کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
اسامي نقاط خالي از سکنه استان خراسان
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: مرکز آمار ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
40172165
گزارش مقدماتي نتايج آمارگيري طرح تهيه شناسنامه شهرهاي ايران
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آمار ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
40172338
فرهنگ آباديهاي کشور
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز آمار ايران، سازمان برنامه و بودجه,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
138578
فرهنگ جغرافيايي آباديهاي کشور: استان خراسان جنوبي: شهرستان قائنات
نویسنده:
سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11562753
فرهنگ آباديهاي کشور: بر اساس سرشماري آبان ‎۱۳۵۵
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
119676
زيويه: شهرهاي ايران
نویسنده:
کريمي، فرشته، ‎1336 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
شيراز: نويد شيراز,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
DSR‎ 6‎ /ک‎4‎ز‎9
اسامي نقاط خالي از سکنه استانهاي فارس، کرمان، اصفهان
نویسنده:
مرکز آمار ايران
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: مرکز آمار ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
40172311
فرهنگ جغرافيايي ايران خراسان
نویسنده:
بنياد پژوهشهاي اسلامي
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11241420
فرهنگ جغرافيايي آباديهاي کشور جمهوري اسلامي ايران، کوهدشت جلد‎۵۷
نویسنده:
سازمان جغرافيائي نيروهاي مسلح
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: سازمان جغرافيائي نيروهاي مسلح,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11171943

تعداد کل فراداده ها

2,528,873

تعداد منبع دیجیتال

162,596,249

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .