کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
مجنون ليلي و هو قيس بن الملوح العامري: اخباره و شعره و قصة حبه مع ابنة عمه ليلي العامرية،...
نویسنده:
مجنون، قيس بن ملوح، - ‎68؟ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
[قاهره]: مکتبة العربية,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
3922794
شرح ديوان ابي العتاهيه
نویسنده:
ابوالعتاهيه، اسماعيل بن قاسم، 130 - ‎211ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دارالکتب العلميه,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
225070
منابع دیجیتالی :
ديوان حميد بن ثور الهلالي، وفيه بائيه ابي دواو الايادي
نویسنده:
حميد بن ثور، - ‎30؟ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
قاهره: دارالکتب المصريه,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11173261
النابغة الجعدي، عصره، حياته، و شعره
نویسنده:
بسج، احمد حسن
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دارالکتب العلمية,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11130365
شرح ديوان جرير
نویسنده:
ناصرالدين، مهدي بن محمد
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دارالکتب العلميه,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
2247031
ديوان جرير
نویسنده:
جرير بن عطيه، 28 - ‎110ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دار الجيل,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11116314
ديوان لبيد بن ربيعت العامري
نویسنده:
لبيد بن ربيعه، - ‎41ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دارالصادر,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11106356
ديوان الفرزوق
نویسنده:
بستاني، کرم
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دارالصادر,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11106301
ديوان حسان بن ثابت الانصاري
نویسنده:
حسان بن ثابت، - ‎54ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دارالصادر,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
4022238
ديوان الحطيئه و عليه ايضاحات  مختصره
نویسنده:
حطيئه، جرول بن أوس، - ‎45؟ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
مصر: مطبعه الشرکه المرتبيه,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
100452

تعداد کل فراداده ها

2373050

تعداد منبع دیجیتال

134610733

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .