کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
سه آرزو: بر اساس زندگي سردار شهيد سيدعلي حسيني
نویسنده:
موسوي، سعيد، ‎1342 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: کنگره بزرگداشت سرداران شهيد و بيست و سه هزار شهيد استان‌هاي خراسان، انتشارات ستاره‌ها,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11508587
غريبه: بر اساس زندگي شهيد مهدي فرودي
نویسنده:
باباخاني، خسرو، ‎1338 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: ستاره‌ها,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11508572
استنک‌ها
عنوان :
نویسنده:
عرب عامري، يارمحمد، ‎1331 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
قم: زمزم هدايت,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11506544
مردي از ديار دور: براساس زندگي شهيد سيد علي ابراهيمي
نویسنده:
نيري، حسين، ‎1351 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: کنگره بزرگداشت سرداران شهيد و بيست و سه هزار شهيد استانهاي خراسان، انتشارات ستاره‌ها,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11490002
آسمان مال آن‌هاست: کتاب تفحص
نویسنده:
مصطفوي، رضا، ‎1352 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: کتاب يوسف,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11466224
هديه خدا: بر اساس زندگي شهيد اسماعيل بيت‌اللهي
نویسنده:
دهقان نيري، عصمت
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: ستاره‌ها,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11471685
سردار استقامت: بر اساس زندگي شهيد محمد جواد آخوندي
نویسنده:
عرفاني، سارا، ‎1361 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: ستاره‌ها,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11471686
چشمهاي آسماني: بر اساس زندگي سردار شهيد مجتبي تهامي
نویسنده:
رفيعا، قاسم، ‎1350 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: ستاره‌ها,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11471749

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

192,961,314

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .