کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
آشنايي با علوم قرآني
نویسنده:
حلبي، علي‌اصغر، ‎1323 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دانشگاه پيام نور,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
2061863
منابع دیجیتالی :
راهنماي کامل مباحث ويژه در مديريت دولتي "دانشگاه پيام نور"
نویسنده:
شيرازي، اسکندر
وضعیت نشر الکترونیکی :
اصفهان: پويش انديشه,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11634779
ساختمانهاي گسسته
نویسنده:
حبيبي، زهره، ‎1357 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دانشگاه پيام نور,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11787756
راهنماي جامع صرف و نحو کاربردي ‎۱ رشته الهيات و معارف اسلامي دانشگاه پيام نور
نویسنده:
شاه‌محمدي، محمدرضا، ‎1352 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
قم: مهر اميرالمومنين,
نوع منبع :
کتاب چاپی
MadrakNo:
جغرافياي جمعيت ايران (رشته جغرافيا)
نویسنده:
نظري، علي اصغر، 1318 - ‎1386.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دانشگاه پيام نور,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11848422
تربيت بدني عمومي (‎۲)
نویسنده:
شاملي، زهرا، ‎1365 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: موسسه فرهنگي انتشاراتي سيميا,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11804955
توسعه روستايي در جهان سوم
نویسنده:
دانشگاه پيام نور
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دانشگاه پيام نور,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11172208

تعداد کل فراداده ها

2,534,813

تعداد منبع دیجیتال

162,867,208

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .