کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 25
Journal of Kermanshah University of Medical Science‎  [دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه]
نویسنده:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
وضعیت نشر الکترونیکی :
کرمانشاه (ايران): دانشکده پرستاري، مامايي و پيراپزشکي کرمانشاه: دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه,
زبان :
فارسی , انگلیسی
نوع منبع :
مجله
شماره رکورد سیمرغ:
1546
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار، فصلنامه علمي پژوهشي
نویسنده:
حيدري، عباس
وضعیت نشر الکترونیکی :
سبزوار (خراسان رضوي - ايران): دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
شماره رکورد سیمرغ:
7690
تقييم جودة الخدمات في المؤسسات الصحية العمومية في الجزائر
نویسنده:
البز , کلثوم
وضعیت نشر الکترونیکی :
الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة: الماستر (وزارة التلعیم العالی و البحث العلمی، المرکز الجامعی العقید اکلی محند اولحاج البویرة، معهد العلوم الاقتصادیة التجاریة و علوم التسییر )؛ 2011 - 2012 م,
نوع منبع :
کتاب چاپی
تعداد صفحات:
251
منابع دیجیتالی :
شما دسترسی لازم برای دیدن اطلاعات را ندارید شما دسترسی لازم برای دیدن اطلاعات را ندارید
دريچه
عنوان :
نویسنده:
محمدي, مهدي
وضعیت نشر الکترونیکی :
کرمانشاه (ايران): دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه، روابط عمومی,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
موضوع :
شماره رکورد سیمرغ:
9950
بهداشت فردی در کلام امام رضا ع
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: آستان قدس رضوي,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
بریده جراید
منابع دیجیتالی :
منازل خانواده شهدا توسط بسیجیان گناباد ضدعفونی شد
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مقاله الکترونیکی
منابع دیجیتالی :
شهردار بردسکن در گفتگو با قدس آنلاین : تمامی بوستانها و دیگر اماکن عمومی در این شهر ضدعفونی می شود
نویسنده:
نوری, سعید
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مقاله الکترونیکی
منابع دیجیتالی :
  • تعداد رکورد ها : 25

تعداد کل فراداده ها

2,072,021

تعداد منبع دیجیتال

152,500,175

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .