کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
زبان: درآمدي بر مطالعه سخن گفتن
نویسنده:
حق‌شناس، علي محمد، 1319 - ‎1389
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: سروش (انتشارات صدا و سيما),
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
455535
بررسي زبان: مبحثي در زبان‌شناسي همگاني
نویسنده:
وثوقي، حسين، ‎1321ـ
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
497178
علم اللغة
عنوان :
نویسنده:
وافي، علي عبدالواحد
وضعیت نشر الکترونیکی :
قاهره: دار نهضة مصر,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ویرایش:
الطبعة العاشرة مزيدة و منقحة
نگاهي به زبان (يک بررسي زبانشناختي)
نویسنده:
يول، جورج، ‎1947 - م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت),
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
236928
زبان و مسايل دانش
نویسنده:
درزي، علي، ‎1330 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: آگاه,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
2272148
زبان و مهارتهاي زباني
نویسنده:
آخشيني، علي، ‎1336 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: آستان قدس رضوي، معاونت فرهنگي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
239398
زبانهاي مردم جهان: دايرةالمعارفي از‎۳۰۰۰ زبان زنده امروز
نویسنده:
مالرب، ميشل، ‎1930 - م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
2327381
تفکر و زبان
نویسنده:
عزب‌دفتري، بهروز، ‎1317 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تبريز: نيما,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
366075
زبان حقيقت و منطق
نویسنده:
بزرگمهر، منوچهر، 1289 - ‎1365.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دانشگاه صنعتي شريف,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
22364

تعداد کل فراداده ها

2,584,819

تعداد منبع دیجیتال

166,123,695

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .