کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 12
اهميت تخم خوب در زراعت پنبه/ که زارعين بايد بدانند [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
شرکت سهامي پنبه روس و ايران( پرسخلوپک)
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها،موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
135924
منابع دیجیتالی :
اطلاعاتي که زارعين براي زراعت پنبه آمريکائي بايد بدانند[منبع الکترونیکی]
نویسنده:
گلوشانوسکي , ژرژ
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
135926
منابع دیجیتالی :
زراعت پنبه[منبع الکترونیکی]
نویسنده:
ذوالرياستين, ابوالقاسم
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
135931
منابع دیجیتالی :
اهميت تخم خوب در زراعت پنبه که زارعين بايد بدانند
نویسنده:
شرکت سهامي پنبه روس و ايران( پرسخلوپک)
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
135924
منابع دیجیتالی :
اطلاعاتي که زارعين براي زراعت پنبه آمريکائي بايد بدانند [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
گلوشانوسکی, ژرژ
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
135926
منابع دیجیتالی :
اطلاعاتي که زارعين براي زراعت پنبه آمريکائي بايد بدانند[منبع الکترونیکی]
نویسنده:
گلوشانوسکي, ژرژ
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها،موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
135926
منابع دیجیتالی :
اهميت خسارت علف‌هاي هرزه به زراعت پنبه و مبارزه با آنها [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
شرکت سهامي پنبه روس و ايران (پرسخلوپک)
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
135925
منابع دیجیتالی :
زراعت پنبه[منبع الکترونیکی]
نویسنده:
ذوالرياستين, ابوالقاسم
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
135931
منابع دیجیتالی :
اهميت تخم خوب در زراعت پنبه/ که زارعين بايد بدانند[منبع الکترونیکی]
نویسنده:
شرکت سهامي پنبه روس و ايران( پرسخلوپک)
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
135924
منابع دیجیتالی :
دستور عملي زراعت پنبه[منبع الکترونیکی]
نویسنده:
فرشي, محمد حسين
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد : سازمان کتابخانه ها ،موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11352302
منابع دیجیتالی :
  • تعداد رکورد ها : 12

تعداد کل فراداده ها

2,021,803

تعداد منبع دیجیتال

148,218,250

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .