کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
پرداخت مواجب به کارکنان وابسته به آستان قدس در ماه رمضان
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۱۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , ‎۱۳۱۹ق , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , تلگراف , کارمندان , موقوفه ها , واقفان , دستمزدها , مزرعه‌ها , موسوی، محمد، سرکاردار تعمیرات , محمد(اقاسید-)،معاون تعمیرات , دستمزدها (جنسی) , ابوابجمعی , کاهو (مشهدـ) , عبدالغنی (شیخ‌ـ) , حق النیابه , حق الزیاره , رضوی، محمدحسین، کشیک نویس , موقوفه حاجی علی‌اکبر خان , موقوفه مویدالدوله , موقوفه حاجی شاه محمدخان , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل , قاسم اباد (مشهد) , حلوایی (مشهد) , محمد (حاجی شیخ ـ ) , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد , عبدالباقی (ملا-) , یوسف (میرزا-)، سررشته دار , عبدالله (میرزا-)، معین تعمیرات , نصیرالملک شیرازی، ابوالقاسم (میرزا-)، متولی باشی , موسوی، محسن، امین کل , مرتضی (حاجی میرزا-)، ایشیک اقاسی باشی , علی (میرزاـ خان)، منیع‌السلطنه، توقیع نگار , باقر (حاجی میرزا-)، سید سالار , سرایی، امیرالشعراء , محمدحسن (میرزا- خان)، ناظم فراشخانه , علی محمد (میرزاـ)، ناظم زیارتنامه خوانها , حسین (میرزاـ)، شجاع‌التولیه، مدیر فراشخانه , میرزااقا، علاءالتولیه، نایب فراشباشی کل , مسیح بن میرزااقا (میرزا-)، امین فراشخانه , علی نقی (میرزا-) ناظم اوقاف , احمد (میرزا-)، ناظم موقوفات , اسماعیل بن میرزابابا (میرزا-)، معتمدالتولیه , اسماعیل (میرزاـ)، معین الغرباء، روزنامه نویس , مهدی (کربلایی‌ـ)، خادم , حاجی اقا، مقتدرالامانه , میرزااقا (حاجی-)، خزانه‌دار تحویلخانه خاصه , علی (میرزا-)، امین تحویلخانه خاصه , علینقی (میرزاـ)، ناظم تحویلخانه خاصه , عبدالکریم (میرزاـ)، فراش تحویلخانه خاصه , اسدالله (میرزا-)، ضابط تحویلخانه خاصه , مویدالدوله ،ابوالفتح میرزا، ـ‎۱۳۳۰ق , عبدالله (میرزا-)، منضدالتولیه , احمد (میرزا-)، قوام الوزاره , محمود (میرزا-)، قوام دفتر , ابوالحسن(میرزاـ)، رییس تعمیرات , مهدی (ملاـ)، امین تعمیرات , رمضان
شماره ثبت:
۲۱۷۹۴
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۱۷۹۴
پرداخت مواجب به کارکنان وابسته به آستان قدس در ماه شوال
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۱۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
‎۱۳۱۹ق , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , دستمزدها , پاداش , رییس دفتر استانه (مهر‎۱۳۱۲) , دستمزدها (جنسی) , ابوابجمعی , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل , دفتر اعتمادالتولیه وزیر اول , دفتر وزارت کل , مجیرالسلطان (مهر‎۱۳۱۵) , دفتر نایب وزارت اول , سررشته سررشته‌دار , سررشته رییس دفتر , محمد علی،اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎۱۳۱۶) , محمدرضا، نایب وزیر اول (مهر‎۱۳۱۵) , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد , رضوی، ابوطالب، رییس دفتر(مهر‎۱۳۱۵) , صبوری، محمدکاظم بن محمدباقر، ۱۲۵۹- ‎۱۳۲۲ق , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر کل (مهر؟) , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر کل (مهر‎۱۳۱۵) , دفتر وزارت کل قایم مقام التولیه , عباس (حاجی‌ـ)، معمارباشی , محمد (میرزاـ)، نصیرالتولیه , دفتر استیفا و معتمد التولیه , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، نایب ضابط کل اسناد (مهر‎۱۳۰۹) , محمدطاهر بن احمد، معتمدالتولیه، مستوفی (مهر‎۱۳۱۰) , حسین (حاجی ملا-)، روضه‌خوان , حسینی، حسین بن سعید، نیابت مستقله دربار فیض اثار، -‎۱۳۳۵ق (مهر‎۱۳۱۶) , احمد، وزیر کل (مهر‎۱۳۱۹) , نصیرالملک شیرازی، ابوالقاسم (میرزا-)، متولی باشی , وزیر اعظم (مهر‎۱۳۱۷) , عباس (کربلایی-)، مستحفظ اشجار , براتعلی، میراب قنات اصف‌الدوله , حسین (میرزاـ) نقاشباشی , غلامرضا (میرزا-)، مشرف بیوتات , کوچک (حاجی میرزاـ)، حکیمباشی , ملک الشعراء استان قدس-- صبوری، محمدکاظم بن محمدصادق، ۱۲۵۹- ‎۱۳۲۲ق
شماره ثبت:
۲۱۷۹۵
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۱۷۹۵
پرداخت مواجب به کارکنان کارخانه‌هاي زواري و خادمي در ماه رمضان
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۱۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
‎۱۳۱۹ق , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , کارخانه خادمی , موسوی، سید شیر، ناظر کارخانه خادمی , دستمزدها , دربانان , کارخانه زواری , رییس دفتر استانه (مهر‎۱۳۱۲) , محمود (میرزا- ) محرر کارخانه زواری , رضوی، یحیی، ناظر کارخانه زواری , دستمزدها (جنسی) , ابوابجمعی , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل , دفتر اعتمادالتولیه وزیر اول , دفتر وزارت کل , دفتر سررشته دار کل , دفتر نیابت وزارت اول , مجیرالسلطان (مهر‎۱۳۱۵) , نعمت الله (میرزا-)، مشرف کارخانه زواری , محمد علی،اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎۱۳۱۶) , جعفر (میرزا-)، دبیرالنظاره کارخانه زواری , محمدرضا، نایب وزیر اول (مهر‎۱۳۱۵) , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد , محمد باقر (میرزا-) امین کارخانه زواری , محمدحسین (کربلایی ـ)، طباخ کارخانه خادمی , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر (مهر‎۱۳۱۵) , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، نایب ضابط کل اسناد (مهر‎۱۳۰۹) , محمدطاهر بن احمد، معتمدالتولیه، مستوفی (مهر‎۱۳۱۰) , احمد، وزیر کل (مهر‎۱۳۱۹) , نصیرالملک شیرازی، ابوالقاسم (میرزا-)، متولی باشی , عزیز الله (میرزا-)، مشرف کارخانه خادمی , محمدتقی (میرزاـ)، ناظم کارخانه ها , عبدالاحد (میرزا-) امین کارخانه خادمی , میرزابابا (حاجی ـ)، معین کارخانه خادمی , محمدحسین (اقاـ)، شربتدار کارخانه خادمی , محمدابراهیم (اقاـ)، فراش کارخانه خادمی , حسین (کربلایی-)، شاگرد شربتدار کارخانه خادمی , علی (حاجی ـ)، ایاغچی کارخانه خادمی , محسن (میرزا-)، معین کارخانه زواری , رضا (-خان)، محرر کارخانه زواری , محمدتقی (اقاـ)، طباخ کارخانه زواری , غلامرضا (حاجی ـ)، شاگرد طباخ کارخانه زواری , یوسف (استادـ)، طباخ کارخانه زواری , محمدحسین (اقاـ)، ایاغچی کارخانه زواری , محمد (ملاـ )، پیشخدمت کارخانه زواری , استیفا و معتمدالتولیه , رمضان
شماره ثبت:
۲۱۷۸۴
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۱۷۸۴
پرداخت مواجب به ميرزا احمد معاون دفتر آستان قدس در ماه شوال
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۱۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
‎۱۳۱۹ق , غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , دستمزدها , دارالتولیه , اعتضاد التولیه , رییس دفتر استانه (مهر‎۱۳۱۲) , امین التولیه , دفترخانه ـ دارالتولیه , دستمزدها (جنسی) , ابوابجمعی , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل , برات نویس , وزیر وظایف , امین دفتر , دفتر سررشته‌دار , دفتر مخصوص , دفتر اعتمادالتولیه وزیر اول , سررشته ناظم دفتر , دفتر وزارت کل , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎۱۳۱۵) , مجیرالسلطان (مهر‎۱۳۱۵) , دفتر نایب وزارت اول , سررشته انتظام دفتر , محمد علی،اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎۱۳۱۶) , دفتر استیفاومعتمد التولیه , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر کل (مهر‎۱۳۱۵) , دفتر مشرفباشی کل , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، نایب ضابط کل اسناد (مهر‎۱۳۰۹) , محمدطاهر بن احمد، معتمدالتولیه، مستوفی (مهر‎۱۳۱۰) , احمد (میرزا-)، معاون دفترخانه , احمد، وزیر کل (مهر‎۱۳۱۹) , نصیرالملک شیرازی، ابوالقاسم (میرزا-)، متولی باشی , محمداسماعیل، سررشته دار کل (مهر‎۱۳۰۷) , وزیر اعظم (مهر‎۱۳۱۷) , محمدرضا، نایب وزیر اول (مهر‎۱۳۱۹)
شماره ثبت:
۲۱۷۸۷
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۱۷۸۷
پرداخت حق‌النظاره و حق‌التوليه به جعفرقلي و خازن‌التوليه در ماه شعبان
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۱۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
‎۱۳۱۹ق , غلات , حق التولیه , حق النظاره , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , دبیر التولیه , ابوالقاسم، ناظم دفتر (مهر‎۱۳۱۲) , مشیر استانه , ابوابجمعی , سررشته‌دار , حق التلاوه , ادک (نیشابور) , چنگرک (نیشابور) , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل , دفتر صدارت , دفتر اعتمادالتولیه وزیر اول , سررشته امین دفتر , سررشته ناظم دفتر , دفتر وزارت کل , دفتر سررشته دار کل , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎۱۳۱۵) , دفتر نیابت وزارت اول , دفتر نظارت کل , مجیرالسلطان (مهر‎۱۳۱۵) , سررشته سررشته‌دار , سررشته برات نویس , سررشته رییس دفتر , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول (مهر‎۱۳۱۶) , حسینی، عبدالجواد بن عبدالکریم، عماد التولیه، سرکشیک سوم (مهر‎۱۳۱۰) , رضوی، محمد جعفر بن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎۱۳۰۴) , شریف، اسدالله بن عبدالعلی، مدیرالتولیه، خادمباشی کشیک دوم (مهر‎۱۳۱۹) , دبیرالتولیه (مهر‎۱۳۱۵) , محمدرضا، نایب وزیر اول (مهر‎۱۳۱۵) , دفتر نایب النظاره , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد (مهر‎۱۳۰۰) , رضوی، ابوطالب، رییس دفتر(مهر‎۱۳۱۵) , احمد، وزیر کل (مهر‎۱۳۱۸) , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، نایب ضابط کل اسناد (مهر‎۱۳۱۷) , دفتر استیفا و معتمد التولیه , دفتر مشرفباشی کل , مدیر موقوفات , سررشته همقلم و صدیق دفتر , نایب النظاره (مهر‎۱۳۱۵) , محمدطاهر بن احمد، معتمدالتولیه، مستوفی (مهر‎۱۳۱۰) , احمد، وزیر کل (مهر‎۱۳۱۹) , نصیرالملک شیرازی، ابوالقاسم (میرزا-)، متولی باشی , محمداسماعیل، سررشته دار کل (مهر‎۱۳۰۷) , دفتر وزارت قایم مقام تولیت , حسینی، محمدبن ابوالقاسم، مشیرالتولیه، سررشته دار کل بیوتات (مهر‎۱۳۱۹) , جعفر قلی بیک , خازن‌التولیه (حاجی-) , احمد، سررشته‌دار (مهر‎۱۳۱۷) , محمدتقی، مدیر موقوفات استانه (مهر‎۱۳۱۸) , دفتر
شماره ثبت:
۲۱۷۷۸
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۲۱۷۷۸
پرداخت حق‌النظاره و حق‌التوليه به افراد در ماه رمضان
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۱۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
‎۱۳۱۹ق , سوخت , غلات , حق التولیه , حق النظاره , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , مسجدها , مالیات , نیشابور , تربت حیدریه , موقوفه ها , تعمیر , روغن چراغ , اب انبارها , واقفان , دستمزدها , موقوفه شجاع الدوله , حمام شاه , مزرعه‌ها , وارثان , املاک و مستغلات , قنات , موقوفه وزیر نظام , محمداباد , مزرعه پس پشته (مشهد) , مزرعه گازرگاه (مشهد) , اب بهاء , موقوفه نظام الدوله , مزرعه احمداباد (تربت حیدریه) , مزرعه حسینی , ابوابجمعی , ناظمی , موقوفه انیس‌الدوله , موقوفه مویدالدوله , علی اکبر (حاجی- ) مجیرالتولیه، تحویلدار کل , نادر(ـ میرزا) , موقوفه امام وردیخان , عبدالباقی (میرزا-)، صدیق النیابه , حسینی، داود، بهاءالتولیه، وزیر وظایف , محمدکاظم (میرزا ـ) , محمد علی، اعتماد التولیه، وزیر اول , شمس اباد , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد , رضوی، محمدعلی، قایم مقام التولیه، وزیر کل (مهر‎۱۳۱۵) , سیف‌الله (خان-) , عبدالحسین (حاجی شیخ-) , نظام نوری، فضل الله (میرزاـ خان )، ‎۱۲۰۹ـ ‎۱۲۸۹ق , نظام الدوله، حسین خان یوزباشی، ـ‎۱۲۹۲ق , حسینی، ابوالقاسم بن شهاب الدین، نایب ضابط کل اسناد (مهر‎۱۳۰۹) , عبدالحسین (خان-)، کفشبان باشی , سنگان (تربت حیدریه) , موقوفه حاجی مهدیقلی خان , اسدالله بیک، متولی موقوفه مهدیقلی خان , صفرعلی بیک، متولی موقوفه مهدیقلی خان , مویدالدوله، ابوالفتح میرزا، ـ ‎۱۳۳۰ق , موقوفه صاحبدیوان , صاحب دیوان، فتحعلی (-خان)، ‎۱۲۳۶ـ‎۱۳۱۴ق , شجاع‌الدوله، سام (ـ خان)، ـ‎۱۲۸۲ق , حسینی، مرتضی، لسان التولیه , موسوی، محسن، امین کل , حسینی، علی محمد بن میرزابابا، موتمن التولیه، مشرفباشی کل , انیس الدوله قاجار، ـ‎۱۳۱۴ق , موقوفه مدیرالدلوله , مدیرالدوله، محمود (میرزاـ خان) , مزرعه سرده (مشهد) , عباس (میرزا-)، متولی قریه احمداباد تربت , صالح (خان-)، متولی قریه احمداباد تربت , ابراهیم (ملا-)، مستحفاظ رباط میاندشت , رمضان
شماره ثبت:
۲۱۷۷۹
یادداشت :

محل تاليف / شماره سند :۲۱۷۷۹
مشخصات ظاهری:صفحات: , خط:فارسي

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,139,524

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .