کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 12
درر التيجان [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
اعتماد السلطنه, محمد حسن بن علي, 1259-1313ق
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
3126
منابع دیجیتالی :
روزنامه هاي مرآت السفر و اردوي همايون
نویسنده:
اعتمادالسلطنة, محمد حسن بن علي، , 1259 -‎1313ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
21825
درر التيجان  [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
اعتماد السلطنه, محمد حسن بن علي, 1259 -‎1313ق
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
1205
منابع دیجیتالی :
گشايش نامه به ضميمه مجموعه (پنج گنج. تکمله مفيده. زبدة الصرف. تمرين مع حل. تشحيذ). صرف مير. تبصره. تکمله [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
راجکرن, -
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
عربی , فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
4193
منابع دیجیتالی :
گنجينه  [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
نشاط اصفهاني, عبدالوهاب, 1175-1244ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
817
منابع دیجیتالی :
انشاي دلکشا[منبع الکترونیکی]
نویسنده:
نثار دهلوی, نثار علی بن عبدالله, -قرن 13ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
441
منابع دیجیتالی :
انجمن دانش [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
وقار شيرازي, احمد بن محمد شفيع, 1232-1298ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
4207
منابع دیجیتالی :
درر التيجان  [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
اعتماد السلطنه, محمد حسن بن علي, 1259-1313ق
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
1206
منابع دیجیتالی :
تذکره علويه  [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
[علي بن احمد] , -
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
9102
منابع دیجیتالی :
طريق البکاء
نویسنده:
گريان شهرابي, محمد حسين بن عبدالله, قرن ‎13ق-
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
30282
منابع دیجیتالی :
  • تعداد رکورد ها : 12

تعداد کل فراداده ها

2,071,938

تعداد منبع دیجیتال

152,227,580

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .