کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
فناوري بذر و مباني زيست‌شناخت آن
نویسنده:
بلک، ميشل
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11499202
علوم و تکنولوژي بذر
نویسنده:
مک‌دونالد
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: جهاد دانشگاهي مشهد,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11475910
شيوه‌هاي ارزيابي قدرت بذر
نویسنده:
سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي. معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني. نشر آموزش کشاورزي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي، معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني، نشر آموزش کشاورزي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
SB‎ 113/7‎ /ه‎2‎ش‎9 1384
راهنماي بذور اصلاح شده سبزي
نویسنده:
گلسرخي، هوشنگ
وضعیت نشر الکترونیکی :
[وزارت کشاورزي، موسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر، اداره کل بررسيهاي باغباني],
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
4149968
کليد بذرشناسي: براي رشته‌هاي کشاورزي، باغباني و جنگل ...
نویسنده:
حجازي، اسدالله، ‎1320 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: جهاد دانشگاهي، موسسه انتشارات,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
149177
تکنولوژي بذر
نویسنده:
جهاد دانشگاهي. واحد مشهد
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: جهاد دانشگاهي، واحد مشهد,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
742982
فيزيولوژي بذر
نویسنده:
رحيميان، حميد، ‎1337 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: جهاددانشگاهي مشهد,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
11337398
اکولوژي بذر
نویسنده:
فنر، مايکل، ‎1949 - م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: دانشگاه فردوسي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
742991
توليد بذر سبزيجات
نویسنده:
جورج، ريموند
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: جهاد دانشگاهي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
457133
دانه‌ها و مصارف آنها
نویسنده:
لطيفي، ناصر، ‎1326 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
گرگان: دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
387930

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

193,715,847

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .