کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
A textbook of economics
نویسنده:
Hanson, John Lloyd
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
13877
Source readings in economic thought
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
13881
The making of economic society
نویسنده:
Heilbroner, Robert L.
وضعیت نشر الکترونیکی :
New Jersey: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
13887
Elementary economics: principles, problems and policies
نویسنده:
MacConnell, Campbell R.
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
13915
The economics of cooperative marketing
نویسنده:
Bakken, Henry H.
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
13929
Economics
عنوان :
وضعیت نشر الکترونیکی :
St. Albans: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
2222538
Altruism and economy: a study in non_ selfish economics
نویسنده:
Collard, David
وضعیت نشر الکترونیکی :
Oxford: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
4495
The making of economic society
نویسنده:
Heilbroner, Robert L.
وضعیت نشر الکترونیکی :
New Jersey: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
402
Foundations of economic analysis
نویسنده:
Samuelson, Paul A. (Paul Anthony), 1915 - 2009
وضعیت نشر الکترونیکی :
Cambridge: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
2279
Elements de theorie economique
نویسنده:
Lecaillon, Jacques
وضعیت نشر الکترونیکی :
Paris: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
34448

تعداد کل فراداده ها

2,013,098

تعداد منبع دیجیتال

140,603,574

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .