کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
دیدگاه های سیاسی - اجتماعی مدرس در ادوار دوم تا ششم مجلس شورای ملی (1288 - 1306 ه.ش)
نویسنده:
عصمت شوهان؛ استاد راهنما: حسین آبادیان؛ استاد مشاور: ذکرالله محمدی
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران : کارشناسی ارشد (دانشگاه بین المللی امام خمینی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی)؛ 1392,
نوع منبع :
پایان نامه
منابع دیجیتالی :
یادداشت :
بنیادهای حقوق عمومی از منظر آیت الله سید حسن مدرس (با تاکید بر حقوق اساسی و مالیه)
نویسنده:
گلنوش امینی؛ استاد راهنما: ابراهیم عباسی
وضعیت نشر الکترونیکی :
شیراز: کارشناسی ارشد (دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی )؛ 1398,
نوع منبع :
پایان نامه
منابع دیجیتالی :
یادداشت :
ماليه و گمرک
نویسنده:
مولفان مجتبي نراقي، ايرج پازوکي، محمد کاظم ايرواني
وضعیت نشر الکترونیکی :
, [۱۳۵۳]
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۴۰۵۸۳۳۸
منابع دیجیتالی :
اصول و قواعد و قوانين ماليه در ممالک خارج و ايران
نویسنده:
نوشته: محمد مصدق؛ پيشگفتار از: عزت‌الله سحابي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: فرزان‌روز, ۱۳۷۷
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ویرایش:
[ويرايش؟]
منابع دیجیتالی :
ماليه عمومي
نویسنده:
تاليف ابوطالب مهندس، مهدي تقوي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: فروردين, ۱۳۷۲
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۳۵۵۸۳۱
اقتصاد بخش عمومي
نویسنده:
تاليف جواد پورمقيم
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نشر ني, ۱۳۶۹
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۶۰۱۶۳۵۰
برداشتي از ماليه عمومي جديد
نویسنده:
تاليف عبدالله جيروند
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: مولوي, ۱۳۶۶
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۲۳۹۵۱۳
ماليه عمومي، مالياتها و بودجه
نویسنده:
تأليف حسين پيرنيا
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: ابن سينا, ۱۳۳۹
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۹۷۵۷۴۸
ماليه عمومي بودجه و خزانه
نویسنده:
تأليف منوچهر زندي حقيقي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دانشگاه تهران, ۱۳۴۵
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۳۳۹۳۳۷
مروري بر ماليه عمومي
نویسنده:
تأليف جليل حسيني اجداد نياکي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: واژه‌پرداز, ۱۳۷۶
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۲۰۸۰۵۱۴

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,139,524

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .