کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
مترادف و متضاد کتب عربي دبيرستان و پيش‌دانشگاهي
نویسنده:
عبدالهيان، فريبا، ‎1341 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
اصفهان: وسپان,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11514523
... نصاب الصبيان گراوري با شرح مختصر فارسي و ملحقات
نویسنده:
نجفي زنجاني، احمد
وضعیت نشر الکترونیکی :
طهران: کتابفروشي علميه اسلاميه,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11301801
قاموس عصري في المصطلحات الحديثة (فرهنگنامه‌ي معاصر): عربي ـ فارسي
نویسنده:
غفراني، محمد، ‎1305
وضعیت نشر الکترونیکی :
‎۰۰تهران: اميرکبير,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11503013
فرهنگ واژگان قرآن، همراه با تجويد کامل
نویسنده:
عقيقي بخشايشي، عبدالرحيم، ‎1322 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
قم: دفتر نشر نويد اسلام,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11487037
ترجمان القرآن: فرهنگ عربي فارسي ـ فارسي عربي
نویسنده:
جرجاني، علي بن محمد، 740 - ‎816ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: بنياد قرآن,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
6111754
فرهنگ مکالمه زبان عربي
نویسنده:
حاتمي، محمد، ‎1358 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: طراوت,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11490824
... نصاب الصبيان
نویسنده:
محرمي، محمود، ‎1295 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: کتابفروشي و چاپخانه محمدعلي علمي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11269092
فرهنگ عربي دارالفنون (سوم راهنمايي) عربي - فارسي، نوع کلمه
نویسنده:
جلالي، رضا، ‎1346 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: جهان سترگ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11438665
واژه‌نامه قرآن: کتابي با ويژگي‌هاي منحصر به فرد؛ در بردارنده ترجمه بيش از ‎۶۰۰۰ واژه و عبارت قرآني
نویسنده:
اسرار، مصطفي، ‎1334 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
سبز آرنگ: کلام حق,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ویرایش:
[ويرايش‎2؟]
المعجم البسيط
نویسنده:
عبدالله، ناصر علي، ‎1314 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
قم: دارالفکر,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ویرایش:
ويرايش ‎3

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,200,374

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .