کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
باور
عنوان :
نویسنده:
دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده ادبيات و علوم انساني، شوراي صنفي دانشجويان
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد (خراسان رضوي- ايران): دانشگاه فردوسي مشهد,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
شماره رکورد سیمرغ:
17344
باستان شناسي و هنر
نویسنده:
دانشگاه تربيت مدرس، هسته علمي، فرهنگي و پژوهشي دانشجويان باستان شناسي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران(ايران): دانشگاه تربيت مدرس,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
شماره رکورد سیمرغ:
16629
باستان پژوهي
نویسنده:
دانشگاه تهران(جهاد دانشگاهي) باستان شناسي، هسته علمي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران(ايران): [بی نا ],
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
شماره رکورد سیمرغ:
1365
با شمايم
عنوان :
نویسنده:
دبير کانون فرهنگي سياسي دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز
وضعیت نشر الکترونیکی :
اهواز : دانشگاه شهيد چمران,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
شماره رکورد سیمرغ:
16632
دانش برتر
عنوان :
نویسنده:
دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد، انجمن علمي، پژوهشي، دانشجويي، برق و کامپيوتر
وضعیت نشر الکترونیکی :
نجف آباد (اصفهان- ايران): دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
شماره رکورد سیمرغ:
14894
برساحل کوير
نویسنده:
رحيمي, ابوالقاسم
وضعیت نشر الکترونیکی :
سبزوار (خراسان رضوي- ايران): دانشگاه تربيت معلم سبزوار، کانون ادبي دانشجويان,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
شماره رکورد سیمرغ:
17376
منابع دیجیتالی :
بارون
عنوان :
نویسنده:
دانشگاه تهران، دانشکده ادبيات ، انجمن اسلامي دانشجويان
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران (ايران): دانشگاه تهران,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
شماره رکورد سیمرغ:
17315
برمايه
عنوان :
نویسنده:
دانشگاه رازي، دانشکده کشاورزي، انجمن علمي گروه علوم دامي
وضعیت نشر الکترونیکی :
کرمانشاه (ايران): دانشگاه رازي,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
برگ سفيد
عنوان :
نویسنده:
خواجه عليجاني, فواد
وضعیت نشر الکترونیکی :
اصفهان (ايران): دانشگاه هنر اصفهان,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
بامداد روشن
نویسنده:
آقايي، امير
وضعیت نشر الکترونیکی :
کرمانشاه (ايران): دانشگاه رازي، آموزشکده دامپزشکي,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
شماره رکورد سیمرغ:
17340

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,006,511

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .