کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 25
وسوسه عاشقي: بررسي تحول مفهوم عشق در فرهنگ و ادبيات ايران
نویسنده:
دهقاني، محمد، ‎1344 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: جوانه رشد,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ویرایش:
ويرايش ‎2
گدا
عنوان :
نویسنده:
محفوظ، نجيب، 1912 - ‎2006م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نيلوفر,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11525497
از شهر خدا تا شهر انسان: در نقد و بررسي ادبيات کلاسيک و معاصر
نویسنده:
دهقاني، محمد، ‎1344 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرواريد,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11574107
فارسي عمومي براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
نویسنده:
دهقاني، محمد، ‎1344 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: جامي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
388100
فارسي عمومي براي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
نویسنده:
دهقاني، محمد، ‎1344 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: جامي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
PIR‎ 4005‎ /ق‎9‎ف‎2
بودا
عنوان :
نویسنده:
کازانتزاکيس، نيکوس، 1883 - ‎1957م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نگاه معاصر,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11548743
ديوان فصيحي هروي
نویسنده:
دهقاني، محمد، ‎1344 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: اميرکبير,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
22107471
ناصرخسرو
عنوان :
نویسنده:
دهقاني، محمد، ‎1344 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: ني,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111223753
اندرز به سلطان: نصيحت و سياست در اسلام قرون ميانه
نویسنده:
دهقاني، محمد، ‎1344 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: تاريخ ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111223207
کسايي، نخستين شاعر نامدار شيعه
نویسنده:
دهقاني، محمد، ‎1344 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نشر ني,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111153831
  • تعداد رکورد ها : 25

تعداد کل فراداده ها

3,277,000

تعداد منبع دیجیتال

172,481,849

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .