کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
صورت جمع و خرج. مفرده. من‌ذلک. تخفيف. پرداخت وجوهات نقدي و جنسي بابت تخفيف در وجه اجاره مستأجران موقوفات
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
37199
رقم حسن علي ميرزا شجاع‌السلطنه والي خراسان و دستور به امرا و خوانين که مال‌الاجاره املاک موقوفه حرم مطهر رابه ميرزا محمدعلي متولي سرکار فيض‌آثار بپردازند
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
13308
توجيهات و مقررات. توجيهات. مرسوم. ميرآب. ناطوري. پرداخت مرسوم و مقرري به ميرآب و ناطور آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
34923
توجيهات و مقررات. توجيهات. بذر. مشهد مقدس. تحويل بذر به زارعين مزارع وقفي آستان قدس در مشهد مقدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اکثر صفحات , مستاجران , برخی صفحات , فالیز , غلات , گندم , ارزن , بذر سفیدبری , اراضی خیابان (مشهد) , مزرعه جوی پایان (مشهد) , زارع , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , کتان , رسوم , کتاب مستوفی , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , رعایا , مزرعه قزل حصار (مشهد) , غله مثالثه , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , مزرعه رفاهی (مشهد) , موقوفات , ناطور , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , دفتر توجیهات , ‎17،20 , خشخاش , نخود , مزرعه طرق (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بحراباد (مشهد) , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , ‎25،28 , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , بش بندی , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مندو , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مزرعه ماسی (مشهد) , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , باغتره , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه خین عرب (مشهد) , مزرعه کلاتچه مرو (مشهد) , مزرعه جاغر (مشهد) , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , بذر پیاز , مزرعه باغشک(مشهد) , پنبه دانه , مزرعه کوشنجد (مشهد) , محتسب الملک , بذر سبزبری , موسوی رضوی، شاه تقی الدین محمد بن میرزا محمدباقر، متولی استان قدس رضوی , تسعیرنامه , ‎1091ق , مزرعه سریش (مشهد) , بذر خربزه شخته , مزرعه جعفراباد (امین اباد) , خواجه محمدامین، خزانه دار , تخم فروش , بذر هندوانه , بذر هندوانه کدو سر , بذر خیار , بذر زنبورچه (کذا) , بذر کلم , بذر کدو , بذر چغندر , سلاخ خانه , بذر بادنجان , ‎24،65 , بذر شلخم , تخم هندوانه کدو سبز , بذر خربزه الوان , بذر سبزی
شماره ثبت:
33057
اوارجه. التحاويل و التحاصيل، التحاويل. موديان تقاوي و مساعده. تحويل وجوهات نقدي و جنسي به زارعاني که از آستان قدس درخواست تقاوي و يا کمک نموده‌اند
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دفتر اوارجه , مواجب , اکثر صفحات , هزینه ها , ‎1،3 , غلات , گندم , ارزن , اراضی خیابان (مشهد) , مرسوم , زارع , وزن ها و اندازه ها , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , رعایا , مزرعه قزل حصار (مشهد) , تقاوی , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎4،5 , ‎5،14 , ‎1،18 , ‎1،11 , ‎2،7 , ‎9،12 , مزرعه طرق (مشهد) , وظیفه , ‎3،19 , مزرعه کنه بیست (مشهد) , نایب ناظر , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , خبوشان (قوچان) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مندو , مزرعه ماسی (مشهد) , سالار , جام (مشهد) , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , ‎5،2 , مزرعه زرگران(مشهد) , وزن جنابد , قصبه فرهادجرد (جام) , ‎1102ق , عشر و ده نیم , قریه روشناوند (تون) , مولانا محمدرضا، خادم , مزرعه مفرنقاه (قوچان) , مزرعه ابست (قوچان) , مودی تقاوی , حاجی عوض، انباردار , شیخ ابوطالب، خادم , خواجه محمدامین، خازن , مودی مساعدات , قوام الدین محمد، فراش پایین پای مبارک , امین الدین حسین، خادم , مزرعه جوی مایان (مشهد) , محال فورلاس (مشهد) , مزرعه تیرجرد (مشهد)
شماره ثبت:
32434
توجيهات و مقررات. توجيهات. مرسوم. فراشان کشيک پنجم. پرداخت مرسوم و مقرري به فراشان کشيک پنجم آستان قدس در تخاقوي ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , کارکنان , مشاغل , مستاجران , غلات , گندم , اراضی خیابان (مشهد) , مرسوم , مزرعه جوی پایان (مشهد) , مزرعه مایجرد (مشهد) , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , رعایا , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , دفتر توجیهات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , 3-‎1 , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , قریه رادکان (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه زرگران (مشهد) , ملا علی نقی، فراش کشیک پنجم , ملا محمدعلی، فراش کشیک پنجم , ملا محمداسماعیل، فراش کشیک پنجم , ملا محمدحسین، فراش کشیک پنجم , 1142-‎1141ق , شیخ محمد، فراش باشی کشیک پنجم , ملا اسحق، فراش کشیک پنجم , شیخ حسین، فراش کشیک پنجم , اسفاری، ملا محسن، فراش کشیک پنجم , ملا ابراهیم، فراش کشیک پنجم , ملا جمال، فراش کشیک پنجم , اقا اکبر، فراش کشیک پنجم , سید هادی، فراش کشیک پنجم , اقا حسن بن حاجی جواد، فراش کشیک پنجم , محمدهادی، فراش پایین پا کشیک پنجم , سید حسین، فراش دارالسیاده کشیک پنجم , میر شریف، فراش کشیک خانه پایین پا کشیک پنجم , ملا محمدرضا بن محمدشفیع، فراش کشیک پنجم
شماره ثبت:
34690
مفرده. من‌ذلک. عوض‌المذکور. مال‌الوجوهات. پرداخت وجوهات نقدي و جنسي از بابت عوض‌المذکور مال‌الوجوهات آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , هزینه ها , ‎5،6 , برخی صفحات , غلات , گندم , مزرعه جوی پایان (مشهد) , مال و جهات , سیورغالات , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , بلوک میان ولایت (مشهد) , تیول , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , خادم , ‎14،15 , ‎2،6 , ‎9،12 , طباخ , وجوه نقدی , کدخدا , بلوک تبادکان (مشهد) , مزرعه بحراباد (مشهد) , پروانچه , بلوک جاغرق (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه چلاقی (مشهد) , خبوشان (قوچان) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , طاحونه کبود (مشهد) , مدد معاش , غله مناصفه , مزرعه طلاجردو (نیشابور) , کوچه کاریز , ‎1078ق , جام (مشهد) , مزرعه حسن اباد (جام) , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه خین عرب (مشهد) , مزرعه جاغر (مشهد) , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , قنات یوسف خان جان , مزرعه میان دو جوی (مشهد) , قنات مزرعه دستجرد (مشهد) , قریه سلیمان اباد (قزوین) , بلوک شاندیز (مشهد) , مزرعه سمنجان (جام) , بلوک طوس (مشهد) , بلوک رزان رود (مشهد) , مزرعه کاریز (مشهد) , اخراجات مملکتی , مزرعه علیاباد (نیشابور) , مجمل جمع و خرج , مزرعه چاهشک (مشهد) , قنات کارشک (نیشابور) , رضوی، میر رفیع الدین محمد , گنجلو، مرتضی قلی بیگ، یوزباشی , وکیل بیگلربیگی (مشهد) , عبدالله، قوشچی , ابراهیم خان، حاکم نیشابور , بابویه بیگ (کذا)، توشمال , باغ شاه (مشهد) , فریدون، ریش سفید محل دستجرد , ملا حاجی محمد، قابض محله کاریز , فریدون، قابض محله دستجرد , محمدرضا، قهوه چی , محمدرضا، محصل , قادر قلی، جلودار , مهر علی اقا، تحویلدار , مومن، ایاغچی , محمدمحسن، تحویلدار , میرزا محمد، کلانتر مفرنقاه
شماره ثبت:
33988
اوارجه. سايرالوجوه. ساير وجوهات دريافتي توسط آستان قدس و مخارج صورت گرفته از محل آن در يونيت ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
35011
توجيهات و مقررات. توجيهات. بذر. مشهد. تحويل بذر به زارعين مزارع وقفي آستان قدس در مشهد
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , اکثر صفحات , هزینه ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , برخی صفحات , فالیز , غلات , گندم , ارزن , ‎2،4 , مزرعه جوی پایان (مشهد) , زارع , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , کتان , ‎3،8 , رسوم , کتاب مستوفی , رعایا , غله مثالثه , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , ناطور , مزرعه سمزقند (مشهد) , سفیدبری , سبزبری , دفتر توجیهات , چغندر , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎4،5 , قبض وصول , ‎2،14 , ‎2،3 , ‎1،4 , ‎2،5 , ‎6،11 , ‎6،12 , ‎2،36 , نخود , مزرعه طرق (مشهد) , ‎32،34 , ‎8،14 , تمشک , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه بحراباد (مشهد) , کدو سبز , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مندو , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , سیاه دانه , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه جاغر (مشهد) , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , بذر پیاز , پنبه دانه , مزرعه کوشنجد (مشهد) , خواجه محمدامین، صاحب جمع خزانه , ‎30،36 , مزرعه چاه خاصه (ویرانیو) , بذر هندوانه , بذر خیار , بذر بادمجان , بذر کلم , بذر خربزه گرمه , بذر هندوانه کدوسر , میرزا محمدعلی، مستوفی , رضوی، میرزا محمدابراهیم، متولی استان قدس رضوی، - ‎1100ق , محال خیابان (مشهد) , ‎1099ق , غاطور , بذر خربزه شخته الوان , مزرعه رادکان (شمهد) , ‎28،33 , بذر کدو سبز , زنبورچه
شماره ثبت:
32937

تعداد کل فراداده ها

2,251,724

تعداد منبع دیجیتال

156,769,775

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .