کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
سقوط ساسانيان: فاتحان خارجي، مقاومت داخلي و تصوير پايان جهان
نویسنده:
اتحاديه، منصوره (نظام مافي)، ‎1312 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نشر تاريخ ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11355297
منابع دیجیتالی :
تاريخ، فرهنگ و تمدن ايران در دوره ساسانيان
نویسنده:
قدياني، عباس، ‎1342 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: فرهنگ مکتوب,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
202108
منابع دیجیتالی :
اشک سرد
عنوان :
نویسنده:
حائري، عبدالهادي، 1314 - ‎1372.
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: باستان,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
655174
کشورداري و جامعه ايران در زمان ساسانيان
نویسنده:
مهرين، عباس، ‎1259 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: عطائي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1137623
شاهان ساساني: علوم انساني، درس تاريخ، پيوست رساله ساسانيان
نویسنده:
پيرنيا، حسن، 1252 - ‎1314.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دانشگاه آزاد ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11671636
داستان بهرام چوبينه...
نویسنده:
دبير سياقي، محمد، 1298 - ‎1377.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مهتاب,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
447863
سرگذشت ساسانيان [تلخيص و بازنويسي اخبار الطول]
نویسنده:
مهرآبادي، ميترا، ‎1345 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: ميراثبان,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11428968
تاريخ ايران در دوره ساسانيان
نویسنده:
دانشگاه پيام نور
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دانشگاه پيام نور,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
LC‎ 5808‎ /الف‎9‎خ‎38
مطالعاتي درباره ساسانيان
نویسنده:
ايناسترانتسيف، کانستانتين، 1876 - ‎1941م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
771966
تحقيقاتي درباره ساسانيان
نویسنده:
ايناسترانتسيف، کانستانتين، 1876 - ‎1941م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
225465

تعداد کل فراداده ها

3,308,047

تعداد منبع دیجیتال

178,982,359

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .