کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
حديث عشق: تاثير قرآن و حديث در ادب فارسي
نویسنده:
قنبري عديوي، عباس، ‎1346 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
شهرکرد: مريد,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11509496
آواي معرفت
نویسنده:
توکلي، محمد، ‎1351 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
آبادان: انتشارات حضرت ابوالفضل العباس (ع),
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21157885
گلستان سعدي در آينه قرآن
نویسنده:
اسکندرپور، علي‌رضا
وضعیت نشر الکترونیکی :
پيام حجت,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11451769
قرآن در مثنوي
نویسنده:
ميرزا محمد، عليرضا، ‎1325 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11452014
در دلو آفتاب: گفتاري در تاثير قرآن و حديث بر ادب فارسي
نویسنده:
جعفري تبار، حسن، ‎1346 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نشر دادگستر,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
3973900
تاثير قرآن و حديث در ادب فارسي (رشته زبان و ادبيات فارسي)
نویسنده:
حلبي، علي‌اصغر، ‎1323 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دانشگاه پيام‌نور,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
3677758
تاثيرها و تصويرها: درآمدي بر تاثير قرآن و حديث بر متون فارسي
نویسنده:
مهر آوران، محمود
وضعیت نشر الکترونیکی :
قم: دانشگاه قم,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11441417
قرآن در مثنوي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: باران انديشه: ليوسا,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11443826

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,416,804

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .