کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
ديوان ابي نواس
نویسنده:
ابونواس، حسن بن هاني، ‎140؟ - ‎198ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
حمص: دار مهرات للعلوم,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11806709
منابع دیجیتالی :
ديوان ابي العتاهية
نویسنده:
ابوالعتاهيه، اسماعيل بن قاسم، 130 - ‎211ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دارالکتب العلمية,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11719748
التناص: سياقاته و آلياته في شعر ابي نواس
نویسنده:
قباطي، عادل صالح
وضعیت نشر الکترونیکی :
اربد؛ اردن: عالم الکتب الحديث,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111182086
ديوان الامام الشافعي
نویسنده:
شافعي، محمد بن ادريس، 150 - ‎204ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
صيدا؛ بيروت: المکتبة العصرية,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11557979
شرح ديوان جرير
نویسنده:
صاوي، اسماعيل عبدالله
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: الشرکة البنانيه للکتاب,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1125335
ديوان الفرزدق الذي املاه محمد بن حبيب عن الاعرابي
نویسنده:
فرزدق، همام بن غالب، 38 - ‎110ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
پاريس: ,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11192983
منابع دیجیتالی :
شرح قصيده الفرزدق و تخاميسها
نویسنده:
فرزدق، همام بن غالب، 38 - ‎110ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
قم: موسسه مدين,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11180528
الاصمعيات
نویسنده:
اصمعي، عبدالملک بن قريب، 122 - ‎216؟ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
صيدا؛ بيروت: المکتبة العصرية,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11557981
ديوان ابي نواس
نویسنده:
ابونواس، حسن بن هاني، ‎140؟ - ‎198ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دارالصادر,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11106351
الکواکب السماوية في شرح قصيده الفرزدق العلوية
نویسنده:
سماوي، محمد، 1876 - ‎1950م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
النجف الاشرف: المکتبة المرتضوية,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
721247

تعداد کل فراداده ها

3,308,076

تعداد منبع دیجیتال

179,140,935

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .