کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 29
نقاشي براي سال دوم دبيرستانها
نویسنده:
مميز، مرتضي، 1315 - ‎1384.
وضعیت نشر الکترونیکی :
شرکت سهامي طبع و نشر کتابهاي درسي ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11358807
طراحي اعلان
نویسنده:
مميز، مرتضي، 1315 - ‎1384.
وضعیت نشر الکترونیکی :
هنري ويلهلم,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
1156573
حقيقت و مرد دانا
نویسنده:
بيضايي، بهرام، ‎1317 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111136945
هر که پيدا کرد مال خودش
نویسنده:
آهي، ليلي (ايمن)، ‎1308 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1334951
نقاشي براي سال اول دبيرستانها
نویسنده:
مميز، مرتضي، 1315 - ‎1384.
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: سازمان کتابهاي درسي ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11111111‎وجين شد
آواز سوسک
عنوان :
نویسنده:
يميني شريف، عباس، 1298 - ‎1368.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: روش نو,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11512207
قصه قصه
عنوان :
نویسنده:
مميز، مرتضي، 1315 - ‎1384.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1111934
غريزه گرافيکي: آخرين گفت و گو با مرتضي مميز
نویسنده:
مميز، مرتضي، 1315 - ‎1384.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: آنا,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
NC‎ 1002‎ /ن‎5‎م‎8
تصوير و تصور مجموعه کارهاي تصويرسازي مرتضي مميز براي نشريات گوناگون
نویسنده:
مميز، مرتضي، 1315 - ‎1384.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: اسپرک,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
367724
اينک خورشيد
نویسنده:
ايراني، ناصر، ‎1316 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: سروش,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
2912811
  • تعداد رکورد ها : 29

تعداد کل فراداده ها

3,307,820

تعداد منبع دیجیتال

176,368,574

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .