کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 12
ايران سرزمين هميشگي آرياييان: مهاجرت‌هاي آرياييان و پيوند آن با آب و هوا و درياهاي باستاني ايران
نویسنده:
مرادي غياث‌آبادي، رضا، ‎1342 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نويد شيراز,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
DSR‎ 197‎ /م‎4‎الف‎9
آرياها و مادها
نویسنده:
خداداديان، اردشير، ‎1320 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نشر به‌ديد,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11208831
آرمان ايران: جستاري در خاستگاه نام ايران
نویسنده:
سيدسجادي، منصور، ‎1327 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: اسطوره,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11514600
آريايي‌ها و مادها
نویسنده:
قدياني، عباس، ‎1342 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: به ديد,
زبان :
فارسی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
151016
تاريخ، فرهنگ و تمدن ايران در دوره آرياها و مادها
نویسنده:
قدياني، عباس، ‎1342 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: فرهنگ مکتوب,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11347145
منابع دیجیتالی :
ايران نامک: نگرشي نو به تاريخ و نام ايران
نویسنده:
قرشي، امان‌الله، ‎1219 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: هرمس,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ویرایش:
[ويرايش ‎2؟]
قوم‌هاي ايراني پيش از آرياييان و آرياييان
نویسنده:
عبدلي‌فرد، فريدون، ‎1320 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: هيرمند,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111106402
ايران نشستگاه نخستينه‌ي آرياييان بازنگري تاريخ ايران
نویسنده:
صفي‌زاده، فاروق، ‎1346 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: پژوهنده,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
2922590
زندگي و مهاجرت نژاد آريا، بر اساس روايات ايراني
نویسنده:
جنيدي، فريدون، ‎1318 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: بلخ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
414809
مهاجرت‌هاي آرياييان و چگونگي آب و هوا و درياهاي باستاني ايران
نویسنده:
مرادي غياث‌آبادي، رضا، ‎1342 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: رضا مرادي غياث‌آبادي: بنياد فرهنگي جمشيد,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
2318691
  • تعداد رکورد ها : 12

تعداد کل فراداده ها

3,307,820

تعداد منبع دیجیتال

176,368,574

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .