کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 68
الصيدنه في الطب (داروشناسي در پزشکي)
نویسنده:
ابوريحان بيروني، محمد بن احمد، 362 - ‎440ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي، نشر آثار,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11513176
... کناش في الطب
نویسنده:
کشکري، يعقوب، قرن ‎4؟ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
دانشگاه علوم پزشکي ايران: موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسلامي و مکمل,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11469411
ذخيره خوارزمشاهي
نویسنده:
جرجاني، اسماعيل بن حسن، 434 - ‎531ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسلامي ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11505153
صيدنه
عنوان :
نویسنده:
افشار، ايرج، 1304 - ‎1389
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دانشگاه شهيد بهشتي. مرکز چاپ و انتشارات,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11496675
قانون
عنوان :
نویسنده:
ابن سينا، حسين بن عبدالله، 370 - ‎428ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: سروش,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11496994
... لوامع الشبرية في علاج امراض البشرية
نویسنده:
حسني مصطفوي، حسين بن عبدالله
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسلام و مکمل: دانشگاه علوم پزشکي ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11469392
جنگ دستنويس طبي
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسلام و مکمل: دانشگاه علوم پزشکي ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11469400
... تذکرة الهند معروف به: يادگار رضايي
نویسنده:
حيدرآبادي، رضا علي بن محمود علي، - ‎1258ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسلامي و مکمل: دانشگاه علوم پزشکي ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11469394
... مجربات فرنگي
نویسنده:
ديسيلوا، دون خيري
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: مؤسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسلامي و مکمل: دانشگاه علوم پزشکي ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11469425
... المعتمد في الادوية المفردة
نویسنده:
غساني ترکماني، يوسف بن عمر، - ‎694؟ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: موسسه مطالعات تاريخ پزشکي، طب اسلامي مکمل دانشگاه علوم پزشکي ايران,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11469423
  • تعداد رکورد ها : 68

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,371,196

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .