کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 22
صورت مخارج و مصارف کارخانه زواري و خدامي براي تهيه نهار و شام کارکنان آستان قدس و زوار و نيازمندان در ماه جمادي‌الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
مشاغل , قیمت ها , استان قدس رضوی , مواد غذایی , کارمندان , فقرا , تعمیر , خدام , کارخانه خادمی , دربان باشی کل , فراشان , دربانان , تحویلدار خاصه , زوار , کارخانه زواری , کارگران , موقوفه زواری , میرزا بابا (مهر؟) , ‎1293ق , حسینی، هادی، همقلم (مهر؟) , موقوفه خاصه , رضوی،ذبیح‌الله،مهردار خاصه (مهر؟) , مستمری بگیران , موسوی،شیر،ناظر کارخانه خادمی , نظارت مالی , کارکنان دفتری , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , حسینی، موسی بن محمدجعفر، صدر دفتر (مهر؟) , شریف، خلیل الله بن موسی، همقلم (مهر) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر ) , حسینی، محمدعلی، تحویلدار , معتمدالتولیه حسینی، احمد بن محمدحسن، وزیر کل (مهر) , موتمن‌الملک‌انصاری،محمدسعیدبن سلیمان،متولی‌باشی استانقدس رضوی،1231- ‎1301ق , اعتمادالتولیه، محمدشفیع بن محمدحسن، وزیر اول، -‎1315ق (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدعلی بن محمدشفیع، وزیر اول (مهر) , رضوی، محمدکاظم بن محمدصادق، ناظر کل، -‎1320ق (مهر) , حسینی، داود بن محمد مهدی، ضابط کل اسناد (مهر؟) , حسینی، بدرالدین بن احمد، نایب التولیه استانقدس رضوی (مهر) , مهمانسرای حضرت , رضوی، محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم استیفا (مهر؟) , موسوی، ابوالحسن، امین کل تعمیرات (مهر) , رضوی، محمدصادق، ناظر کل، - ‎1300ق (مهر) , ناظم التولیه، محمدقلی، ناظم کل امور (مهر؟) , رضوی، محمدحسن بن محسن، ناظر کارخانه زواری (مهر) , هزینه‌های مصرفی , رضوی، محمدتقی بن علی‌اکبر، مشرف کارخانه خادمی (مهر) , موسوی رضوی، محمدتقی، ناظم کارخانجات (مهر) , رضوی، محمدابراهیم بن عبدالحسین، ناظر کارخانه زواری , رضوی، محمدهاشم، امین کارخانه خادمی (مهر) , میرزا ابوالقاسم، ناظر کارخانه خادمی
شماره ثبت:
25551
صورت مخارج و مصارف کارخانه خدامي و زواري براي تهيه نهار و شام کارکنان کشيک در حرم و زوار در ماه جمادي‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , قیمت ها , استان قدس رضوی , مواد غذایی , فقرا , خدام , کارخانه خادمی , ‎1291ق , زوار , کارخانه زواری , کارگران , نشان (مهر؟) , مشیر استانه مقدسه (مهر؟) , حسینی، شهاب الدین ابن داود، ضابط کل اسناد (مهر؟) , رضوی، محمد کریم، وکیل (مهر؟) , امین صح (مهر؟) , حسینی، هادی، همقلم (مهر؟) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , شریف، خلیل الله بن موسی، همقلم (مهر) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر ) , حسینی، داود بن محمدمهدی، ضابط کل اسناد , حسینی، محمدعلی، تحویلدار , معتمدالتولیه حسینی، احمد بن محمدحسن، وزیر کل (مهر) , موتمن‌الملک‌انصاری،محمدسعیدبن سلیمان،متولی‌باشی استانقدس رضوی،1231- ‎1301ق , اعتمادالتولیه، محمدشفیع بن محمدحسن، وزیر اول، -‎1315ق (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدعلی بن محمدشفیع، وزیر اول (مهر) , عبده الراجی، مصطفی (مهر؟) , مهمانسرای حضرت , رضوی، محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم استیفا (مهر؟) , موسوی، ابوالحسن، امین کل تعمیرات (مهر) , رضوی، محمدصادق، ناظر کل، - ‎1300ق (مهر) , معین التولیه، محمدهاشم بن محمدتقی، رییس خزانه (مهر) , ناظم التولیه، محمدقلی، ناظم کل امور (مهر؟) , رضوی، محمدحسن بن محسن، ناظر کارخانه زواری (مهر) , موتمن‌الدوله انصاری، مصطفی بن محمدسعید، نایب‌التولیه استان قدس رضوی(مهر) , هزینه‌های مصرفی , حسینی، محمدجعفر بن محمدعلی، صدر دفتر (مهر) , رضوی، محمدتقی بن علی‌اکبر، مشرف کارخانه خادمی (مهر) , موسوی، شیر، ناظر کارخانه خادمی (مهر) , اشرف‌الدوله هندی , قرآن
شماره ثبت:
25572
پرداخت مواجب نقدي و جنسي کارکنان آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
غلات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , کارمندان , تعمیر , دستمزدها , ‎1296ق , نایب ضابط , دستمزدها (جنسی) , حسینی، عبدالمومن بن ابوالقاسم، مشرف تعمیرات , سررشته معین التولیه , مهردار خاصه شریفه , نظارت مالی , کارکنان دفتری , موسوی، ابوالحسن، امین کل (مهر) , رضوی،محمدصادق ،ناظر کل (مهر) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد (مهر) , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , شریف، خلیل الله بن موسی، همقلم (مهر) , حسینی، احمد بن محمدحسن، مستوفی (مهر) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر ) , حسینی، موسی بن محمدجعفر، صدر (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدعلی، وزیراول (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدشفیع بن محمدحسن، وزیر اول , رضوی، عبدالکریم بن ابوالقاسم، وکیل (مهر) , رضوی، محمد کاظم بن محمد صادق، ناظر کل (مهر) , میرزا بابا (مهر) , حسینی،محمدعلی ،تحویلدار , حسینی، بدرالدین، نایب التولیه استان قدس رضوی (مهر) , رضوی، محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم مستوفی (مهر) , مصطفی (مهر) , انصاری، مصطفی،نایب خاصه
شماره ثبت:
23087
صورت مخارج و مصارف کارخانه خدامي و زواري براي تهيه نهار و شام کارکنان کشيک در حرم و زوار در ماه ربيع‌الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , قیمت ها , استان قدس رضوی , مواد غذایی , فقرا , کارخانه خادمی , ‎1291ق , زوار , کارخانه زواری , کارگران , نشان (مهر؟) , رضوی، محمد کریم، وکیل (مهر؟) , امین صح (مهر؟) , حسینی، هادی، همقلم (مهر؟) , برات استانه مبارکه سرکار فیض اثار(مهر؟) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , شریف، خلیل الله بن موسی، همقلم (مهر) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر ) , حسینی، محمدعلی، تحویلدار , معتمدالتولیه حسینی، احمد بن محمدحسن، وزیر کل (مهر) , موتمن‌الملک‌انصاری،محمدسعیدبن سلیمان،متولی‌باشی استانقدس رضوی،1231- ‎1301ق , اعتمادالتولیه، محمدعلی بن محمدشفیع، وزیر اول (مهر) , رضوی، محمدکاظم بن محمدصادق، ناظر کل، -‎1320ق (مهر) , حسینی، داود بن محمد مهدی، ضابط کل اسناد (مهر؟) , حسینی، شهاب الدین بن داود، ضابط کل اسناد (مهر) , عبده الراجی، مصطفی (مهر؟) , رضوی، محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم استیفا (مهر؟) , موسوی، ابوالحسن، امین کل تعمیرات (مهر) , رضوی، محمدصادق، ناظر کل، - ‎1300ق (مهر) , معین التولیه، محمدهاشم بن محمدتقی، رییس خزانه (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدشفیع بن محمدحسن، وزیر اول (مهر ) , رضوی، محمدحسن بن محسن، ناظر کارخانه زواری (مهر) , معین الاطباء، ابوالقاسم، تحویلدار , هزینه‌های مصرفی , حسینی، محمدجعفر بن محمدعلی، صدر دفتر (مهر) , رضوی، محمدتقی بن علی‌اکبر، مشرف کارخانه خادمی (مهر) , رضوی، محمدابراهیم بن عبدالحسین، ناظر کارخانه زواری , موسوی، شیر، ناظر کارخانه خادمی (مهر) , حسینی، اقاجان، تحویلدار , موتمن الدوله انصاری، مصطفی بن محمد، نایب التولیه استانقدس رضوی
شماره ثبت:
25575
صورت مخارج و مصارف کارخانه زواري براي تهيه افطاري و سحري کارکنان کارخانه و زوار در ماه رمضان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , قیمت ها , استان قدس رضوی , ‎1304ق , مواد غذایی , ماه رمضان , کارخانه زواری , کارگران , تنخواه , ناصرالدین قاجار،شاه ایران ،‎1247ـ‎1313ق , نظارت مالی , کارکنان دفتری , شریف، خلیل الله بن موسی، همقلم (مهر) , حسینی، محمدعلی، تحویلدار , اعتمادالتولیه، محمدشفیع بن محمدحسن، وزیر اول، -‎1315ق (مهر) , حسینی، شهاب الدین بن داود، ضابط کل اسناد (مهر) , موتمن التولیه حسینی، میرزابابا، مشرفباشی کل (مهر) , مهمانسرای حضرت , دبیرالتولیه حسینی، عبدالله، خادمباشی کشیک چهارم , افتخارالتولیه رضوی، محمدعلی بن محمدرضی، همقلم استیفا (مهر) , مشیر استانه مقدسه (مهر) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر) , حسینی، موسی بن محمدجعفر، صدر دفتر (مهر) , حسینی، محمدعلی بن محمدهادی، همقلم (مهر) , قوام‌التولیه رضوی، محمدجعفر بن ذبیح‌الله، سرکشیک دوم (مهر) , رضوی، محمدحسن بن محسن، ناظر کارخانه زواری (مهر) , هزینه‌های مصرفی , رضوی، محمدتقی بن علی‌اکبر، مشرف کارخانجات (مهر) , موسوی رضوی، محمدتقی، ناظم کارخانجات (مهر) , رضوی، محمدباقر بن هاشم، امین کارخانه زواری (مهر) , میرزا اقا بن میرزابابا، سررشته دار (مهر) , جلال التولیه حسینی، حسین بن محمد سعید، نایب التولیه استانقدس رضوی، -‎1335ق(مهر) , رکن الدوله، محمدتقی بن محمد، متولی باشی استان قدس رضوی، 1262- ‎1318ق (مهر) , میرزا ابوالقاسم، ناظم دفتر (مهر) , رمضان
شماره ثبت:
25681
صورت مخارج و مصارف کارخانه خدامي و زواري براي تهيه نهار و شام کارکنان کشيک در حرم و زوار در ماه رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , قیمت ها , استان قدس رضوی , مواد غذایی , فقرا , خدام , کارخانه خادمی , ‎1291ق , زوار , کارخانه زواری , کارگران , نشان (مهر؟) , رضوی، محمد کریم، وکیل (مهر؟) , امین صح (مهر؟) , حسینی، هادی، همقلم (مهر؟) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , شریف، خلیل الله بن موسی، همقلم (مهر) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر ) , حسینی، داود بن محمدمهدی، ضابط کل اسناد , حسینی، محمدعلی، تحویلدار , معتمدالتولیه حسینی، احمد بن محمدحسن، وزیر کل (مهر) , رضوی، محمدکاظم بن محمدصادق، ناظر کل، -‎1320ق (مهر) , حسینی، شهاب الدین بن داود، ضابط کل اسناد (مهر) , عبده الراجی، مصطفی (مهر؟) , مهمانسرای حضرت , رضوی، محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم استیفا (مهر؟) , رضوی، محمدصادق، ناظر کل، - ‎1300ق (مهر) , رضوی، محمدحسن بن محسن، ناظر کارخانه زواری (مهر) , هزینه‌های مصرفی , حسینی، محمدجعفر بن محمدعلی، صدر دفتر (مهر) , رضوی، محمدتقی بن علی‌اکبر، مشرف کارخانه خادمی (مهر) , موسوی، شیر، ناظر کارخانه خادمی (مهر) , تاج‌الدوله، همسر ناصرالدین قاجار، شاه ایران , حاجی محمدصادق، دلال باشی , مستوفی‌الممالک، یوسف، ‎1227ـ‎1303ق. , مویدالملک، احمد، ‎1253ـ‎1342ق , قرآن
شماره ثبت:
25571
تعمير دکان عطاري مقابل تخت داروغه موقوفه آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
استان قدس رضوی , موقوفه ها , تعمیر , تخت داروغه , روزنامچه , عطاری , نشان (مهرـ) , مغازه ها , ‎1292ق , حسینی، داود، ضابط کل اسناد , معمارباشی , حسینی، عبدالمومن بن ابوالقاسم، مشرف تعمیرات , موسوی، ابوالحسن، امین کل , نظارت مالی , کارکنان دفتری , موسوی، ابوالحسن، امین کل (مهر) , حسینی، محمدجعفر بن محمدعلی، صدر (مهر) , سررشته نایب ناظر , هروی، اکبرعلی، امین تعمیرات , شریف، خلیل الله بن موسی، همقلم (مهر) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر ) , حسینی، شهاب الدین بن داود، ضابط کل اسناد (مهر) , موتمن التولیه حسینی، میرزابابا، مشرفباشی کل , حسینی، محمدحسن، مستوفی (مهر) , محمد هاشم میرزا قاجار (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدعلی، وزیراول (مهر) , برات استانه مبارکه سرکار فیض اثار(مهر) , مشیر استانه مقدسه (مهر) , عبده الراجی مصطفی (مهر) , حسینی، هادی، همقلم (مهر) , رضوی، محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم (مهر) , محمد قلی، ناظم کل (مهر) , انصاری، مصطفی، نایب التولیه استان قدس رضوی (مهر) , رضوی، عبدالکریم بن ابوالقاسم، وکیل (مهر) , حسینی،محمدعلی، تحویلدار , مجیرالتولیه، علی‌اکبر، تحویلدار کل , اعتمادالتولیه، محمدشفیع بن محمدحسن، وزیر اول (مهر) , رضوی، محمدصادق ،ناظر کل (مهر)
شماره ثبت:
23072
صورت مخارج و مصارف کارخانه خدامي و زواري براي تهيه تهار و شام کارکنان کشيک در حرم و زوار در ماه جمادي‌الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , قیمت ها , استان قدس رضوی , مواد غذایی , فقرا , حاجب التولیه , کارخانه خادمی , ‎1291ق , زوار , کارخانه زواری , کارگران , نظارت مالی , کارکنان دفتری , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , شریف، خلیل الله بن موسی، همقلم (مهر) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر ) , حسینی، محمدعلی، تحویلدار , معتمدالتولیه حسینی، احمد بن محمدحسن، وزیر کل (مهر) , موتمن‌الملک‌انصاری،محمدسعیدبن سلیمان،متولی‌باشی استانقدس رضوی،1231- ‎1301ق , اعتمادالتولیه، محمدشفیع بن محمدحسن، وزیر اول، -‎1315ق (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدعلی بن محمدشفیع، وزیر اول (مهر) , حسینی، شهاب الدین بن داود، ضابط کل اسناد (مهر) , مهمانسرای حضرت , موسوی، ابوالحسن، امین کل تعمیرات (مهر) , رضوی، محمدصادق، ناظر کل، - ‎1300ق (مهر) , معین التولیه، محمدهاشم بن محمدتقی، رییس خزانه (مهر) , مشیر استانه مقدسه (مهر) , حسینی، هادی، همقلم (مهر) , عبده الراجی، مصطفی (مهر) , رضوی، محمد کریم، وکیل (مهر) , رضوی، محمدحسن بن محسن، ناظر کارخانه زواری (مهر) , موتمن‌الدوله انصاری، مصطفی بن محمدسعید، نایب‌التولیه استان قدس رضوی(مهر) , حسینی، داود بن محمد مهدی، ضابط کل اسناد (مهر) , هزینه‌های مصرفی , حسینی، محمدجعفر بن محمدعلی، صدر دفتر (مهر) , رضوی، محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم استیفا (مهر) , رضوی، محمدتقی بن علی‌اکبر، مشرف کارخانه خادمی (مهر) , موسوی، شیر، ناظر کارخانه خادمی (مهر) , ناظم التولیه، محمدقلی، ناظم کل امور (مهر) , امین صح (مهر)
شماره ثبت:
25573
مخارج تعميرات قلعه‌هاي مربوطه به آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
استان قدس رضوی , هزینه‌ها , موقوفه ها , تعمیر , ‎1298ق , محمدعلی (حاجی،ملاـ)،تحویلدار , علی‌اکبر (ـخان)،تحویلدار , موسوی، محمد، سرکاردار تعمیرات , مزینان (سبزوار) , سررشته وزارت , رضوی،محمدصادق ،ناظر کل (مهر؟) , رییس دفتر استانه , حسینی،داود(میرزاـ) , سررشته استیفاء , سررشته معین التولیه , سررشته وزارت اول , مهردار خاصه شریفه , موسوی، ابوالحسن، امین کل (مهر؟) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , حسینی، شهاب الدین بن داود (میرزا-بزرگ- )، ضابط کل اسناد , حسینی، موسی بن محمدجعفر، صدر استانه (مهر‎1293) , سررشته نظارت کل استانه , رضوی، محمد کاظم بن محمد صادق، نایب ناظر (مهر؟) , موتمن الملک انصاری، محمدسعید بن سلیمان، متولی باشی، 1231- ‎1301ق , رضوی، ابوالقاسم بن محمد رضی، همقلم استیفاء (مهر؟‎12) , محمدشفیع بن محمدحسن، اعتمادالتولیه، ناظم (مهر؟) , سررشته نایب ناظر , میرزابابا،معتمدالتولیه (مهر‎1296) , حسینی، بدرالدین بن احمد، نایب التولیه (مهر؟) , محمدشفیع بن محمدحسن، اعتمادالتولیه، ناظم (مهر‎1286) , حسینی، داود (میرزا-)، ضابط کل اسناد (مهر؟) , شریف، خلیل الله بن موسی، همقلم (مهر) , حسینی، احمد بن محمدحسن، مستوفی (مهر) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر ) , رضوی،عبدالرضا،مهردار خاصه (مهر؟) , اجاره‌ها
شماره ثبت:
22734
مخارج تعمير طراز سناباد
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
استان قدس رضوی , هزینه‌ها , مصالح ساختمانی , موقوفه ها , تعمیر , دستمزدها , مسجد جامع گوهرشاد , کارگران , نشان (مهرـ) , ‎1292ق , قنات , حسینی، داود، ضابط کل اسناد , هروی،اکبرعلی،امین تعمیرات , ناظم کل , نظارت مالی , کارکنان دفتری , موسوی، ابوالحسن، امین کل (مهر) , حسینی، محمدجعفر بن محمدعلی، صدر (مهر) , رضوی،محمدصادق ،ناظر کل (مهر) , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , طراز , شریف، خلیل الله بن موسی، همقلم (مهر) , حسینی، احمد بن محمدحسن، مستوفی (مهر) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر ) , سناباد(مشهد) , سررشته وکیل , حسینی، محمدعلی، تحویلدار , حسینی، شهاب الدین بن داود، ضابط کل اسناد (مهر) , محمد هاشم میرزا قاجار (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدعلی، وزیراول (مهر) , برات استانه مبارکه سرکار فیض اثار(مهر) , عبده الراجی مصطفی (مهر) , حسینی، هادی، همقلم (مهر) , موتمن‌الملک‌انصاری،محمدسعیدبن سلیمان،متولی‌باشی استانقدس رضوی،1231- ‎1301ق.(مهر) , انصاری، مصطفی، نایب التولیه استان قدس رضوی (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدشفیع بن محمدحسن، وزیر اول (مهر ) , رضوی، محمد کاظم بن محمد صادق، ناظر کل (مهر) , حاجب التولیه حسینی، داود، فراشباشی کل , رجب، مقنی باشی , شریف، محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم مستوفی (مهر)
شماره ثبت:
23068
  • تعداد رکورد ها : 22

تعداد کل فراداده ها

2,585,702

تعداد منبع دیجیتال

166,253,815

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .