کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 22
رومن سيسلويش   Roman Gieslewicz
نویسنده:
وصاف، حميدرضا، ‎1349 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: ناربن,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11438998
منابع دیجیتالی :
کتاب نشانه‌ها
نویسنده:
مشکي، ساعد، ‎1342 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: بيژن صيفوري، ساعد مشکي؛ نشر نظر,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
3251867
از سال‌ها پيش تا هنوز هم منتخبي از پوسترهاي قباد شيوا دهه ‎۱۳۴۰ تا ‎۸۰
نویسنده:
شيوا، قباد، ‎1319 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: موسسه فرهنگي و پژوهشي چاپ و نشر نظر,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11327431
بزرگان گرافيک در قرن بيست و يک
نویسنده:
محمدي، مهرداد، ‎1363 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: پشوتن,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11608605
A
عنوان :
نویسنده:
وصاف، حميدرضا، ‎1349 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نارين,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11438997
مجموعه آثار فرهاد فزوني
نویسنده:
جهاد دانشگاهي. واحد مشهد. دفتر نشر آثار دانشجويان ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: جهاد دانشگاهي (دانشگاه مشهد)، دفتر نشر آثار دانشجويان ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
NC‎1001‎ /ف‎44‎م‎3
مجموعه آثار مريم عنايتي
نویسنده:
جهاد دانشگاهي. واحد مشهد. دفتر نشر آثار دانشجويان ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: جهاد دانشگاهي (دانشگاه مشهد)، دفتر نشر آثار دانشجويان ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
NC‎ 1001‎ /ع‎9‎م‎3
رمبو، لين ميير، ون دساند
نویسنده:
وصاف، حميدرضا، ‎1349 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: ناربن,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11439265
منابع دیجیتالی :
عليرضا مصطفي‌زاده ابراهيمي
نویسنده:
مشکي، ساعد، ‎1342 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: يساولي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
NC‎ 992‎ /الف‎92‎م‎6
سررشته مهمات و معاملات. توجيهات و مقررات. توجيهات. وظيفه. کشيک اول. پرداخت وظيفه و مقرري به کارکنان کشيک اول آستان قدس
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , متولی استان قدس رضوی , ناظر , اکثر صفحات , دکان , مستاجران , حقوق و دستمزدها (نقدی) , ارزن , کتاب مستوفی , غله مثالثه , دفتر توجیهات , طومار قرارداد , کلات , حقوق و دستمزدها (جنسی) , ‎4،5 , حق الارض , پیشطره , ‎16،17 , وزیر , ‎10،11 , ‎8،13 , ‎9،10،22 , ‎2،6 , خویشاوندان , ‎4،5،7 , ‎9،10،11 , ‎8،9،10 , ‎23،25 , وظیفه , ‎8،10،15 , ‎10،14 , ‎8،10،11 , مزرعه جایاب (مشهد) , مستوفی , خواف , باخرز , انباردار , مزرعه کاهون (مشهد) , ‎11،18 , ‎8،11،12 , ‎8،15 , مزرعه خین چماقی (مشهد) , ‎11،12،13 , بزازی , قنادی , ‎8،10،14 , ترک خدمت , غله مناصفه , ‎3،5،15 , تحویلدار نقدی , ‎8،17 , ‎8،18،22 , ‎23،32 , ‎34،35 , ‎8،12،13 , میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک اول , ‎25،34 , ‎42،43 , ‎31،37 , ‎28،38 , اقا محمد رضا، خادم کشیک اول , میرزا سید محمد، مدرس کشیک اول , اقا محمد کاظم، مدرس کشیک اول , محمد شفیع، دربان صحن کشیک اول , ملا علی، دربان صحن کشیک اول , محمد صادق، دربان صحن کشیک اول , محمد جعفر، دربان صحن کشیک اول , ‎22،25 , حسینی، میرزا محمد صادق، وکیل , میرزا سید علی، خادم کشیک اول , مزرعه غوران (هرات) , مزرعه پاشتان (هرات) , اقا محمد علی، خادم کشیک اول , میرزا یحیی، خادم کشیک اول , میرزا حسن، خادم مسجد بالاسر کشیک اول , میرزا عبدالله، خادم کشیک اول , اقا مهدی، خادم کشیک اول , شیخ محمد، خادم کشیک اول , اقا اسماعیل، خادم کشیک اول , میرعبدالحسین، فراش توحیدخانه کشیک اول , میرعلی رضا، فراش توحیدخانه کشیک اول , اقا کریم، فراش دارالسیاده کشیک اول , حاجی میرزا، فراش دارالسیاده کشیک اول , ملا ابراهیم، دربان درطلا کشیک اول , شیخ محمد، دربان درمرصع کشیک اول , اقا طالب، دربان صحن کشیک اول , محمد باقر، دربان صحن کشیک اول , شیخ اسماعیل، موذن کشیک اول , ملا جعفر، موذن کشیک اول , ملا حسین، بخورسوز کشیک اول , اقا معصوم، خادم کشیک اول , میرزا اشرف، خادم کشیک اول , اقا علی، خادم کشیک اول , اقا حسن، کفشبان باشی کشیک اول , اقا کاظم، فراش حرم کشیک اول , اقا طالب، فراش حرم کشیک اول , ملا کاظم، دربان درطلا کشیک اول , میررحیم، فراش حرم کشیک اول , میرصالح، فراش حرم کشیک اول , حاجی امین، فراش حرم کشیک اول , حاجی جعفر، فراش حرم کشیک اول , میرجعفر، کفشبان کشیک اول , حاجی حسین، فراش حرم کشیک اول , میرحسین، فراش دارالسیاده کشیک اول , اقا اسماعیل، کفشبان کشیک اول , اقا علی اصغر، کفشبان کشیک اول , رضوی، میرزا محمد، سرکشیک اول , میرزا حسین، خادم کشیک اول , ‎8،10،18 , حاجی علی نقی، دربان درمرصع کشیک اول , میرزا محمد علی، خادم کشیک اول , مستوفی دیوان اعلی , شیخ جعفر، خادم کشیک اول , ‎20،42 , میرزا باقر بن میرزا زین العابدین، خادم کشیک اول , ‎8،12،19 , اقا تقی، موذن باشی کشیک اول , شیخ بهاءالدین محمد، مدرس کشیک اول , ‎35،34 , حاجی محمد، خادم کشیک اول , حاجی مهدی، خادم کشیک اول , میرابراهیم، فراش حرم کشیک اول , میرسید محمد، فراش حرم کشیک اول , اقا حسین، فراش گنبد الله وردی خان کشیک اول , اقا رضا، خادم کشیک اول , میررضا، کفشبان کشیک اول , اقا معصوم، بخورسوز کشیک اول , میرعلی نقی، خادم کشیک اول , ملا مهدی، فراش پایین پا کشیک اول , اقا علی بن اقا اسحاق، خادم کشیک اول , اقا صادق، موذن کشیک اول , حاجی صالح، دربان باشی صحن کشیک اول , 1179-‎1178ق , ‎3،29،36 , ‎3،6،29 , ‎7،9،20 , ‎8،20،22 , ‎8،12،36 , میرزا محمد حسن بن میرزا محمود، خادم کشیک اول , ‎8،22،25 , میرزا زین العابدین، خادم مسجدبالاسر کشیک اول , میر محسن، بخورسوز مرصع کشیک اول , ملا حسین، بخورسوز مرصع کشیک اول , ملا محمد محسن، بخورسوز مرصع کشیک اول , ‎16،20،42 , ‎20،40،42 , میر سید علی، فراش حرم کشیک اول , ‎22،27،30 , ‎22،25،34 , میر هادی، فراش دارالسیاده کشیک اول , ‎22،25،30 , میراحمد، خادم کشیک اول , ملا عابد، خادم کشیک اول , ‎25،34،35 , ‎25،35،36 , میرقوام،فراش حرم کشیک اول , میرمحمد مهدی، فراش پایین پای مبارک کشیک اول , حاجی میرعلی اصغر، فراش حرم کشیک اول , ‎29،38،39 , ملا محمد رضا، موذن کشیک اول , حاجی علی رضا، دربان باشی صحن کشیک اول , اقا محمد هادی، دربان درطلا کشیک اول , اقا محمد حسین، فراش حرم کشیک اول , ‎40،42،43 , میرزا یحیی، خادم کشیک اول، ؟- ‎1178ق , میرسید علی،خادم مسجد بالاسر کشیک اول , میراسماعیل بن میرسید علی، فراش حرم کشیک اول , ملا حسین، فراش پایین پا کشیک اول , اقا مهدی، فراش گنبد الله ویردی خان کشیک اول , اقا علی، فراش گنبد الله ویردی خان کشیک اول , مهدی قلی، دربان صحن کشیک اول , میرزا احمد، فراش حرم کشیک اول
شماره ثبت:
36677
  • تعداد رکورد ها : 22

تعداد کل فراداده ها

2,527,249

تعداد منبع دیجیتال

164,222,616

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .