کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
خلاصه‌ي قانون کار و تاريخ ادبيات به انضمام امتحانات نهايي براي استفاده‌ي ...
نویسنده:
ايران. قوانين و احکام
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: کتابهاي کمک درسي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11494545
مجموعه کامل قانون کار
نویسنده:
ايران. قوانين و احکام
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: چاپخانه پيام,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11494594
مجموعه قوانين و مقررات کار و بيمه‌هاي اجتماعي
نویسنده:
ايران. قوانين و احکام
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: جاويدان,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11494595
پيش‌بيني تقاضا در برنامه بيمه‌هاي اجتماعي کارکنان دولت به کمک محاسبات آکتوئري
نویسنده:
ايران. قوانين و احکام
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: وزارت برنامه و بودجه، معاونت امور اجتماعي، مديريت امور عمومي و دفاعي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11495007
قانون کار
عنوان :
نویسنده:
ايران. قوانين و احکام
وضعیت نشر الکترونیکی :
جهاد دانشگاهي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11458362
مجموعه قوانين و مقررات کار، تامين و رفاه اجتماعي
نویسنده:
ايران. قوانين و احکام
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: گنج دانش,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11458118
مجموعه قوانين و مقررات تامين اجتماعي شامل: قوانين الحاقي، اساسنامه‌ها،... مربوط به آخرين اصلاحات
نویسنده:
ايران. قوانين و احکام
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: ويستار,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11458221
قوانين و مقررات کار رفاه و تامين اجتماعي قانون کار ـ قانون بيمه بيکاري...
نویسنده:
ايران. قوانين و احکام
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دوران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ویرایش:
[ويرايش؟]
قانون کار قانون بيمه بيکاري همراه با تصويب‌نامه‌ها، آئين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها...
نویسنده:
ايران. قوانين و احکام
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دوران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ویرایش:
ويرايش ‎4

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,191,207

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .