کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 1
موسسات اقتصادي آستان قدس رضوي
نویسنده:
مصاحبه شونده محمد مهدی سلیمان نژاد بام؛ مصاحبه کننده غلامرضا آذری خاکستر
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: آستان قدس رضوی, 1383
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
کارخانه قند آبکوه , خاطرات، اکثر صفحات , سليمان نژاد بام، محمد مهدي، ‎۱۳۳۵ -، اکثر صفحات , خانه هاي سازماني، ‎۲ , استخدام، ۲، ‎۱۰ , محله نوغان، ۲، ‎۳ , کوچه حمام باغ، ‎۳ , هتل ها و مسافرخانه ها، ‎۳ , زوار، ‎۳ , صافکاري، ۳، ۴، ۵، ‎۱۰ , اتحاديه ها، ‎۳ , تصادف، ۳، ۴، ‎۲۳ , گاراژ يزدي ها، ‎۴ , تعميرگاه ها، ‎۴ , درآمدها، ‎۵ , آب خيابان، ‎۵ , گاراژ اتفاق، ۲، ‎۴ , اتومبيل ها، ‎۴ , کوچه چهل خانه، ‎۶ , حسينيه کربلايي ها، ‎۶ , جغرافياي شهري، ۵، ‎۶ , کوچه جواديه، ‎۶ , دبستان محمد جوادي، ‎۷ , دبستان محمد داودي، ‎۷ , دبيرستان جليل نصيرزاده، ‎۷ , مدرسه جواديه، ‎۷ , مکتب خانه ها، ۷، ‎۸ , تنبيه، ۷، ‎۸ , کوچه هاتف، ‎۸ , آموزگاران، ۸، ‎۹ , دبستان آزادگان، ‎۸ , بلژيکي ها، ۱۰، ۱۱، ‎۲۵ , کارخانه قند آبکوه، برخي صفحات , آستان قدس رضوي، ۱۱، ۱۳، ‎۲۳ , وليان، عبدالعظيم، نيابت توليت آستان قدس رضوي، ۱۳۱۴ - ۱۳۷۳، ‎۱۱ , حبيب، مدير عامل کارخانه قندآبکوه، ۱۱، ‎۲ , شرايط کار، برخي صفحات , حقوق و دستمزدها، ۱۲، ۲۳، ‎۲۴ , کارگران، برخي صفحات , اجاره، ‎۱۳ , قيمت ها، ‎۱۳ , ميدان شهدا، ۱۳، ‎۳۱ , حوادث ناشي از کار، ‎۱۴ , حوادث ناشي از کار، ‎۱۴ , نيروهاي مسلح، ‎۱۴ , سربازان، ‎۱۴ , ابزارتوليد، برخي صفحات , تعمييرات، ۱۵، ۲۲، ‎۳۲ , فن آوري، ۱۴، ‎۱۵ , ساعات کار، ‎۱۵ , نظارت، ‎17 , اطلاعيه، ‎۱۷ , قنات ها، ‎۱۸ , سيلوها، برخي صفحات , کشاورزي، ۱۸، ‎۱۹ , چغندر، برخي صفحات , اشرف، مدير عامل کارخانه قندآبکوه، ۲۲، ۲۳، ‎۲۴ , فياض؟، مدير عامل کارانه قند آبکوه، ۲۲، ‎۲۴ , سلطاني، عزيز، مدير عامل کارخانه قند آبکوه، ‎۲۲ , لطفي، ؟ مدير عامل کارخانه قندآبکوه، ۲۲، ‎۲۳ , لطفي، ؟ مدير عامل کارخانه قندآبکوه، ۲۲، ‎۲۳ , وجداني؟مدير عامل کارخانه قند آبکوه، ۲۲، ۲۳، ۲۷، ‎۲۸ , فضائل اخلاقي، ‎۲۳ , ورشکستگي، ‎۲۳ , مديريت، ۲۲، ‎۲۳ , سازمان اطلاعات و امنيت کشور، ‎۲۵ف ‎۲۶ , اعدام، ‎۲۵ , عکس ها، ۲۵، ۲۶، ۲۹، ‎۳۰ , خميني، روح الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، ۱۲۸۰ - ۱۳۶۸، ۲۵، ۲۹، ‎۳۰ , اعتصابات، ‎۲۶ , طي، جليل، ‎۲۶ , تظاهرات سياسي، ۲۷، ‎۳۰ , انقلاب اسلامي ايران، ۱۳۵۷، ۲۶، ۲۷، ‎۲۸ , فرار، ۲۸، ‎۲۹ , سازمان مجاهدين خلق ايران، ‎۲۹ , کميته هاي انقلاب اسلامي، ‎۲۹ , شهدا، ۲۹، ‎۳۰ , آتش سوزي، ‎۳۰ , بيمارستان امام رضا، ‎۳۱ , برخورد سياسي، ۳۰، ‎۳۱ , طباطبائي قمي، حسن، ۱۲۸۰ - ۱۳۶۸، ‎۳۱ , سنديکاه ها، ۳۲، ‎۳۴ , افشار، ايرج، ‎۳۲ , تشکل هاي کارگري و کارفرمايي، ‎۳۲ , شوراي اسلامي، ‎۳۲ , نيروهاي بسيج، ‎۳۳ , نيروهاي بسيج، ‎۳۳ , سپاه قدس، ‎۳۳ , اعزام نيرو، ‎۳۳ , بازديد، ‎۳۳ , جنگ اغيران و عراق، ۱۳۵۹، ‎۳۳ , انجمن هاي اسلامي، ‎۳۴ , بانشستگي، ‎۳۴
شماره پرونده:
99
یادداشت :
  • تعداد رکورد ها : 1

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,145,014

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .