کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
گزارش تعيين محل کشيک حفاظ حرم مطهر در ماه جمادي‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , محمود، سلطان القراء، رییس حفاظ , علی اکبر (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , یحیی (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد (سید- ) صدرالحفاظ بالا سرمبارک , علی اصغر (ملا- ) نایب صدرالحفاظ پایین پای مبارک , علی محمد (ملا- ) خطیب مسجد بالا سر , اقا (میرزا-حاجی- ) صدرالحفاظ مسجد بالا سر , جعفر (ملا- ) نایب خطیب مسجد بالا سر , محمد حسین (شیخ- ) صدرالحفاظ توحید خانه , حرم مطهر امام رضا (ع) , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم (مهر‎1311) , رضوی، محمد، نظام التولیه، سرکشیک چهارم (مهر‎1316) , روزنامچه , مسجدبالاسر , ‎1317ق , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی، کشیک دوم (مهر‎1316) , کاظم (سید- ) حافظ پایین پای مبارک , بزرگ (حاجی-اقا- ) خطیب پایین پای مبارک , یوسف (ملا-)خطیب توحید خانه , محمد حسن (حاجی- ) صدرالحفاظ صفه شاه طهماسب , محمد حسین (حاجی-شیخ- ) خطیب بالا سرمبارک , اسماعیل (میرزا-)، خطیب باشی , حبیب اله (ملا-) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمود، سللطان القراء، رییس حفاظ (مهر‎1288) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1296) , یوسفقلی (حاجی‌ملا-)نایب نایب صدرالحفاظ دارالحفاظ , عبدالکریم (میرزا- ) مواظب صفه شاه‌طهماسب , رضوی، علیرضا (مهر‎1315؟) , قرآن
شماره ثبت:
10728
گزارش تعيين محل کشيک و حضور حفاظ حرم مطهر در ماه صفر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , رواقها , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , علی اکبر (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , یحیی (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد (سید- ) صدرالحفاظ بالا سرمبارک , محمد (ملا- ) نایب صدرالحفاظ، صفه شاه طهماسب , حسن (سید- ) صدر الحفاظ دارالحفاظ , محمد علی (ملا- ) نایب صدرالحفاظ دارالحفاظ , محمد حسین (شیخ- ) صدرالحفاظ توحید خانه , استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , رضوی، محمد، نظام‌التولیه، سرکشیک چهارم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , مسجدبالاسر , ‎1328ق , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم (مهر‎1324) , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول (مهر‎1327) , اسدالله (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , محمد (شیخ- ) خطیب توحید خانه , محمد حسن (ملا- ) نایب صدرالحفاظ پایین پای مبارک , حسن (شیخ- ) خطیب مسجد بالاسر , بزرگ (میرزا- ) خطیب بالا سر مبارک , حبیب (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس الحفاظ (مهر‎1321) , عسکری (میرزا- ) صدرالحفاظ مسجد بالا سر , موسی (ملا- ) نایب خطیب مسجد بالا سر , کاظم (سید- ) حافظ بالا سر مبارک , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس الحفاظ , اسماعیل (میرزا- ) خطیب باشی , حسینی (اقا- ) نایب خادم باشی کشیک چهارم , رضوی، محمد جعفر بن ذبیح الله، قوام التو لیه، سرکشیک دوم(مهر‎1326)
شماره ثبت:
11498
گزارش تعيين محل کشيک و حضور حفاظ حرم مطهر در ماه رمضان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , علی اکبر (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , کاظم (سید- ) حافط بالا سر مبارک , یوسف (ملا- ) خطیب توحید خانه , استان قدس رضوی , روشنایی , حرم مطهر امام رضا (ع) , لوسترها , لاله‌ها , قندیلها , ‎1301ق , مسجدبالاسر , حسینی، عبدالجواد، سرکشیک سوم (مهر‎1300) , رضوی، محمد رضا ابن حسین، خطیب باشی , عبدالحسین (میرزا- ) نایب خطیب بالا سر مبارک , هاشم (میرزا- ) صدرالحفاظ بالا سر مبارک , محمد حسن (حاجی- ) صدرالحفاظ صفه شاه طهماسب , علی اصغر (ملا- ) نایب صغیر صدرالحفاظ دارالحفاظ , عبدالحمید (ملا- ) نایب خطیب مسجد بالاسر , رضوی، محمد رضا ابن حسین، خطیب باشی (مهر‎1293) , محمد (ملا- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد رضا (ملا- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , عبدالله (میرزا- ) صدرالحفاظ مسجد بالاسر , حسین (ملا- ) صدرالحفاظ توحید خانه , حسین (اقا-سیدـ ) صدرالحفاظ دارالحفاظ , رییس الحفاظ، محمود، سلطان القراء (مهر‎1288) , شمع چهار تایی , رییس الحفاط، محمود، سلطان القراء , عبدالمومن (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , قرآن , رمضان
شماره ثبت:
11226
گزارش تعيين محل کشيک و حضور حفاظ حرم مطهر در ماه ذيحجه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , رواقها , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , علی اکبر (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , یحیی (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد (سید- ) صدرالحفاظ بالا سرمبارک , حسن (سید- ) صدر الحفاظ دارالحفاظ , محمد علی (ملا- ) نایب صدرالحفاظ دارالحفاظ , محمد حسین (شیخ- ) صدرالحفاظ توحید خانه , استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , مسجدبالاسر , ‎1327ق , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1326) , اسدالله (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , محمد (شیخ- ) خطیب توحید خانه , محمد حسن (میرزا- ) نایب الصدر پایین پای مبارک , حبیب (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , اسماعیل (میرزا-)، خطیب باشی , بزرگ (میرزا-)، خطیب بالا سر مبارک , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس الحفاظ , عسگری (میرزا) صدرالحفاظ مسجد بالاسر , رضوی، عبدالعلی، سرکشیک چهارم(مهر‎1319) , موسی (میرزا- ) نایب خطیب مسجد بالا سر , حسینی، میرزا، اقا، دبیرالتولیه، خادمباشی، کشیک چهارم (مهر‎1321) , محمد (ملا-)، نایب صدرالحفاظ صفه شاه طهماسب , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم(مهر‎1324) , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول(مهر‎1327) , احمد (میرزا-)، خادم باشی کشیک سوم (مهر‎1326) , رضوی، محمد کاطم، معززالتولیه، خادمباشی سر کشیک پنجم (مهر‎1325) , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول(مهر‎1326) , عبدالعلی، مدیرالتولیه، خادمباشی کشیک دوم( مهر‎1326)
شماره ثبت:
11000
گزارش تعيين محل کشيک و حضور حفاظ حرم مطهر در ماه صفر
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , علی اکبر (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , یحیی (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد (سید- ) صدرالحفاظ بالا سرمبارک , محمد (ملا- ) نایب صدرالحفاظ، صفه شاه طهماسب , محمد حسین (شیخ- ) صدرالحفاظ توحید خانه , استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , شریف، ابوالحسن، سرکشیک پنجم (مهر‎1279) , مسجدبالاسر , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی، کشیک دوم (مهر‎1316) , ‎1323ق , رضوی، علیرضا، سرکشیک اول (مهر‎1322) , کاظم (سید- ) حافظ پایین پای مبارک , بزرگ (حاجی-اقا- ) خطیب پایین پای مبارک , حسن (شیخ- ) خطیب مسجد بالاسر , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس حفاظ (مهر‎1321) , موسی (ملا- ) نایب خطیب مسجد بالا سر , محمد حسین (حاجی-شیخ- ) خطیب بالا سرمبارک , اسماعیل (میرزا-)، خطیب باشی , مهدی (شیخ- ) خطیب توحید خانه , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس الحفاظ , محمد علی (ملا- ) نایب صدرالحفاظ اماکن متبرکه , عسگری (میرزا) صدرالحفاظ مسجد بالاسر , رضوی، محمد کاظم، ابن عبدالعلی، خادمباشی، کشیک پنجم (مهر‎1322) , حسن (سید- ) صدرالحفاظ اماکن متبرکه , حسن (ملا- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , علی اصغر (ملا- ) نایب پایین پای مبارک , قرآن
شماره ثبت:
10878
گزارش تعيين محل کشيک و حضور حفاظ حرم مطهر در ماه ذيحجه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , رواقها , توحید خانه , مزار جلال الدوله , محمد (ملا- ) فراش مزار جلال الدوله , قوام (میرزا- ) فراش مزار رضا قلی خان ایلخانی , علی اکبر (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , یحیی (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد حسین (شیخ- ) صدرالحفاظ توحید خانه , استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , مسجدبالاسر , ‎1332ق , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم (مهر‎1330) , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم (مهر‎1321) , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1326) , رضوی، محمد کاطم، معززالتولیه، خادمباشی کشیک پنجم (مهر‎1329) , مزار ایلخانی , عبدالکریم (میرزا- ) صدرالحفاظ صفه شاه طهماسب , اسدالله (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , رضوی، محمد، نظام التولیه، سرکشیک چهارم (مهر‎1315) , حسن (شیخ- ) خطیب مسجد بالاسر , عسکری (میرزا- ) صدرالحفاظ مسجد بالا سر , موسی (ملا- ) نایب خطیب مسجد بالا سر , محمد حسن (ملا-)، صدرالحفاط پایین پای مبارک , کاطم (سید-)، حافط پایین پای مبارک , علینقی (میرزا )مواظب خدمات حفاظ , محمدحسین(ملا) خطیب صفه شاه طهماسب , محمد علی (ملا- ) نایب الصدر دارالحفاظ , ابوالحسن (میرزا- ) صدرالحفاط دارالحفاط , احمد (میرزا- ) خطیب باشی حرم مطهر , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس حفاظ حرم مطهر (مهر‎1323) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1312) , احمد (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم (مهر‎1313) , حسن (میرزا- ) مواطبت خدمات حفاط , علی (اقا- ) خطیب مسجد بالا سر , محمد (سید- ) صدرالحفاظ مسجد بالا سر , حسین (ملا- ) نایب الصدر پایین پای مبارک , محمد (شیخ-) خطیب توحید خانه , قرآن
شماره ثبت:
11106
گزارش تعيين محل کشيک و حضور حفاظ حرم مطهر در ماه ذيقعده
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
‎1319ق , اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , رواقها , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , علی اکبر (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , یحیی (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد حسین (حاجی-شیخ- ) خطیب بالای سرمبارک , محمد (سید- ) صدرالحفاظ بالا سرمبارک , محمد (ملا- ) نایب صدرالحفاظ، صفه شاه طهماسب , حسن (سید- ) صدر الحفاظ دارالحفاظ , محمد علی (ملا- ) نایب صدرالحفاظ دارالحفاظ , حبیب (ملا- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , علی اصغر (ملا- ) نایب صدرالحفاظ پایین پای مبارک , علی محمد (ملا- ) خطیب مسجد بالا سر , اقا (میرزا-حاجی- ) صدرالحفاظ مسجد بالا سر , جعفر (ملا- ) نایب خطیب مسجد بالا سر , یوسف (ملا- ) خطیب توحید خانه , محمد حسین (شیخ- ) صدرالحفاظ توحید خانه , اسماعیل (میرزا- ) خطیب باشی (مهر‎1311) , استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , شریف، عبدالحسین، سرکشیک پنجم (مهر‎1316) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , مسجدبالاسر , کاظم (سید- ) حافظ پایین پای مبارک , بزرگ (حاجی-اقا- ) خطیب پایین پای مبارک , محمود (میرزا- ) سلطان القراء، رییس حفاظ , اسماعیل (میرزا- ) خطیب باشی , محمود (میرزا- ) سلطان القراء رییس حفاظ (مهر‎1318) , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادم باشی کشیک دوم (مهر‎1316)
شماره ثبت:
11371
گزارش تعيين محل کشيک و حضور حفاظ حرم مطهر در ماه جمادي‌الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , علی اکبر (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , یحیی (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد (سید- ) صدرالحفاظ بالا سرمبارک , محمد حسین (شیخ- ) صدرالحفاظ توحید خانه , حرم مطهر امام رضا (ع) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , روزنامچه , ‎1332ق , رضوی، عبدالعلی، نظام التولیه، سرکشیک چهارم (مهر‎1315) , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادمباشی کشیک چهارم (مهر‎1321) , احمد (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم (مهر‎1330) , محمد علی (میرزا- ) نایب سرکشیک پنجم (مهر‎1329) , رضوی، احمد، خطیب باشی , عبدالکریم (میرزا- ) صدرالحفاظ صفه شاه طهماسب , اسدالله (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , حسن (شیخ- ) خطیب بالا سر مبارک , عسکری (میرزا- ) صدرالحفاظ بالاسر مبارک , محمد (شیخ- ) خطیب توحید خانه , محمد حسن (ملا- ) نایب صدرالحفاظ پایین پای مبارک , موسی (ملا- ) نایب خطیب بالا سر مبارک , محمد علی (ملا- ) نایب صدرالحفاظ دارالحفاط , رضوی، احمد، خطیب باشی (مهر‎1311) , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس حفاظ , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس حفاظ (مهر‎1321) , کاطم (سید-)، حافط پایین پای مبارک , محمدحسین(ملا) خطیب صفه شاه طهماسب , حسین (ملا) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , رضوی، محمد کاطم ابن عبدالعلی، معززالتولیه، خادمباشی کشیک پنجم , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، نقیب الاشراف، سرکشیک اول (مهر‎1325) , اقا (حاجی-میرزا- ) نایب خطیب پایین پای مبارک , علی (اقا- اقا) خطیب بالا سر مبارک , ابوالحسن (میرزا- ) صدرالحفاط دارالحفاط , عبدالعلی، مدیرالتولیه، خادمباشی کشیک دوم (مهر؟) , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، نقیب الاشراف ،سرکشیک اول (مهر‎1330)
شماره ثبت:
11099
گزارش تعيين محل کشيک و حضور حفاظ حرم مطهر در ماه ذيحجه
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , علی اکبر (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , یحیی (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد (ملا- ) نایب صدرالحفاظ، صفه شاه طهماسب , حسن (سید- ) صدر الحفاظ دارالحفاظ , محمد حسین (شیخ- ) صدرالحفاظ توحید خانه , استان قدس رضوی , حرم مطهر امام رضا (ع) , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎1311) , فراشان , مسجدبالاسر , ‎1328ق , اسدالله (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , محمد (شیخ- ) خطیب توحید خانه , محمد حسن (ملا- ) نایب صدرالحفاظ پایین پای مبارک , حسن (شیخ- ) خطیب مسجد بالاسر , حبیب (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس الحفاظ (مهر‎1321) , موسی (ملا- ) نایب خطیب مسجد بالا سر , محمد (سید- ) صدرالحفاظ بالاسرمبارک , کاظم (سید- ) حافظ بالا سر مبارک , بزرگ (میرزا-)، خطیب بالا سر مبارک , حسینی، محمد حسین، سلطان القراء، رییس الحفاظ , عسگری (میرزا) صدرالحفاظ مسجد بالاسر , محمد علی (ملا- ) نایب صدرالحفاظ دالحفاظ
شماره ثبت:
11014
گزارش تعيين محل کشيک حفاظ حرم مطهر در ماه ربيع‌الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , حفاظ , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , بالا سر مبارک , صفه شاه طهماسب , توحید خانه , مقابر , مزار جلال الدوله , مزار رضا قلیخان ایلخانی , علی اکبر (ملا- ) خطیب پایین پای مبارک , یحیی (شیخ- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , محمد (سید- ) صدرالحفاظ بالا سرمبارک , علی اصغر (ملا- ) نایب صدرالحفاظ پایین پای مبارک , اقا (میرزا-حاجی- ) صدرالحفاظ مسجد بالا سر , جعفر (ملا- ) نایب خطیب مسجد بالا سر , محمد حسین (شیخ- ) صدرالحفاظ توحید خانه , حرم مطهر امام رضا (ع) , ‎1318ق , محمد ابن عبدالوهاب (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم (مهر‎1291) , رضوی، محمد، نظام التولیه، سرکشیک چهارم (مهر‎1316) , مسجدبالاسر , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی، کشیک دوم (مهر‎1316) , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح‌الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎1316) , سلطان القراء، رییس حفاظ , بزرگ (حاجی-اقا- ) خطیب پایین پای مبارک , یوسف (ملا-)خطیب توحید خانه , محمد حسین (حاجی-شیخ- ) خطیب بالا سرمبارک , اسماعیل (میرزا-)، خطیب باشی , کاطم (سید-)، حافط پایین پای مبارک , عبدالکریم (میرزا-)، مراقب صفه شاه طهماسب , یوسفقلی (حاجی-ملا- ) نایب نایب صدرالحفاط دارالحفاط , حبیب الله (ملا- ) صدرالحفاظ پایین پای مبارک , علی محمد (ملا-) خطیب مسجد بالا سر , حسینی، اسماعیل، عمادالتولیه، سرکشیک سوم (مهر‎1311)
شماره ثبت:
10742

تعداد کل فراداده ها

2,585,807

تعداد منبع دیجیتال

167,308,225

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .