کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 17
صورت مخارج و مصارف کارخانه خدامي و زواري براي تهيه نهار و شام کارکنان کشيک در حرم و زوار در ماه ربيع‌الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , قیمت ها , استان قدس رضوی , مواد غذایی , فقرا , کارخانه خادمی , ‎1291ق , زوار , کارخانه زواری , کارگران , نشان (مهر؟) , رضوی، محمد کریم، وکیل (مهر؟) , امین صح (مهر؟) , حسینی، هادی، همقلم (مهر؟) , برات استانه مبارکه سرکار فیض اثار(مهر؟) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , شریف، خلیل الله بن موسی، همقلم (مهر) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر ) , حسینی، محمدعلی، تحویلدار , معتمدالتولیه حسینی، احمد بن محمدحسن، وزیر کل (مهر) , موتمن‌الملک‌انصاری،محمدسعیدبن سلیمان،متولی‌باشی استانقدس رضوی،1231- ‎1301ق , اعتمادالتولیه، محمدعلی بن محمدشفیع، وزیر اول (مهر) , رضوی، محمدکاظم بن محمدصادق، ناظر کل، -‎1320ق (مهر) , حسینی، داود بن محمد مهدی، ضابط کل اسناد (مهر؟) , حسینی، شهاب الدین بن داود، ضابط کل اسناد (مهر) , عبده الراجی، مصطفی (مهر؟) , رضوی، محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم استیفا (مهر؟) , موسوی، ابوالحسن، امین کل تعمیرات (مهر) , رضوی، محمدصادق، ناظر کل، - ‎1300ق (مهر) , معین التولیه، محمدهاشم بن محمدتقی، رییس خزانه (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدشفیع بن محمدحسن، وزیر اول (مهر ) , رضوی، محمدحسن بن محسن، ناظر کارخانه زواری (مهر) , معین الاطباء، ابوالقاسم، تحویلدار , هزینه‌های مصرفی , حسینی، محمدجعفر بن محمدعلی، صدر دفتر (مهر) , رضوی، محمدتقی بن علی‌اکبر، مشرف کارخانه خادمی (مهر) , رضوی، محمدابراهیم بن عبدالحسین، ناظر کارخانه زواری , موسوی، شیر، ناظر کارخانه خادمی (مهر) , حسینی، اقاجان، تحویلدار , موتمن الدوله انصاری، مصطفی بن محمد، نایب التولیه استانقدس رضوی
شماره ثبت:
25575
مخارج تعميرات خان سلطانم (سراي ساطاني)
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
ابزار و وسایل , نجاری , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , مصالح ساختمانی , بنایی , تعمیر , روغن چراغ , اتاقها , دستمزدها , چاهها , کارگران , ‎1296ق , کاروانسراها , بامها , چاهخو , خان سلطانم , دیوارها , معماران , سررشته وکالت , سررشته معین التولیه , نظارت مالی , کارکنان دفتری , موسوی، ابوالحسن، امین کل (مهر) , رضوی،محمدصادق ،ناظر کل (مهر) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد (مهر) , هروی، اکبرعلی، امین تعمیرات (مهر ) , حسینی، احمد بن محمدحسن، مستوفی (مهر) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر ) , حسینی، شهاب الدین بن داود، ضابط کل اسناد , موتمن التولیه حسینی، میرزابابا، مشرفباشی کل (مهر) , حسینی، عبدالمومن بن ابوالقاسم، مشرف تعمیرات (مهر ) , حسینی، موسی بن محمدجعفر، صدر (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدشفیع بن محمدحسن، وزیر اول (مهر ) , رضوی، محمد کاظم بن محمد صادق، ناظر کل (مهر) , میرزا بابا (مهر) , موتمن‌الملک‌انصاری،محمدسعیدبن سلیمان،متولی‌باشی استانقدس رضوی،1231- ‎1301ق(مهر) , اقا سیدمحمد، سرکاردار (مهر) , حسینی، بدرالدین، نایب التولیه استان قدس رضوی (مهر) , عبده الراجی محمدصادق(مهر) , حسینی، محمد علی، همقلم (مهر) , رضوی،عبدالرضا،مهردار خاصه (مهر)
شماره ثبت:
23090
مخارج تعمير ايوان طلاي صحن مقدس عتيق
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , قیمت ها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , مصالح ساختمانی , سنگها , ایوان طلا , تعمیر , ایوانها , روزنامچه , دستمزدها , نشان (مهرـ) , ‎1292ق , هروی،اکبرعلی،امین تعمیرات , معماران , حسینی، عبدالمومن بن ابوالقاسم، مشرف تعمیرات , صحن انقلاب , نظارت مالی , کارکنان دفتری , موسوی، ابوالحسن، امین کل (مهر) , حسینی، محمدجعفر بن محمدعلی، صدر (مهر) , رضوی،محمدصادق ،ناظر کل (مهر) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد (مهر) , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , حسینی، احمد بن محمدحسن، مستوفی (مهر) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر ) , موتمن التولیه حسینی، میرزابابا، مشرفباشی , حسینی، شهاب الدین بن داود، ضابط کل اسناد (مهر) , اقا سیدمحمد، سرکار دار , محمد هاشم میرزا قاجار (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدعلی، وزیراول (مهر) , برات استانه مبارکه سرکار فیض اثار(مهر) , حسینی، هادی، همقلم (مهر) , محمد قلی، ناظم کل (مهر) , انصاری، مصطفی، نایب التولیه استان قدس رضوی (مهر) , رضوی، عبدالکریم بن ابوالقاسم، وکیل (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدشفیع بن محمدحسن، وزیر اول (مهر ) , میرزا بابا (مهر) , موتمن‌الملک‌انصاری،محمدسعیدبن سلیمان،متولی‌باشی استانقدس رضوی،1231- ‎1301ق(مهر) , حسینی،محمدعلی ،تحویلدار , عبده الراجی، مصطفی (مهر) , رضوی، محمد کاظم بن محمد صادق، نایب ناظر (مهر) , رضوی، محمد رضی بن ابوالقاسم، همقلم مستوفی (مهر)
شماره ثبت:
23082
تعميرات خان ناصري در ماه شوال
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
قیمت ها , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , تغذیه , مصالح ساختمانی , تعمیر , اتاقها , روزنامچه , دستمزدها , مطبخ , نشان (مهرـ) , ‎1292ق , کاروانسراها , اصطبل , نهرها , هروی،اکبرعلی،امین تعمیرات , خان ناصری , معماران , سررشته همقلم , حسینی، عبدالمومن بن ابوالقاسم، مشرف تعمیرات , نظارت مالی , کارکنان دفتری , موسوی، ابوالحسن، امین کل (مهر) , حسینی، محمدجعفر بن محمدعلی، صدر (مهر) , رضوی،محمدصادق ،ناظر کل (مهر) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد (مهر) , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , حسینی، احمد بن محمدحسن، مستوفی (مهر) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر ) , حسینی، محمدعلی، تحویلدار , حسینی، شهاب الدین بن داود، ضابط کل اسناد (مهر) , موتمن التولیه حسینی، میرزابابا، مشرفباشی کل , محمد هاشم میرزا قاجار (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدعلی، وزیراول (مهر) , برات استانه مبارکه سرکار فیض اثار(مهر) , رضوی، محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم (مهر) , موتمن‌الملک‌انصاری،محمدسعیدبن سلیمان،متولی‌باشی استانقدس رضوی،1231- ‎1301ق.(مهر) , اعتمادالتولیه، محمدشفیع بن محمدحسن، وزیر اول (مهر ) , رضوی، محمد کاظم بن محمد صادق، ناظر کل (مهر) , میرزا بابا (مهر) , مشهدی، عبدالحمد، مستاجر
شماره ثبت:
23079
مخارج تعمير نهر خيابان عليا و سفلي
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
استان قدس رضوی , هزینه‌ها , موقوفه ها , تعمیر , معبرها , روزنامچه , امام جمعه , نشان (مهرـ) , ‎1292ق , نهرها , پایین خیابان , بالا خیابان , نهر شاهی , معماران , حسینی، عبدالمومن بن ابوالقاسم، مشرف تعمیرات , زیراب , سررشته صدارت , موسوی، ابوالحسن، امین کل , نظارت مالی , کارکنان دفتری , رضوی،محمدصادق ،ناظر کل (مهر) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد (مهر) , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , هروی، اکبرعلی، امین تعمیرات , شریف، خلیل الله بن موسی، همقلم (مهر) , حسینی، احمد بن محمدحسن، مستوفی (مهر) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر ) , حسینی، محمدعلی، تحویلدار , حسینی، شهاب الدین بن داود، ضابط کل اسناد (مهر) , موتمن التولیه حسینی، میرزابابا، مشرفباشی کل , محمد هاشم میرزا قاجار (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدعلی، وزیراول (مهر) , برات استانه مبارکه سرکار فیض اثار(مهر) , مشیر استانه مقدسه (مهر) , عبده الراجی مصطفی (مهر) , حسینی، هادی، همقلم (مهر) , رضوی، محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم (مهر) , انصاری، مصطفی، نایب التولیه استان قدس رضوی (مهر) , رضوی، عبدالکریم بن ابوالقاسم، وکیل (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدشفیع بن محمدحسن، وزیر اول (مهر ) , رضوی، محمد کاظم بن محمد صادق، ناظر کل (مهر) , محمد قلی، ناظم کل
شماره ثبت:
23071
تعميرات خان ميرمعين
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
ابزار و وسایل , چوب بست , استان قدس رضوی , مصالح ساختمانی , ایوان طلا , تعمیر , ایوانها , معبرها , روزنامچه , کتابخانه , مباشران , تنقیه , نشان (مهرـ) , ‎1292ق , کاروانسراها , اصطبل , محمدصادق،معمارباشی , خان میرمعین , زیراب , دیوار , موسوی، ابوالحسن، امین کل , نظارت مالی , کارکنان دفتری , موسوی، ابوالحسن، امین کل (مهر) , حسینی، محمدجعفر بن محمدعلی، صدر (مهر) , رضوی،محمدصادق ،ناظر کل (مهر) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد (مهر) , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , سررشته نایب ناظر , هروی، اکبرعلی، امین تعمیرات , حسینی، احمد بن محمدحسن، مستوفی (مهر) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر ) , حسینی، محمدعلی، تحویلدار , حسینی، شهاب الدین بن داود، ضابط کل اسناد (مهر) , موتمن التولیه حسینی، میرزابابا، مشرفباشی کل , اعتمادالتولیه، محمدعلی، وزیراول (مهر) , برات استانه مبارکه سرکار فیض اثار(مهر) , عبده الراجی مصطفی (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدشفیع بن محمدحسن، وزیر اول (مهر ) , موتمن‌الملک‌انصاری،محمدسعیدبن سلیمان،متولی‌باشی استانقدس رضوی،1231- ‎1301ق(مهر) , انصاری، مصطفی، نایب خاصه (مهر) , کربلایی، صادق، فراش چاهخانه
شماره ثبت:
23077
مخارج تعميرات مزارع موقوفه آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , اجاره , مستاجران , ابزار و وسایل , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , مصالح ساختمانی , موقوفه ها , تحویلدار , تعمیر , دستمزدها , کارگران , ‎1296ق , مزرعه‌ها , درختان , انبارها , نهرها , قلعه‌ها , خانه ها , سعیداباد , ابکوه(مشهد) , دفتر نایب التولیه , نظارت مالی , کارکنان دفتری , حسینی، داود، ضابط کل اسناد (مهر) , سررشته نظارت کل , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , اشتفتر (مشهد) , هروی، اکبرعلی، امین تعمیرات (مهر ) , حسینی، احمد بن محمدحسن، مستوفی (مهر) , حسینی، محمدعلی، تحویلدار , موتمن‌الملک‌انصاری،محمدسعیدبن سلیمان،متولی‌باشی استانقدس رضوی،1231- ‎1301ق , حسینی، شهاب الدین بن داود، ضابط کل اسناد (مهر) , رضوی، محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدشفیع بن محمدحسن، وزیر اول (مهر ) , میرزا بابا (مهر) , عبده الراجی محمدصادق(مهر) , مهردار خاصه , ورفعناه مکانا علیا (مهر) , رضوی، محمد کاظم، ناظم تعمیرات املاک (مهر) , ملا عبدالعلی، مستاجر مزرعه سعید اباد
شماره ثبت:
23098
  • تعداد رکورد ها : 17

تعداد کل فراداده ها

2,585,893

تعداد منبع دیجیتال

166,382,392

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .