کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
The making of economic society
نویسنده:
Heilbroner, Robert L.
وضعیت نشر الکترونیکی :
New Jersey: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
402
Foundations of economic analysis
نویسنده:
Samuelson, Paul A. (Paul Anthony), 1915 - 2009
وضعیت نشر الکترونیکی :
Cambridge: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
2279
Elementary economics
نویسنده:
Harvey, Jack, 1917_
وضعیت نشر الکترونیکی :
Glasgow: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
11817
Economics: an introductory analysis
نویسنده:
Samuelson, Paul A. (Paul Anthony), 1915 - 2009
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
11856
A guide to Keynes
عنوان :
نویسنده:
Hansen, Alvin Harvey
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11677
Modern economics: an introduction
نویسنده:
Tarshis, Lorie
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11769
<An> introduction to economic analysis
نویسنده:
Eastham, J. K.
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
HB171.5 .E3
Economics
عنوان :
نویسنده:
Anderson, W. H. Locke (William Henry Locke), 1933 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
New Delhi: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
HB171.5 .A528 1983
Principles of economics: business, banking, finance, and your everyday life
نویسنده:
Navarro, Peter
وضعیت نشر الکترونیکی :
Prince Frederick: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
RZA 8848
Economics
عنوان :
نویسنده:
Anderson, W. H. Locke (William Henry Locke), 1933 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
Englewood Cliffs: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
HB171.5 .A528 1983

تعداد کل فراداده ها

2,020,676

تعداد منبع دیجیتال

146,920,958

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .