کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 19
وقف از ديدگاه حقوق و قوانين
نویسنده:
محمد امينيان مدرس
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت), ۱۳۸۱
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۶۴۲۰۴۹۹
یادداشت :
وقف، سنت ماندگار
نویسنده:
نگارش سعيد معراجي؛ [به سفارش] بنياد پژوهش و توسعه فرهنگ وقف
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: صائن, ۱۳۸۵
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
BP‎ ۱۹۳/۲‎ /م‎۶۳‎و‎۷
منابع دیجیتالی :
بهينه‌سازي موقوفات؛ راز ماندگاري
نویسنده:
حسن درجي؛ ويراستار: محمد رضا نجفي
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي, ۱۳۹۰
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
BP‎۱۹۳/۲‎ /د‎۴‎ب‎۹ ۱۳۹۰
منابع دیجیتالی :
یادداشت :
وقف و سير تحولات قانونگذاري در موقوفات
نویسنده:
نوشته نادر رياحي ساماني
وضعیت نشر الکترونیکی :
شيراز: نويد شيراز, ۱۳۷۸
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۳۸۶۴۱۳
منابع دیجیتالی :
نظريه کميسيون ماده "‎۲" راجع به وقفيت مزرعه الندشت
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: آستان قدس رضوي, ۱۳۶۷
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۷۵۵۷۴۸
نظريه کميسيون ماده "‎۲" راجع به وقفيت مزرعه الندشت
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: آستان قدس رضوي, ۱۳۶۷
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۱۷۵۵۷۴۸
بهينه‌سازي موقوفات؛ راز ماندگاري
نویسنده:
حسن درجي؛ ويراستار: محمد رضا نجفي
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي, ۱۳۹۰
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
BP‎۱۹۳/۲‎ /د‎۴‎ب‎۹ ۱۳۹۰
مجموعه قوانين و نظامنامه‌هاي اوقاف
نویسنده:
‎۱۲
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: اداره کل اوقاف, ۱۳۱۴
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۱۳۴۲۳۴۶
مجموعه قوانين و آئين‌نامه‌هاي اوقاف؛ بانضمام قسمتي از تصويبنامه‌ها و دستورهاي اداري
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: اداره کل اوقاف, ۱۳۴۳
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
۴۳۴۳۷۷
مجموعه قوانين و مقررات اوقاف، مشتمل بر قوانين و مقررات اوقاف...
نویسنده:
تهيه و تنظيم اداره کل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: رياست جمهوري، معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات, ۱۳۸۵
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
KMH‎ ۲۶۰۰‎ /آ‎۲۸ ۱۳۸۴
  • تعداد رکورد ها : 19

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,139,524

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .