کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 7
صورت مخارج و مصارف کارخانه خدامي و زواري براي تهيه نهار و شام کارکنان کشيک در حرم و زوار در ماه ربيع‌الاول
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , قیمت ها , استان قدس رضوی , مواد غذایی , فقرا , کارخانه خادمی , ‎1291ق , زوار , کارخانه زواری , کارگران , نشان (مهر؟) , رضوی، محمد کریم، وکیل (مهر؟) , امین صح (مهر؟) , حسینی، هادی، همقلم (مهر؟) , برات استانه مبارکه سرکار فیض اثار(مهر؟) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , شریف، خلیل الله بن موسی، همقلم (مهر) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر ) , حسینی، محمدعلی، تحویلدار , معتمدالتولیه حسینی، احمد بن محمدحسن، وزیر کل (مهر) , موتمن‌الملک‌انصاری،محمدسعیدبن سلیمان،متولی‌باشی استانقدس رضوی،1231- ‎1301ق , اعتمادالتولیه، محمدعلی بن محمدشفیع، وزیر اول (مهر) , رضوی، محمدکاظم بن محمدصادق، ناظر کل، -‎1320ق (مهر) , حسینی، داود بن محمد مهدی، ضابط کل اسناد (مهر؟) , حسینی، شهاب الدین بن داود، ضابط کل اسناد (مهر) , عبده الراجی، مصطفی (مهر؟) , رضوی، محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم استیفا (مهر؟) , موسوی، ابوالحسن، امین کل تعمیرات (مهر) , رضوی، محمدصادق، ناظر کل، - ‎1300ق (مهر) , معین التولیه، محمدهاشم بن محمدتقی، رییس خزانه (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدشفیع بن محمدحسن، وزیر اول (مهر ) , رضوی، محمدحسن بن محسن، ناظر کارخانه زواری (مهر) , معین الاطباء، ابوالقاسم، تحویلدار , هزینه‌های مصرفی , حسینی، محمدجعفر بن محمدعلی، صدر دفتر (مهر) , رضوی، محمدتقی بن علی‌اکبر، مشرف کارخانه خادمی (مهر) , رضوی، محمدابراهیم بن عبدالحسین، ناظر کارخانه زواری , موسوی، شیر، ناظر کارخانه خادمی (مهر) , حسینی، اقاجان، تحویلدار , موتمن الدوله انصاری، مصطفی بن محمد، نایب التولیه استانقدس رضوی
شماره ثبت:
25575
صورت مخارج و مصارف کارخانه خدامي و زواري براي تهيه نهار و شام کارکنان کشيک در حرم و زوار در ماه رجب
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , قیمت ها , استان قدس رضوی , مواد غذایی , فقرا , خدام , کارخانه خادمی , ‎1291ق , زوار , کارخانه زواری , کارگران , نشان (مهر؟) , رضوی، محمد کریم، وکیل (مهر؟) , امین صح (مهر؟) , حسینی، هادی، همقلم (مهر؟) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , شریف، خلیل الله بن موسی، همقلم (مهر) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر ) , حسینی، داود بن محمدمهدی، ضابط کل اسناد , حسینی، محمدعلی، تحویلدار , معتمدالتولیه حسینی، احمد بن محمدحسن، وزیر کل (مهر) , رضوی، محمدکاظم بن محمدصادق، ناظر کل، -‎1320ق (مهر) , حسینی، شهاب الدین بن داود، ضابط کل اسناد (مهر) , عبده الراجی، مصطفی (مهر؟) , مهمانسرای حضرت , رضوی، محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم استیفا (مهر؟) , رضوی، محمدصادق، ناظر کل، - ‎1300ق (مهر) , رضوی، محمدحسن بن محسن، ناظر کارخانه زواری (مهر) , هزینه‌های مصرفی , حسینی، محمدجعفر بن محمدعلی، صدر دفتر (مهر) , رضوی، محمدتقی بن علی‌اکبر، مشرف کارخانه خادمی (مهر) , موسوی، شیر، ناظر کارخانه خادمی (مهر) , تاج‌الدوله، همسر ناصرالدین قاجار، شاه ایران , حاجی محمدصادق، دلال باشی , مستوفی‌الممالک، یوسف، ‎1227ـ‎1303ق. , مویدالملک، احمد، ‎1253ـ‎1342ق , قرآن
شماره ثبت:
25571
مخارج تعميرات حرم
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
استان قدس رضوی , هزینه‌ها , تذهیب , موقوفه ها , تعمیر , چراغها , ‎1291ق , ایوان طلای نادری , چاهها , نشان (مهر؟) , برات استانه مبارکه، سر کار فیض اثار (مهر‎1285) , مشیر استانه مقدسه (مهر‎1291) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد (مهر؟) , عبده الراجی مصطفی (مهر‎1284) , موسوی، ابوالحسن، امین کل (مهر‎1280) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد , کتیبه‌ها , رضوی، محمد کریم، وکیل (مهر؟) , هروی،اکبرعلی،امین تعمیرات , علی‌اکبر(اقاـ)،تحویلدار , محمدعلی (حاجی،ملاـ)،تحویلدار , حرم امام رضا(ع) , حسینی، شهاب الدین بن داود، نایب ضابط (مهر‎1285) , تنقیه (لایروبی) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر‎1276) , حسینی، محمد جعفر بن محمد علی، صدر (مهر‎1240) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , محمدعلی، وزیر اول (مهر؟) , حسینی، میرزابابا، مشرفباشی , حسینی، محمد هادی، همقلم (مهر؟) , شریف، خلیل الله بن موسی، همقلم (مهر‎1283) , رضوی، محمد کاظم بن محمد صادق، نایب ناظر (مهر؟) , محمد هاشم بن محمد تقی (میرزا- )، معین التولیه (مهر‎1287) , رضوی، محمدصادق، ناظر کل (مهر؟) , رضوی، محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم استیفا (مهر‎1258) , حسینی، محمدحسن، مستوفی (مهر) , انصاری، مصطفی، نایب التولیه خاصه (مهر‎1278) , موتمن الملک انصاری، محمدسعید بن سلیمان، متولی باشی، 1231-‎1301ق (مهر؟) , حسن (میرزا-) مذهب , موتمن الملک انصاری، محمدسعید بن محمدسلیمان، متولی باشی، 1231-‎1301ق , محمد شفیع، سررشته دار کل و ناظم (مهر‎1286) , ناظم التولیه، محمدقلی، ناظم کل (مهر‎1287؟)
شماره ثبت:
22964
صورت مخارج و مصارف کارخانه خدامي و زواري براي تهيه نهار و شام کارکنان کشيک در حرم و زوار در ماه جمادي‌الثاني
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارکنان , مشاغل , قیمت ها , استان قدس رضوی , مواد غذایی , فقرا , خدام , کارخانه خادمی , ‎1291ق , زوار , کارخانه زواری , کارگران , نشان (مهر؟) , مشیر استانه مقدسه (مهر؟) , حسینی، شهاب الدین ابن داود، ضابط کل اسناد (مهر؟) , رضوی، محمد کریم، وکیل (مهر؟) , امین صح (مهر؟) , حسینی، هادی، همقلم (مهر؟) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , مجیرالتولیه، علی اکبر، تحویلدار کل , شریف، خلیل الله بن موسی، همقلم (مهر) , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر ) , حسینی، داود بن محمدمهدی، ضابط کل اسناد , حسینی، محمدعلی، تحویلدار , معتمدالتولیه حسینی، احمد بن محمدحسن، وزیر کل (مهر) , موتمن‌الملک‌انصاری،محمدسعیدبن سلیمان،متولی‌باشی استانقدس رضوی،1231- ‎1301ق , اعتمادالتولیه، محمدشفیع بن محمدحسن، وزیر اول، -‎1315ق (مهر) , اعتمادالتولیه، محمدعلی بن محمدشفیع، وزیر اول (مهر) , عبده الراجی، مصطفی (مهر؟) , مهمانسرای حضرت , رضوی، محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم استیفا (مهر؟) , موسوی، ابوالحسن، امین کل تعمیرات (مهر) , رضوی، محمدصادق، ناظر کل، - ‎1300ق (مهر) , معین التولیه، محمدهاشم بن محمدتقی، رییس خزانه (مهر) , ناظم التولیه، محمدقلی، ناظم کل امور (مهر؟) , رضوی، محمدحسن بن محسن، ناظر کارخانه زواری (مهر) , موتمن‌الدوله انصاری، مصطفی بن محمدسعید، نایب‌التولیه استان قدس رضوی(مهر) , هزینه‌های مصرفی , حسینی، محمدجعفر بن محمدعلی، صدر دفتر (مهر) , رضوی، محمدتقی بن علی‌اکبر، مشرف کارخانه خادمی (مهر) , موسوی، شیر، ناظر کارخانه خادمی (مهر) , اشرف‌الدوله هندی , قرآن
شماره ثبت:
25572
گزارش مکتب خانه و تعداد ايتام و مصرف روشنايي صحنين مقدس و نيز آمار حضور کارکنان مسجد جامع کبير در ماه رمضان
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
حفاظ , سوخت , استان قدس رضوی , روشنایی , خیابانها , ‎1288ق , شمع‌ها , لوسترها , صحن ها , مشعلها , بست ها , روزنامچه , موذنان , قندیلها , مکتب خانه‌ها , چراغچیان , مسجد جامع گوهرشاد , خطیب ها , خاک کش ها , مواظب خدمات متفرقه , رضوی، محمد کریم، وکیل (مهر؟) , صحن انقلاب , مکتب خانه اطفال سادات علوی , حسینی، محمد هادی، همقلم (مهر) , صحن ازادی , حسینی، محمد علی، همقلم (مهر) , سید باقر، چراغچی , سید حسین، چراغچی , ملا رجبعلی، چراغچی , ملا حسین، کفشدار , ملا رحمان، کفشدار , کفشداری میرزا محسن , ملا علی، کفشدار , ملا حسن، کفشدار , کربلایی، محمد، سقا , حجی محمد، قهوه چی , حاجی سید حسین، صدرالحفاظ , مستحفظین ابواب و شبستانها , کفشداری حاجی رحیم , ملا عبدالوهاب، خطیب , رضا، خاک کش , ملا باقر، کفشدار , ملا حجی، کفشدار , حاجی میرزا محمد طاهر , موسوی، ابراهیم بن حسن، فراشباشی (مهر) , رضوی، عبدالجواد بن محمدمهدی، مشرف روشنایی (مهر) , محمدکاظم، همقلم (مهر) , موسوی، حسن، فراشباشی کل (مهر) , حسینی، محمدحسن(مهر) , رمضان
شماره ثبت:
23180
مخارج تعميرات شترگلوهاي نادري و کال دوين و مخارج افتتاح قنات مزرعه جهان‌آباد
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
برات , استان قدس رضوی , هزینه‌ها , موقوفه ها , تعمیر , ‎1291ق , قنات ها , نشان (مهر؟) , مشیر استانه مقدسه (مهر‎1291) , مزرعه‌ها , حسینی، داود، ضابط کل اسناد (مهر؟) , مزرعه دیزباد (نیشابور) , عبده الراجی مصطفی (مهر‎1284) , موسوی، ابوالحسن، امین کل (مهر‎1280) , حسینی، داود، ضابط کل اسناد , رضوی، محمد کریم، وکیل (مهر؟) , محمدعلی (حاجی،ملاـ)،تحویلدار , کال دوین , کریم (میرزا-)، صاحب نسق , مزرعه جهان اباد (نیشابور) , اجاره بهاء , حسینی، شهاب الدین بن داود، نایب ضابط (مهر‎1285) , حسینی، محمد جعفر بن محمد علی، صدر (مهر‎1240) , نظارت مالی , کارکنان دفتری , محمدعلی، وزیر اول (مهر؟) , حسینی، محمد هادی، همقلم (مهر؟) , شریف، خلیل الله بن موسی، همقلم (مهر‎1283) , رضوی، محمد کاظم بن محمد صادق، نایب ناظر (مهر؟) , موتمن الملک انصاری، محمدسعید بن سلیمان، متولی باشی، 1231- ‎1301ق , ناظم التولیه، محمدقلی، ناظم کل (مهر؟) , محمد هاشم بن محمد تقی (میرزا- )، معین التولیه (مهر‎1287) , رضوی، محمدصادق، ناظر کل (مهر؟) , رضوی، محمدرضی بن ابوالقاسم، همقلم استیفا (مهر‎1258) , قادر اباد , جعفرقلی (حاجی میرزا-) , حسینی، محمدحسن، مستوفی (مهر) , انصاری، مصطفی، نایب التولیه خاصه (مهر‎1278) , علی‌اکبر(اقاـ)، تحویلدار , موقوفه نهرشاهی , شترگلوهای نادری , شریف، ابوالقاسم بن زین العابدین، وزیر (مهر‎1258) , موتمن الملک انصاری، محمدسعید بن سلیمان، متولی باشی، 1231-‎1301ق (مهر؟) , محمدشفیع، اعتمادالتولیه، سررشته دار کل و ناظم (مهر‎1286)
شماره ثبت:
22963
  • تعداد رکورد ها : 7

تعداد کل فراداده ها

2,527,244

تعداد منبع دیجیتال

164,654,666

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .