کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
کارآفريني (براساس سرفصل‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)
نویسنده:
شفيعي، ابوالقاسم، ‎1345 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: مرنديز,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11503493
مديريت و کارآفريني در واحدهاي صنفي کوچک
نویسنده:
برزآبادي فراهاني، اهورا، ‎1353 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: اوستا فراهاني,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11490921
نوآوري و کارآفريني
نویسنده:
صالحي اميري، رضا، ‎1340 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: پژوهشکده تحقيقات استراتژيک، گروه پژوهشهاي فرهنگي و اجتماعي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11503650
فرهنگ و کارآفريني
نویسنده:
صالحي اميري، رضا، ‎1340 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: پژوهشکده تحقيقات استراتژيک، گروه پژوهشهاي فرهنگي و اجتماعي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11614092
کارآفريني فردي
نویسنده:
کارترايت، راجر، ‎1948 - م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11500458
راه ثروت (کتاب تمرين): پيش طرح‌هايي براي موفقيت
نویسنده:
قراچه‌داغي، مهدي، ‎1326 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: ذهن آويز,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11503614
چکيده مقالات همايش ملي توسعه کارآفريني در آموزش‌هاي کاربردي کشاورزي
نویسنده:
سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: وزارت جهاد کشاورزي. انتشارات موسسه آموزش عالي علمي کاربردي جهاد کشاورزي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11482012
روش‌هاي نوين کارآفريني
نویسنده:
آقاحسين شيرازي، ابوالقاسم، ‎1332 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: اوستا فراهاني,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11490912
منابع دیجیتالی :
کار و کارآفريني
نویسنده:
ملکي، نرگس، ‎1348 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: پيوند نو,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11498710
کارآفريني و پروژه
نویسنده:
ملوندي، محمد، ‎1354 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
سبزوار: اميد مهر,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11490930

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,375,747

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .