کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
فرهنگ جغرافيايي آباديهاي کشور: استان خراسان رضوي: شهرستان تايباد
نویسنده:
سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11564718
منابع دیجیتالی :
فرهنگ جغرافيايي آباديهاي کشور: استان خراسان رضوي: شهرستان قوچان
نویسنده:
سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
DSR‎ 6‎ /س‎2‎ف‎413
منابع دیجیتالی :
فرهنگ جغرافيايي ايران خراسان
نویسنده:
بنياد پژوهشهاي اسلامي
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11241421
فرهنگ جغرافيايي آباديهاي کشور: استان خراسان رضوي: شهرستان سرخس
نویسنده:
سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
DSR‎ 6‎ /س‎2‎ف‎4134
منابع دیجیتالی :
فرهنگ تاريخي و جغرافيايي شهرستانهاي ايران
نویسنده:
حقيقت، عبدالرفيع، ‎1313 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: کوشش,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
545935
اسامي دهات کشور
نویسنده:
ايران. وزارت کشور. اداره کل آمار و ثبت احوال
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: اداره کل آمار و ثبت احوال,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
153333
فرهنگ جغرافياي آباديهاي کشور جمهوري اسلامي ايران
نویسنده:
ايران. وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح. سازمان جغرافيايي
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان جغرافيائي نيروهاي مسلح,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
773506
فرهنگ جغرافيايي ايران
نویسنده:
ايران. ارتش
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: دايره جغرافيائي ستاد ارتش,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
113767
ظرايف و طرايف، يا، مضاف و منسوبهاي شهرهاي اسلامي و پيرامون
نویسنده:
آبادي باويل، محمد، ‎1307 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تبريز: انجمن استادان زبان و ادبيات فارسي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
77946
مرآت البلدان
نویسنده:
اعتمادالسلطنه، محمد حسن بن علي، 1259 - ‎1313ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: اسفار,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
374335

تعداد کل فراداده ها

2,585,889

تعداد منبع دیجیتال

166,289,722

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .