کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
پرستاري از کودک معلول دوره آموزش مادر ياران
نویسنده:
سازمان بهزيستي کشور. دفتر آموزش و پژوهش
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: سازمان بهزيستي کشور,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11495024
مباني توانبخشي
نویسنده:
پورمومني، عباسعلي
وضعیت نشر الکترونیکی :
اصفهان: دانشگاه علوم پزشکي اصفهان,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11474862
معلوليت‌ها و اصول توانبخشي
نویسنده:
حلم‌سرشت، پريوش، ‎1333 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: چهر,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
RM‎ 950‎ /ح‎8‎م‎6
حمايت اديان از معلولين
نویسنده:
بيگدلي، محمدرضا، ‎1322 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: پژوهشکده کودکان استثنايي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11355153
مقدمه‌اي بر اصول توانبخشي معلولان
نویسنده:
داورمنش، عباس، ‎1327 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: رشد,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
3967189
آشنايي با ناشنوايان، آموزش و توان‌بخشي آنان
نویسنده:
محمدپور، طاهره، ‎1320 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: سازمان بهزيستي کشور: دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11379934
منابع دیجیتالی :
حرکت‌درماني مبتلايان فلج مغزي (برنامه تمرينهاي تعادلي کودکان)
نویسنده:
نخستين انصاري، نورالدين، ‎1340 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: شرکت به نشر,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11389888
منابع دیجیتالی :
ورزش و توانبخشي در بيماران روماتيسمي
نویسنده:
عموزاده خليلي، محمد، ‎1335 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دانژه,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
20142285
تربيت شنوايي و زبان‌آموزي مصور
نویسنده:
حاج علي‌اکبر، اکرم، ‎1347 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: آموزش,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11370318
توانبخشي شنيداري کلامي کودکان داراي آسيب شنوايي
نویسنده:
حسن‌زاده، سعيد، ‎1343 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش و پرورش استثنايي، پژوهشکده کودکان استثنايي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11355154

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

193,558,351

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .