کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 7
Journal of Kermanshah University of Medical Science‎  [دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه]
نویسنده:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
وضعیت نشر الکترونیکی :
کرمانشاه (ايران): دانشکده پرستاري، مامايي و پيراپزشکي کرمانشاه: دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه,
زبان :
فارسی , انگلیسی
نوع منبع :
مجله
شماره رکورد سیمرغ:
1546
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار، فصلنامه علمي پژوهشي
نویسنده:
حيدري، عباس
وضعیت نشر الکترونیکی :
سبزوار (خراسان رضوي - ايران): دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
شماره رکورد سیمرغ:
7690
دريچه
عنوان :
نویسنده:
محمدي, مهدي
وضعیت نشر الکترونیکی :
کرمانشاه (ايران): دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه، روابط عمومی,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
موضوع :
شماره رکورد سیمرغ:
9950
خانواده واحد
نویسنده:
موسسه دارويي بهداشتي و تجهيزات بهداشتي رضوي. روابط عمومي
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد (خراسان رضوي-ايران): موسسه دارويي بهداشتي و تجهيزات بهداشتي رضوي، روابط عمومي ,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
شماره مجله:
1-22
فرزند سالم
نویسنده:
کمالي، محمد
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران (ايران): علي حسين سازمند,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
شماره رکورد سیمرغ:
4006
همدرد صحت
عنوان :
نویسنده:
دهلوي, محمدسعيد
وضعیت نشر الکترونیکی :
کراچي (پاکستان): ,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
مجله
شماره رکورد سیمرغ:
5193
  • تعداد رکورد ها : 7

تعداد کل فراداده ها

2,072,021

تعداد منبع دیجیتال

152,500,175

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .