کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
اوراجه/ ارباب التحاويل و التحاصيل/ التحاويل محمدحسين تحويلدار نقدي/ مفرده/ من ذلک/ مواجب ارباب مناقبت/ پرداخت وجوه به آقاي محمدحسين تحويلدار نقدي آستانه مقدسه جهت پرداخت مواجب تعدادي از صاحب منصبان و کارکنان کشيک سه گانه آستانه مقدسه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دفتر اوارجه , مواجب , کارکنان , مشاغل , اقا محمد حسین، تحویلدار نقدی , حاجی اقا محمد، سقاباشی , عبدالرزاق بیگ، میراب , بیت الخلاء شاهی , حاجی مهدی، سرکار عمارت , ملا رضی، مصحح , خاک کش صحن , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , اقا نصیر، توشمال , اقا ابراهیم، محرر متولی , میرزا ابوطالب، ضابط نذورات , متولی استان قدس رضوی , میرزا محمد تقی، مشرف , میرزا محمد جعفر، تحویلدار , میرزا محمد صفی، هم قلم , میرزا محمد جعفر، یساول , هزینه ها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , زنان , مالیات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , شماع , 8-‎1 , ‎6،8 , ‎1،4،6 , ‎6،7 , حافظ دور , حافظ حرم , خادم کشیک دوم , فراش کشیک دوم , خادم کشیک سوم , طباخ , استاد ابراهیم، معمار , میرزا محمد حسن، مستوفی , سفره چی باشی , فراش کشیک اول , فراش دارالسیاده کشیک اول , موذن کشیک اول , دربان کشیک اول , کفشبان کشیک دوم , فراش کشیک سوم , کفشبان کشیک سوم , موذن کشیک سوم , موذن کشیک چهارم , دربان کشیک چهارم , دربان کشیک سوم , کفشبان کشیک اول , ‎1،4،7 , ملا حسین، صحاف , ‎8،6 , اقا ابراهیم، صاحب جمع حویج خانه , محمد حسین، فراش , میرزا محمد رضی، ناظر , اقا اسحاق، شربتدار , اقا بهاءالدین محمد، مدرس , حاجی محمد علی، ابدار , اقا حسین، سقای سقاخانه نادری , اقا علی، طبیب , ملا اسدالله، عزب کتابخانه , میرزا عبدالعلی، مدرس , میرعلی نقی، مدرس , اقا عبدالله، خادم باشی کشیک اول , محمد مهدی، عزب دفترخانه , میرزا بدرالدین محمد، مدرس , اقا علاءالدین محمد، کشیک نویس , ملا غلام رضا، خادم کشیک اول , اقا باقر، فراش باشی کشیک اول , فراش دروازه کشیک اول , فراش دروازه کشیک دوم , 1154-‎1153ق , میرزا شجاع الدین محمد، مدرس , حاجی مومن، عزب کتابخانه , میرزا محمد علی، محرر مستوفی , میرزا ابوطالب بن میرمحمد ابراهیم، طبیب , خلابان صحن , زینب بخورسوز , محمد امین، کلیددارشربت خانه , اقا محمد تقی، توشمال , خواجه سرای صحن
شماره ثبت:
93441
توجيهات و مقررات/ توجيهات/ سرکار فيض آثار/ مواجب عمله. پرداخت حقوق و دستمزد به عمال و کارکنان آستانه مقدسه در قسمت هاي مختلف
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مواجب , کارکنان , مشاغل , اقا ابراهیم، حویج دار , عبدالرزاق بیگ، میراب , ملا محمد حسین، صحاف , زینب، بخورسوز ایام زنانه , حاجی مهدی، سرکار عمارت , حاجی مومن، کلیددار کتابخانه , خاک کش صحن , سوخت , میرصادق، مهتر نقاره خانه , ‎1،2 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , غلات , گندم , غله مثالثه , تحویلدار وجوه نقدی , زنان , ‎2،12 , فراش بیت الخلاء شاهی , تحویلدار جنسی , محمد امین، کلیددار شربت خانه , محمد حسین، عزب حویج خانه , اقا مهدی، ایاغچی , اقا اسحاق، شربت دار , اقا محمد، سقاباشی , اقا محمد حسین، صاحب جمع شماعی خانه , محمد تقی، رختبان مطبخ , محمد عابد، نقاره چی , اقا زین العابدین، سفره چی , محمد مهدی، رختبان مطبخ , استاد طاهر، علمدار , استاد ابراهیم، علمدار , استاد محمد، علمدار , استاد مهدی، علمدار , محمد باقر، فراش پایین پای مبارک , محمد حسین، فراش پایین پای مبارک , اقا حسن علی، خواجه سرا , اقا کریم، خواجه سرا , اقا ثریا، خواجه سرا , نظرعلی، عزب حویج خانه , اقا حسین، سقای سقاخانه نادری , دفتر توجهات , استاد مومن بن استاد کاظم، طباخ , اقا قاسم، وقت ساعت ساز , محمد مومن بن تقی، کرناچی , استاد فاضل، علمدار , اقا باقر، زرگر , محمد حسن، نقاره چی , محمد مهدی، عزب دفترخانه , اقا کریم، سفره چی , 1154-‎1153ق , محمد رحیم بن محمد علی، کرناچی , محمد شریف، کرناچی , اقا باقر، عزب شماعی خانه , محمد زمان بن علی رضا، کرناچی , اقا محمد حسین، سقاباشی سقاخانه نادری , اقا ابراهیم، بنا , استاد جعفر، عزب شماعی خانه , محمد علی، کرکه چی , محمد هادی، کرکه چی , محمد حسن بن محمد تقی، سقای صحن , حاجی محمد علی بن درویش شاه حسین، ابدار درحرم , محمد ابراهیم بن محمد صالح، طباخ , استاد محمد هادی بن حاجی محمد علی، طباخ , علی نقی بن شاهسونی، کرناچی , محمد جعفر، بیلدار نهرشاهی , محمد علی بن امین، کرناچی , علی نقی، نفیرچی , محمد، کرکه چی , کربلایی، حسن، بیلدار نهرشاهی , محمد کاظم، بیلدار نهرشاهی , محمد خان بن محمد رضا، بیلدار نهرشاهی , محمد عسگر بن محمد صالح، بیلدار نهرشاهی , محمد باقر، بیلدار نهرشاهی , ملا محمد رضی، مصحح سرکار , استاد قربان بن استاد عرب، سقای صحن , محمد اشرف بن علی شاه، سقای صحن , حاجی حسن بن استاد باقر، طباخ باشی , استاد محمد قربان بن استاد علی نقی، طباخ , ابراهیم بن استاد بند علی، طباخ , میرقربان علی، مشعدار , میرعلی نقی بن میرمحمد، مشعلدار
شماره ثبت:
93435
اوراجه/ ارباب التحاويل و التحاصيل/ التحاويل/ ميرمحمد جعفر تحويلدار نقدي/ مفرده/ من ذلک/ مواجب. تحويلي وجوه به ميرمحمد جعفر تحويلدار نقدي آستانه مقدسه جهت پرداخت حقوق و دستمزد عمال و کارکنان در بخش هاي مختلف
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دفتر اوارجه , ارباب التحاویل , مواجب , کارکنان , مشاغل , اقا ابراهیم، حویج دار , حاجی محمد علی، ابدار درحرم , عبدالرزاق بیگ، میراب , ملا محمد حسین، صحاف , بیت الخلاء شاهی , زینب، بخورسوز ایام زنانه , اقا حسین، سقاباشی سقاخانه نادری , اقا زین العابدین، سفره چی باشی , حاجی مهدی، سرکار عمارت , حاجی مومن، کلیددار کتابخانه , خاک کش صحن , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , اقا حسن علی، خواجه سرای صحن , اقا ثریا، خواجه سرای صحن , اقا کریم، خواجه سرای صحن , محمد حسن، سقای صحن , میرصادق، مهتر نقاره خانه , حاجی حسن، طباخ , محمد هادی، طباخ , مومن، طباخ , ابراهیم، طباخ , محمد تقی، رختبان , محمد مهدی، رختبان , اقا حسن، مشعلدار , متولی استان قدس رضوی , ناظر , میرزا محمد تقی، مشرف , اقا علاءالدین، کشیک نویس , میرزا محمد محسن، مستوفی , میرزا محمد صفی، هم قلم , میرزا ابوطالب بن میرزا ابراهیم، طبیب , ‎1،2 , حقوق و دستمزدها (نقدی) , زنان , نهرخیابان (نهرشاهی) , حافظ دور , استاد ابراهیم، معمار , میرمحمد جعفر، تحویلدار نقدی , محمد امین، کلیددار شربت خانه , ملا ابوالحسن، حافظ حرم , محمد جعفر، بیلدار نهرخیابان , شیخ محمد یوسف، صدرالحفاظ دور , ملا محمد کاظم، صدرالحفاظ حرم , ملا محمد رضی، مصحح , محمد باقر، فراش پایین پای مبارک , محمد حسین، فراش پایین پای مبارک , اقا بهاءالدین محمد، مدرس , میرعلی نقی، مدرس , اقا قاسم، وقت ساعت ساز , اقا نصر، توشمال , محمد مهدی، عزب دفترخانه , ملا جعفر، خطیب , 1154-‎1153ق , میربدرالدین محمد، مدرس , محمد شرف، سقای صحن , حاجی محمد، سقاباشی , استاد زمان، سقای صحن , خلابان صحن , قربان، طباخ , میرزا محمد رفیع، محرر دفتر اوارجه , میرمحمدعلی، محرر دفتر توجیه , میرابوطالب، حافظ نذورات , میرزا محمد جعفر، یساول سرکار
شماره ثبت:
93433
توجيهات و مقررات. مواجب. عمله. پرداخت مواجب به جمعي از کارکنان آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , مواجب , کارکنان , مشاغل , اقا زین العابدین، سفره چی باشی , حاجی مهدی، سرکار عمارت , خاک کش صحن , حاجی حسن، طباخ , محمد تقی، رختبان , محمد مهدی، رختبان , اقا قاسم، ساعت ساز , متولی استان قدس رضوی , ناظر , مستاجران , سکوها , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ارزن , رعایا , موقوفات , دفتر توجیهات , طومار قرارداد , دارابی , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎6،7 , ‎1،5،9 , ‎14،19 , ‎14،17 , 19-‎1 , انباردار , مزرعه خیابان (مشهد) , تحصیلدار نیشابور , مزرعه خیراباد (مشهد) , مزرعه فولیان (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , حق الشرب , مزرعه ابست (خبوشان) , مزرعه مفرنقاه (خبوشان) , میرزا محمد علی، تحویلدار , غله مناصفه , طاحونه کلوخ (مشهد) , تحویلدار نقدی , اقا محمد، انباردار , استاد ابراهیم، طباخ , استاد زمان، طباخ , گماشته متولی , محمد رحیم، مهتر نقاره خانه , اقا محمد باقر، وزیر متولی , اقا محمد حسین، منجم , میرسید محمد، یساول ناظر , میرزا محمد حسن، خزانه دار , میرزا محمد تقی، مشرف بیوتات , اقا رحیم، سفره چی , قاسم، مشعلدار , اقا عبدالله، مهردار , تحصیلدار تون , اقا هادی، ایاغچی , استاد هادی، طباخ , استاد حسین، طباخ , استاد رحیم، طباخ , ملا محمد، نایب ناظر , محمد صادق، عزب تحویل خانه , ملا عبدالعلی، مشعلدار , علی نقی، نقاره چی , میرمحمد، نقاره چی , میرجعفر، نقاره چی , دارابی (پارچه) , شیخ عبدالله، ضابط نذورات , اقا محمد ابراهیم، صاحب جمع حویج خانه , ‎1،9،12 , استاد مومن، طباخ , نوار , میرمحمد، عزب دفترخانه , اقا حسین، یساول ناظر , محمد کاظم، زرگر , طومار دستورالعمل , رفرف , حاجی قربان، نقاره چی , میرحسین، نقاره چی , استاد طاهر، علمدار , محمد رضا، هم قلم , اقا کاظم، محرر , حاجی قربان، مشعلدار , استاد مهدی، علمدار , استاد زینل، علمدار , اقا سید، مشعلدارباشی , مزرعه سریش (مشهد) , شیخ بهاءالدین، مطهر , اقا محمد علی، ناظر شیلان , عظیم، نقاره چی , اقا محمد کریم، کشیک نویس , اقا محمد حسین، صحاف , ملا اسدالله، کلیددار کتابخانه , اقا نبی، علمدار , میرزا احمد، ایشیک اقاسی متولی , حاجی محمد جعفر، صاحب نسق , حاجی علی، صاحب نسق , میرزا علی رضا، ایشیک اقاسی , میرزا محمد نصیر، توشمال , محمد صالح، قاپوچی , ملا عبدالرزاق، ناظر شیلان , علی رضا بیگ، وکیل , محمد علی، چراغچی صحن , میرزا محمد جعفر، یساول ایام عید , اکبر، فراش بیت الخلا , علی رضا بیگ، یساول , هاشم، مشعلدار , اقا محمد هادی، نایب ناظر , مزرعه فوشان خیراباد (مشهد) , ملا محمد رضا، مصحح , استاد رجب، طباخ , هادی، نقاره چی , علی، نقاره چی , عنایت، نقاره چی , وزیر مستوفی , 1165-‎1164ق , حاجی رضا، عزب شماع خانه , محمد رضا، عزب شماع خانه , قدیر بیگ، یساول , میررا محمد باقر، مشرف بیوتات , میرزا محمدکریم، منشی , ‎4،14،15 , ‎4،14،17 , گماشته ضابط مستغلات , میرزا محمد صالح، نویسنده متولی , میرحسن، نقاره چی , صفی قلی، نقاره چی , عنایت بن رحیم، نقاره چی , استاد محمد معصوم، طباخ , اقا کاظم، عزب ایاغ خانه , اقاعلی، مشعلدار , خداداد بیگ، میراب نهرخیابان , محمد تقی، میراب نهرخیابان , میرزا هادی، محرر وکیل , میرزا اسماعیل، محرر وکیل , حاجی عبدالحمید، حکیم , میرزا محمد قلی، حکیم
شماره ثبت:
37416
اوارجه. ابواب‌المال. محصولات. زراعات و باغات ولايات. دريافت وجوهات نقدي و جنسي از زراعات و باغات در ولايات و مخارج صورت گرفته از محل آن
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اجاره , دفتر اوارجه , درامدها , کارکنان , مشاغل , حاجی مهدی، سرکار عمارت , متولی استان قدس رضوی , ناظر , مستاجران , برخی صفحات , غلات , گندم , ارزن , حق النظاره , زارع , وکیل , موقوفات , بذرها , مازندران , مزرعه جنابد (تون) , ‎6،8 , ‎7،9 , ‎13،14 , باغ ها , وظیفه , مزرعه بیرام اباد (نیشابور) , جوزقه , موقوفه گنج علی خان , مستوفی , مزرعه حمدی (نیشابور) , مزرعه علی اباد (نیشابور) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , خبوشان (قوچان) , مزرعه نصراباد (خواف) , مزرعه دیزباد سفلی (نیشابور) , ‎12،13،14 , استراباد (گرگان) , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , مزرعه دیزباد علیا (نیشابور) , قریه راس الحد (لاسجرد) , قریه روشناوند (تون) , مزرعه سمنجان (جام) , مزرعه خرچنگ (استراباد) , قریه سنگ تراشان (ساری) , قریه بستیجان (دامغان) , مزرعه کاریز علی (زاوه) , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , اقا حسین، تحصیلدار , قریه درم طسوج (کاشان) , قریه رشیداباد (تهران) , مزرعه مفرنقاه (قوچان) , مزرعه زیبد (تون) , مزرعه رزویه (تون) , مزرعه رقاصان (تون) , مزرعه سیداباد (تون) , مزرعه کمالی (تون) , کلاتچه مایان (دامغان) , اسفزار (هرات) , قریه مظفریه (اسفزار) , قریه بویمرغ (تون) , مزرعه جعفراباد (تون) , مزرعه جویمند (تون) , مزرعه چاهشک (تون) , مزرعه ابست (قوچان) , مزرعه سلیمان اباد (خوار) , طاحونه برق اهنگران (باخرز) , قنات نو (زاوه) , مزرعه تیرجرد (جام) , مزرعه کلوکن (استراباد) , قریه عمیداباد (سبزوار) , مزرعه امین اباد (اسفراین) , قریه نوده پشند (تون) , قریه قمصره (تهران) , قریه کبوترخان (تهران) , میرزا محمد جعفر، تحصیلدار نیشابور , قریه امین اباد (تهران) , حاجی محمد بیگ، تحصیلدار تون , میرزا علی نقی، کلانتر جنابد , مزرعه مهراباد (خوار) , 1165-‎1164ق , مزرعه سوراباد (اسفراین) , غوران پاشتان (هرات) , سید حسین، خادم , مزرعه شاه کندی (تهران) , مزرعه سلیمان اباد (تهران) , مزرعه فیض اباد (تهران) , میرزا محمد رضا، تحصیلدار نیشابور
شماره ثبت:
37384
مجمل جمع و خرج نقدي آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
عاشورا , روضه خوانی , مواجب , اقا اسحق، شربت دار , عبدالرزاق بیگ، میراب , حاجی مهدی، سرکار عمارت , حاجی مومن، کلیددار کتابخانه , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , ‎3،4 , دکان , پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) , وجوه هوایی , ‎1،2 , ‎1،7 , مقرری , اقا رضا، کشیک نویس , بقالی , ‎3،5 , هزینه ها , قیمت ها , کوزه , جارو , دفترخانه , حاجی اقا محمد، خازن , داشخانه , سکوها , برخی صفحات , فالیز , غلات , ارزن , اراضی خیابان (مشهد) , حق التولیه , استاد صادق، چاهجو , قنات ابراهیم اباد (مشهد) , استاد مهدی، چاهجو , قنات عشرت اباد (مشهد) , حق النظاره , مزرعه جوی پایان (مشهد) , مال و جهات , ‎3،7 , زارع , ‎3،14 , ‎3،11 , وزن ها و اندازه ها , کتان , رسوم , شالی , مزرعه مایجرد (مشهد) , ‎4،6 , مزرعه دنیه تپه (مشهد) , ‎5،11 , تقاوی , مزرعه مردارکشان (مشهد) , مزرعه خرابه تغلی (مشهد) , موقوفات , مزرعه سمزقند (مشهد) , مزرعه کنوجرد (مشهد) , لایروبی , باغ پایین پای مبارک , ملا حسن علی، حافظ دور , پوشاک تصدقی , مزرعه کلاتچه بوغا (مشهد) , ‎11،12 , استاد حسن، چاهجو , استاد جعفر، چاهجو , صفاری , ظروف مسی , زغال , محلوج , خرید , شیشه , مصالح ساختمانی , اسفراین , برنج , نذورات , نقاره خانه , ‎9،14 , ‎9،10 , مزرعه محراب خان (مشهد) , کرمان , تعمیر , ضریح امام رضا , ‎2،14 , کشیک خانه خدام , قهوه خانه , بالا خیابان (خیابان شیرازی) , ‎2،3 , فراش , تعطیلی , خادم باشی , ‎3،6 , شمعدان , ‎7،8 , ‎2،12 , ‎4،13 , شب های قدر , ‎7،9 , روغن , تمام صفحات , ‎4،14 , ‎4،10 , دارالشفاء امام رضا , کاغذ , ‎12،13 , خلعت , تنقیه , مطبخ , انعام , نخود , مزرعه طرق (مشهد) , باغ ها , وظیفه , ساعت های حرم امام رضا , رختخواب , حمام اغچه , ‎10،14 , بلوک تبادکان (مشهد) , مزرعه اسجیل (مشهد) , مزرعه کنه بیست (مشهد) , تخفیف , فرزندان , مزرعه خطایان (مشهد) , قاین , دامغان , جوین , املاک , خطیب , صاحب نسق , مزرعه حمدی (نیشابور) , مزرعه کاهون (مشهد) , مزرعه منزل اباد (مشهد) , مزرعه جورمکن (مشهد) , داروغه , مزرعه پس پشته (مشهد) , بیلدار , مزرعه اخنجان (مشهد) , مزرعه کسلانجرد (مشهد) , ریسمان , مزرعه فوشان (مشهد) , مزرعه خایقان (مشهد) , مزرعه پرکن اباد (مشهد) , مزرعه دهشک (مشهد) , مزرعه خین چماقی (مشهد) , مزرعه باغشک (مشهد) , مزرعه بیلدر (مشهد) , مزرعه جنابد (مشهد) , مزرعه الندشت (مشهد) , مزرعه عارفی (مشهد) , مزرعه زیرکن (مشهد) , مزرعه سنگور (مشهد) , مزرعه شاه طغای (مشهد) , مزرعه علی اباد (نیشابور) , مزرعه پیش فروش (نیشابور) , مزرعه بغیشن (نیشابور) , مزرعه ساخله نو (نیشابور) , مزرعه احمداباد (خواف) , خام گاو , ساخت و ساز , مرمت , قنات سناباد (مشهد) , جیلو , مزرعه گوارشک (مشهد) , خواجه عتیق علی، منشی الممالک , مزرعه محمداباد (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , دروازه عیدگاه , خان سلطانم , طباخی , کالار , طاحونه طرق (مشهد) , تیمچه , طاحونه کبود (مشهد) , حمام طرق , مزرعه زرگران (مشهد) , مزرعه قوزغان (مشهد) , مندو , درخت ها , درویشان بکتاشی , شتر گلو , خندق , مراسم مذهبی , مزرعه جنابد میان ولایت (مشهد) , نفقهالقنات , جماعت اعراب بیچاره , استراباد (گرگان) , مزرعه دستجرد غلامان (مشهد) , مزرعه جزی (مشهد) , مزرعه سیتی سرا (نیشابور) , وسایل و تجهیزات بیمارستان ها , مزرعه چشمه گلسب (مشهد) , مزرعه راس الحد (لاسجرد) , مزرعه چهارده بند کلات (ابیورد) , چهارپایان , مزرعه کلاتچه اروج (نیشابور) , قنات دستجرد (مشهد) , مزرعه دیزباد علیا (نیشابور) , طاحونه مزرعه کاهون (مشهد) , قصبه فرهادجرد (جام) , استاد محمدعلی، چاهجو , استاد ملک، چاهجو , چنگک , قریه فرودان (اصفهان) , استاد رضا، چاهجو , دوشک , نهر شاهی (مشهد) , مزرعه برق اهنگران (باخرز) , ناظر جزو , قریه درود (نیشابور) , قنات سمزقند (مشهد) , قریه درم طسوج (کاشان) , مزرعه رادقان (سمنان) , قلیجه سعداباد (مشهد) , دروازه بالا خیابان , خیابان ها و کوچه ها , ثبت املاک , قریه خرچنگ (استراباد) , استاد شاه محمد، چاهجو , مجمل جمع و خرج , حمام باغ عنبر , بازار میدان , خان پیرانجلی (اصفهان) , خوار (سمنان) , مزرعه شیر مرغ (بیرجند) , طاحونه برق اهنگران (باخرز) , قریه مارندیز (تون) , قریه سنگتراشان (ساری) , قریه طالیجرد (اصفهان) , یخدان باغ عنبر , مزرعه تیرجرد (جام) , باغ پایین پای مبارک (مشهد) , قریه عمیداباد (سبزوار) , مزرعه نوقان (مشهد) , مزرعه فخراباد (تون) , دروازه نوقان , قنات مسجد جامع (مشهد) , جماعت جهولی , چهارباغ (مشهد) , قلیجه چاه نو (مشهد) , قلیجه باغ دولاب (مشهد) , محله سراب(مشهد) , قلیجه برمهن (مشهد) , قلیجه عشرت اباد (مشهد) , نهر جاغر (مشهد) , اراضی گودسلوک (مشهد) , قریه سورمن (استراباد) , مزرعه طالیهو (استراباد) , قلیجه کوچه کاریز (مشهد) , استاد غلام علی، چاهجو , قنات چاه نو (مشهد) , مزرعه بجستان (تون) , مزرعه کوشمقان (سمنان) , قریه کلوکن (استراباد) , استاد مصطفی، چاهجو , استاد نعمت، چاهجو , خان حاجی غلام حسین , میرزا سید علی، طبیب استانه , اقا ابراهیم، شیخ الاسلام , اقا کریم، صاحب جمع اش فقرا , تحصیلدار موقوفه کرمان , استاد نوروز علی، چاهجو باشی , اقا حسین، مدرس , وزیر مازندران , وزن استراباد , اقا صادق، توشمال , اقا علیرضا، منشی , مزرعه سلیمان اباد (سمنان) , قنات حمدی (نیشابور) , مزرعه خیراباد (محراب خان) , فرش های حرم امام رضا , میرزا ابراهیم، طبیب دارالشفاء , نهر کنه بیست (مشهد) , میرجعفر، انباردار , 1132-‎1131ق , قر یه اخلومد (مشهد) , مزرعه مهران (سمنان) , ‎12،1 , قنات قوزغان (مشهد) , مزرعه گوحکی (مشهد) , فیض اباد (شاه کندی) , بازار سنگتراشان , دروازه علی امو , طاحونه ده غیبی (عارفی) , تاج پوش (کذا) , نهر مردارکشان (مشهد) , نهر خطایان (مشهد) , نهر دهشک (مشهد) , اقا ابراهیم، صاحب جمع ادونخانه , اقا احمد،خباز , میرزا محمدعلی، صاحب جمع خبازخانه , استاد حسن بیگ، صاحب جمع ادونخانه , محمدطاهر، عصار , میرزا هادی، متصدی علی اباد , استاد محمدبیگ، جیلومال , استاد صنیع الله، چاهجو , تحصیلدار وجوهات اصفهان , تحصیلدار موقوفه تهران , میرزا باقر، کتابدار , میرزا محمدصفی،حساب نویس , ناظر جزو دارالشفاء , اقا محمدخان، چاهجو , اقا نصر، حافظ بالا سر مبارک , قرآن
شماره ثبت:
37320

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

192,961,314

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .