کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
رباعيات سلطان طريقت و برهان حقيقت شيخ ابوسعيد ابوالخير
نویسنده:
ابوسعيد ابوالخير، 357 - ‎440ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
435782
فروغ گل: گزيده و شرح و تحليل اشعار منوچهري دامغاني
نویسنده:
منوچهري، احمد بن قوص، - ‎432ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: جامي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
387789
مجموعه رباعيات ابوسعيد ابوالخير
نویسنده:
ابوسعيد ابوالخير، 357 - ‎440ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
همدان: هنر آفرين,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11175202
ليلي و مجنون
نویسنده:
نظامي، الياس بن يوسف، ‎530؟ - ‎614؟ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
پگاه,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
129122
ديوان منوچهري دامغاني معروف بشصت گله
نویسنده:
منوچهري، احمد بن قوص، - ‎432ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: شرکت چاپ کتاب,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
425797
ديوان ابوالفرج روني: شاعر قرن پنجم هجري
نویسنده:
مهدوي دامغاني، محمود، ‎1315 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: کتابفروشي باستان,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
43967
ديوان ابوالقاسم حسن بن احمد عنصري
نویسنده:
عنصري، حسن بن احمد، - ‎431ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: کتابخانه ابن سينا,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
238231
حکيم مختاري غزنوي گوينده نامدار قرن پنجم هجري
نویسنده:
مختاري غزنوي، عثمان بن عمر، - ‎513؟ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: موسسه مطبوعاتي علي اکبر علمي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
416200
خسرو و شيرين، دومين گنجينه از پنج گنجينه
نویسنده:
نظامي، الياس بن يوسف، ‎530؟ - ‎614؟ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
پگاه,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
349419
گزيده اشعار منوچهري دامغاني
نویسنده:
منوچهري، احمد بن قوص، - ‎432ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: چاپ و نشر بنياد,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
516469

تعداد کل فراداده ها

2,072,303

تعداد منبع دیجیتال

154,389,249

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .