کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
توجيهات و مقررات. توجيهات. مرسوم. چاهجويان. پرداخت مرسوم و مقرري چاهجويان آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
34483
اوارجه. ابواب‌المال. سايرالوجوه. ساير وجوهات دريافتي از بابت برداشت محصول از موقوفات آستان قدس در مشهد در يونيت ئيل
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دفتر اوارجه , درامدها , ناظر , هزینه ها , غلات , گندم , ارزن , مزرعه جوی پایان (مشهد) , کتان , مزرعه مایجرد (مشهد) , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , مزرعه قزل حصار (مشهد) , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , تنباکو , 3-‎1 , نخود , مزرعه طرق (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه جایاب (مشهد) , محصولات کشاورزی , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مندو , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مزرعه ماسی (مشهد) , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه خین عرب (مشهد) , مزرعه جاغر (مشهد) , مزرعه کوشنجد (مشهد) , مزرعه سریش (مشهد) , مزرعه میان دوجوی (مشهد) , مزرعه چاه خاصه (ویرانیو) , رافعانه , اراضی پایین خیابان (مشهد) , ‎1128ق-‎1127ق
شماره ثبت:
35003
عوايد و درآمدهاي حاصل از زراعات و باغات آستان قدس در مشهد و ولايات
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , مشاغل , اکثر صفحات , دکان , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , هزینه ها , قیمت ها , برخی صفحات , ‎1،3 , فالیز , غلات , گندم , ارزن , ‎2،3،5 , ‎2،4 , مزرعه جوی پایان (مشهد) , کتان , کتاب مستوفی , مزرعه مایجرد (مشهد) , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , تیول , مزرعه قزل حصار (مشهد) , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , مزرعه رفاهی (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , باغ شاهی (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , ‎1،2،3 , ‎2،3 , ‎2،4،6 , ‎1،3،5 , ‎9،13 , تنباکو , انار , خشخاش , پیاز , الو بخارا , الوچه , نخود , البالو , چاهجو , مزرعه طرق (مشهد) , ‎49،51 , ‎1،3،21 , باقلا , خیاط , میوه ها , حلاج , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , وارثان , کوکنار , ابریشم , خاک کش , سنجد , گل گلابی , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بحراباد (مشهد) , ترشیز (کاشمر) , جوزقه , ‎9،15 , محصولات کشاورزی , مزرعه حمدی (نیشابور) , مزرعه احمد اباد (خواف) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , علاف , قصاب , بقال , ‎9،28 , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , خرکار , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه ساخله نو (نیشابور) , خبوشان (قوچان) , حق الشرب , مزرعه نصراباد (خواف) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , باغ مصلی , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مندو , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مزرعه طلاجردو (نیشابور) , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , ‎61،63 , ‎43،46 , ‎55،75 , مزرعه ده علیان (نیشابور) , مزرعه ماسی (مشهد) , نمد مال , ‎62،63 , ‎68،70 , المذنب محمد ابراهیم الرضوی (مهر‎1096) , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , شفتالو , انگور خلیلی , انگور صاحبی , انگور اونگی , الو منصوری , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , ‎13،31 , مزرعه خین عرب (مشهد) , ‎5،32 , ‎7،45 , کوزه گر , جاورس , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , کاجیره , مزرعه جاغر (مشهد) , عواید , بادنجیر , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , روغن گوسفند , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , قریه معون (ترشیز) , برگ توت , مزرعه کوشنجد (مشهد) , جامه باف , مزرعه دیزباد علیا (نیشابور) , قصبه فرهادجرد (جام) , قورچی , ‎2،42 , مزرعه سمنجان (جام) , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , ‎76،77 , امرود , نصفه کاری , مزرعه میان دوجوی (مشهد) , کفشدوز , باغ وزیر , کورک , انگور کشمشی , مزرعه چاه خاصه (ویرانیو) , مزرعه خضراباد (مشهد) , انگور نبات , فیلجه , مزرعه ده نو (مشهد) , مزرعه چهاردیوارک (مشهد) , اراضی سریش (مشهد) , جاجیم دوز , مزرعه جعفراباد (مشهد) , سلیمان بن محمد باقر الرضوی (مهر‎1084) , بادام خشک , شفتالو نبات , کوکچه (کذا) , سیب نبات , فورلاس (جام) , الو زرد , باغ نظرگاه , حاجی حسن، فراش , مزرعه علیااباد (نیشابور) , سیب میان زرد , علف شیران , ‎1097ق ـ ‎1096ق , ‎21،76 , ‎1،3،76 , ‎1،3،65 , ‎1،73،76 , ‎1،80 , ‎2،3،24 , زرد الو نوری , ‎2،4،55 , زرد الو تخم شمس , ‎2،73 , ‎2،4،73 , ‎2،6،73 , ‎5،75 , زرد الو بیدخت (کذا) , زرد الو نیشابوری , شفتالو تلخک , ‎4،73 , ‎8،75 , مزرعه اراضی خیابان (مشهد) , ‎33،32 , ‎32،64 , ‎36،75 , ‎40،75 , ‎46،74 , ‎58،74 , قریه چاهوک (مشهد) , ‎79،78
شماره ثبت:
33174
توجيهات و مقررات. توجيهات. تحويلات و تحصيلات. تحويلات. صاحب‌جمعان. انبارخانه. پرداخت وجوهات نقدي و جنسي به صاحب‌جمع انبارخانه آستان قدس به اسم کربلايي‌حسن
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , مواجب , کارکنان , مشاغل , ناظر , اکثر صفحات , مستاجران , ‎3،5 , هزینه ها , برخی صفحات , ‎1،3 , غلات , گندم , اراضی خیابان (مشهد) , ‎2،4 , مزرعه جوی پایان (مشهد) , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , کتاب مستوفی , مزرعه مایجرد (مشهد) , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , مزرعه قزل حصار (مشهد) , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , دفتر توجیهات , ‎4،5 , ‎2،3 , اکثرصفحات , ‎1،6 , ‎1،3،6 , مزرعه طرق (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه جایاب (مشهد) , اجاره بها , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , مزرعه پس پشته (مشهد) , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , خبوشان (قوچان) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مزرعه ماسی (مشهد) , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه خین عرب (مشهد) , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , مزرعه کوشنجد (مشهد) , قصبه فرهادجرد (جام) , قریه اسجیل (مشهد) , مزرعه سمنجان (جام) , مزرعه میان دوجوی (مشهد) , اراضی سریش (مشهد) , مزرعه جعفراباد (مشهد) , مزرعه تیرجرد (جام) , رافعانه , حسینی، میرزا محمد علی بن میرزا محمد داود، نایب متولی استان قدس رضوی , مالیه , اراضی پایین خیابان (مشهد) , ‎1130ق-‎1129ق , کربلایی حسن، صاحب جمع انبارخانه , مزرعه سمزقمد (مشهد)
شماره ثبت:
34442
مفرده. من‌ذلک. بذر. مشهد مقدس. پرداخت وجوهات نقدي و جنسي بابت تأمين بذر مزارع متعلق به آستان قدس در مشهد
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مشاغل , مستاجران , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , هزینه ها , قیمت ها , برخی صفحات , غلات , گندم , ارزن , اراضی خیابان (مشهد) , مزرعه جوی پایان (مشهد) , زارع , کتان , رسوم , مزرعه مایجرد (مشهد) , ‎4،6 , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , ‎4،8 , مزرعه قزل حصار (مشهد) , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , مزرعه رفاهی (مشهد) , موقوفات , ناطور , مزرعه کنوجرد (مشهد) , ماکول , باغ شاهی (مشهد) , سفیدبری , سبزبری , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , ‎4،5 , ‎5،15 , ‎8،9 , ‎3،6 , ‎7،8 , تنباکو , شاهدانه , نخود , مزرعه طرق (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه جایاب (مشهد) , مزرعه بحراباد (مشهد) , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , میراب , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه رادکان (مشهد) , مزرعه شاه فیل (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , بش بندی , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه خانقاه (مشهد) , مندو , غله مناصفه , مزرعه کاریز پایین (مشهد) , مزرعه ماسی (مشهد) , سالار , ‎1078ق , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , اکار , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه خین عرب (مشهد) , جاورس , کاجیره , مزرعه جاغر (مشهد) , بادنجیر , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , بذر پیاز , پنبه دانه , مزرعه کوشنجد (مشهد) , مزرعه میان دو جوی (مشهد) , خیابان ها و کوچه ها , مردجوی , مزرعه ویرانیو (مشهد) , بذر خربزه شخته , مجمل جمع و خرج , بذر بادرنگ , بذر هندوانه , بذر خیار , بذر زنبورچه (کذا) , بذر کلم , بذر خربزه گرمه , محله سراب (مشهد)
شماره ثبت:
33969
توجيهات و مقررات. توجيهات. بهاء. پرداخت بهاء اجناس مورد نياز آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , ‎1،2 , مستاجران , باغ عنبر (باغ خلوت خانه) , هزینه ها , قیمت ها , دفترخانه , حقوق و دستمزدها (نقدی) , مرسوم , زارع , مزرعه مایجرد (مشهد) , رعایا , مزرعه سمزقند (مشهد) , دفتر توجیهات , مصالح ساختمانی , کرایه حمل , ‎2،3 , ‎6،7 , کاغذ , لوازم التحریر , وجوه نقدی , مرکب , مزرعه بحراباد (مشهد) , شرایط انعقاد قرارداد , قصبه جنابد (تون) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , سنگ طاحونه , توبره , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , بش بندی , مزرعه ماسی (مشهد) , طومار نسق , موسوی رضوی، میرزا شاه تقی الدین محمد بن میرزا محمدباقر، متولی استان قدس رضوی , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه جاغر (مشهد) , چهارپایان , باغ شاهی , باغ سمزقند (مشهد) , استاد نوروز، چاهجو , استاد حسن علی، چاهجو , استاد تیمور، چاهجو , استاد مراد، چاهجو , ‎1091ق , خواجه محمدامین، صاحب جمع خزانه , طاحونه رادکان (مشهد) , دروازه بالا خیابان , استاد درویش، چاهجو , پالان , جوال , یراق , پهلوان محمدتقی، طراح باغ , باغتره کار , کرسی (کذا) , استاد عزت، چاهجو , استاد سلطان محمد، چاهجو , استاد قادر قلی، چاهجو , استاد محمدخان، چاهجو , پهلوان خان علی، خرکار , پهلوان حاجی، خرکار , قنات مزرعه چاه خاصه (ویرانیو) , یار محمد، چاهجو , نردبان چودن
شماره ثبت:
33044
توجيهات و مقررات. توجيهات. حق‌النظاره. پرداخت حق‌النظاره به افراد
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , 4-‎1 , کارکنان , مشاغل , ناظر , ‎1،2 , مستاجران , فالیز , غلات , گندم , ارزن , اراضی خیابان (مشهد) , حق النظاره , مزرعه جوی پایان (مشهد) , مال و جهات , وزن ها و اندازه ها , وزن تبریز , کتان , کتاب مستوفی , مزرعه مایجرد (مشهد) , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , رعایا , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , دفتر توجیهات , اسفراین , حقوق و دستمزدها (جنسی) , تنباکو , نخود , مزرعه طرق (مشهد) , باغ ها , باقلا , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , مزرعه بحراباد (مشهد) , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , انباردار , مزرعه حمدی (نیشابور) , تعلیقچه , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , قصبه جنابد (تون) , مزرعه موسی اباد (مشهد) , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فوشان (مشهد) , طاحونه گوارشک (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه کرتیان (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه گودسلوک (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه گوجکی (مشهد) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه بغیشن (نیشابور) , مزرعه ساخله نو (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , مزرعه سرواباد (مشهد) , مزرعه نصراباد (خواف) , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه کنه بیشه (مشهد) , مزرعه قوزغان (مشهد) , مندو , غله مناصفه , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , مزرعه ماسی (مشهد) , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , مزرعه کسلانجرد(مشهد) , مزرعه کوشنجد (مشهد) , مزرعه دیزباد علیا (نیشابور) , قصبه فرهادجرد (جام) , ‎1147ق , مزرعه سمنجان (جام) , مزرعه براکوه (خواف) , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , قریه درود (نیشابور) , مزرعه علیاباد (نیشابور) , ضابط محصول , مزرعه کلاتچه علی (نیشابور) , مزرعه چاهشک (مشهد) , طاحونه برق اهنگران (باخرز) , مزرعه تیرجرد (جام) , مزرعه شیرمرغ (بیرجند) , محال فورلاس (جام) , سواد تعلیقچه , طاحونه احمداباد (خواف) , تحصیلدار مال و جهات اسفراین و جوین , میرزا محمد ابراهیم، طبیب , مزرعه جزند (مشهد) , طاحونه اخلومد (مشهد) , جوین (اسفراین) , ضابط محصولات مزرعه طرق , مزرعه ایلیاتوی (جام)
شماره ثبت:
35391

تعداد کل فراداده ها

3,298,387

تعداد منبع دیجیتال

172,734,922

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .