کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 30
محمد صادق حسيني (اديب الممالک فراهاني)
نویسنده:
قاسمي، فريد، ‎1343 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: شرکت سهامي کتابهاي جيبي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11412027
تذکره مدينه الادب
نویسنده:
عبرت نائيني، محمدعلي، ‎1245؟ - ‎1321.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
3362949
تذکره انجمن ناصري، به همراه تذکره مجديه
نویسنده:
مدايح نگار، محمدابراهيم بن محمدمهدي، 1280 - ‎1325ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: انتشارات بابک,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1128520
تذکره حديقه امان اللهي
نویسنده:
خيامپور، عبدالرسول، 1277 - ‎1358.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تبريز: دانشکده ادبيات تبريز,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1118572
تذکره روز روشن
نویسنده:
رکن‌زاده آدميت، محمد حسين، 1278 - ‎1352.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: کتابخانه رازي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1135424
تذکره اختر
نویسنده:
اختر، احمد بن فرامرز، - ‎1232ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تبريز: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1136448
مصطبة خراب
نویسنده:
قاجار، احمد
وضعیت نشر الکترونیکی :
تبريز: خاقاني,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1136475
منابع دیجیتالی :
  • تعداد رکورد ها : 30

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,191,207

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .