کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
دانشجويان پليمر، نشريه
نویسنده:
زندیه, امیر
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران (ايران): دانشگاه صنعتي اميرکبير، دانشکده مهندسي پليمر,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
شماره رکورد سیمرغ:
26933
رويانا
عنوان :
نویسنده:
وفایی, فرهاد
وضعیت نشر الکترونیکی :
همدان (ايران): دانشگاه بوعلي سينا,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
شماره رکورد سیمرغ:
21596
دست نوشته هاي يک حقوق خوان
نویسنده:
منتظر, آرش
وضعیت نشر الکترونیکی :
رشت (گيلان- ايران): دانشگاه گيلان، انجمن علمي حقوق,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
شماره رکورد سیمرغ:
21988
منابع دیجیتالی :
زمستان
عنوان :
نویسنده:
يوسفي, عليرضا
وضعیت نشر الکترونیکی :
زنجان (ايران): دانشگاه زنجان,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
شماره رکورد سیمرغ:
33827
منابع دیجیتالی :
تاريخنامه خوارزمي
نویسنده:
دانشگاه خوارزمي، انجمن علمي دانشجويي تاريخ
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران (ايران): دانشگاه خوارزمي,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
شهر فردا
عنوان :
نویسنده:
موسوي زاده , سيد حميد
وضعیت نشر الکترونیکی :
بجنورد (خراسان شمالي-ايران): دانشگاه بجنورد، دانشجويان مهندسي شهرسازي,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
شماره رکورد سیمرغ:
‎20576
منابع دیجیتالی :
دانش دامپزشکي
نویسنده:
دانشگاه سمنان. دانشکده دامپزشکي، بسيج دانشجويي
وضعیت نشر الکترونیکی :
سمنان (ايران): دانشگاه سمنان,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
شماره رکورد سیمرغ:
21970
باران
عنوان :
نویسنده:
اسماعيلي، رضا
وضعیت نشر الکترونیکی :
اصفهان (ايران): موسسه آموزش عالي غير انتفاعي صفاهان,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
شماره رکورد سیمرغ:
22235
منابع دیجیتالی :
آسمان کرمان
نویسنده:
اژدري, مالک
وضعیت نشر الکترونیکی :
کرمان (ايران ) ؛ راور (کرمان - ايران): [ بی نا ],
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
شماره رکورد سیمرغ:
7388
سطر سپيد
عنوان :
نویسنده:
اميديان فرد, فاطمه
وضعیت نشر الکترونیکی :
دزفول (خوزستان-ايران): دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دزفول,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
شماره رکورد سیمرغ:
‎19965

تعداد کل فراداده ها

3,345,338

تعداد منبع دیجیتال

191,644,231

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .