کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 32
اعلام جغرافيايي کرمان به استناد معجم البلدان ياقوت حموي
نویسنده:
ياقوت حموي، ياقوت بن عبدالله، 574 - ‎626ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
کرمان: مرکز کرمان‌شناسي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
999121
شعراء الامکنه و اشعار هم في معجم البلدان لياقوت الحموي
نویسنده:
ياقوت حموي، ياقوت بن عبدالله، 574 - ‎626ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: المکتبه العصريه,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11187068
الضائع من معجم الادباء
نویسنده:
جواد، مصطفي، 1905 - ‎1969م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
بغداد: شرکة المعرفة,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
32289
معجم البلدان
نویسنده:
ياقوت حموي، ياقوت بن عبدالله، 574 - ‎626ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دار الکتب العلمية,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
401910
معجم الادبا في عشرين جزء
نویسنده:
ياقوت حموي، ياقوت بن عبدالله، 574 - ‎626ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دار احياء التراث العربي,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
165070
معجم الادباء ارشاد الاريب الي معرفة الاديب
نویسنده:
ياقوت حموي، ياقوت بن عبدالله، 574 - ‎626ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: مؤسسة المعارف,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11650934
المقتضب من کتاب جمهرة النسب
نویسنده:
ياقوت حموي، ياقوت بن عبدالله، 574 - ‎626ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
قاهره: مکتبة الثقافة الدينية,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11593663
... لمشترک و ضعا و المفترق صقعا
نویسنده:
ياقوت حموي، ياقوت بن عبدالله، 574 - ‎626ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
بغداد: مکتبه المثني,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1125438
اتحاف الخلان بمعارف معجم البلدان
نویسنده:
ياقوت حموي، ياقوت بن عبدالله، 574 - ‎626ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
رياض: دارالصميعي,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
3256581
معجم الادباء
نویسنده:
ياقوت حموي، ياقوت بن عبدالله، 574 - ‎626ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دارالفکر,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ویرایش:
‎3
  • تعداد رکورد ها : 32

تعداد کل فراداده ها

3,307,926

تعداد منبع دیجیتال

177,379,642

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .