کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 66
احوال ابن يمين
نویسنده:
رشيد ياسمي، غلامرضا، ‎1274؟ - ‎1330.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: شرق,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
133065
آئين دوست‌يابي
نویسنده:
کارنگي، ديل، 1888 - ‎1955م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: کتابفروشي ابن سينا,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11760
تاريخ ايران از زمان امير تيمور گورکان تا استقرار مشروطيت
نویسنده:
رشيد ياسمي، غلامرضا، ‎1274؟ - ‎1330.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
404516
[ديوان باباطاهر]
نویسنده:
باباطاهر، قرن ‎5ق.
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
121343
مقام ايران در تاريخ اسلام
نویسنده:
مارگليوث، ديويد سميوئل، 1858 - ‎1940م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مجمع ناشر کتاب,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
139451
ايران در زمان ساسانيان: تاريخ ايران ساساني تا حمله عرب و وضع دولت و ملت در زمان ساسانيان
نویسنده:
رشيد ياسمي، غلامرضا، ‎1274؟ - ‎1330.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: ابن سينا,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
471161
قانون اخلاق
نویسنده:
رشيد ياسمي، غلامرضا، ‎1274؟ - ‎1330.
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
132392
تاريخ سال دوم دبيرستانها
نویسنده:
رشيد ياسمي، غلامرضا، ‎1274؟ - ‎1330.
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: شرکت سهامي کتابهاي درسي ايران,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11327568
سخنراني‌هاي آموزشگاه پرورش افکار " قسمت دبيران"
نویسنده:
رضازاده شفق، صادق، 1274 - ‎1350.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دبيرخانه سازمان پرورش افکار,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
139933
ايران در زمان ساسانيان
نویسنده:
رشيد ياسمي، غلامرضا، ‎1274؟ - ‎1330.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: صداي معاصر,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
43486
  • تعداد رکورد ها : 66

تعداد کل فراداده ها

3,307,821

تعداد منبع دیجیتال

176,557,752

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .