کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
شاپور دوم (ذوالاکتاف)
نویسنده:
رامتين، ايرج، ‎1329 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سنبله,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11513047
از بهرام گور تا خسروپرويز
نویسنده:
رامتين، ايرج، ‎1329 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سنبله,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11512659
کارنامه بهرام چوبين
نویسنده:
عبدي، اکبر، ‎1333 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
رشت: طاعتي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11505331
اردشير بابکان
نویسنده:
جهانگيريان، عباس، ‎1333 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مدرسه,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11496718
توقيعات کسري انوشيروان: سوالات موبدان و دستوران از انوشيروان و جواب آنها...
نویسنده:
خسرو ساساني اول، شاه ايران، - ‎579م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: شفيعي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11495716
زنان ساساني از فرمانبري تا فرمانروايي
نویسنده:
عيسي‌زاده لزرجاني، راضيه، ‎1347 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نشر موج,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11476875
تاريخ و سکه در پايان امپراتوري ساساني
نویسنده:
اميني، امين، ‎1359-
وضعیت نشر الکترونیکی :
يزد: اميني,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11498314
اردشير بابکان، زاده‌ي بختگان
نویسنده:
آل ابراهيم، محمد رضا، ‎1330 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
استهبان: سته بان,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11491299
شاهنشاهي ساسانيان
نویسنده:
نژاداکبري مهربان، مريم، ‎1347 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: کتاب پارسه,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11487176

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,006,511

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .