کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

 
تنها فراداده‌های دارای منابع دیجیتالی را بازیابی کن
جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
The fair maid of Perth, or, ST. Valentine s day
نویسنده:
Scott, Sir Walter
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1115404
منابع دیجیتالی :
The Holy Bible
نویسنده:
The British and foreign Bible society
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1115764
منابع دیجیتالی :
Behind the veil in Persia and Turkish Arabia: an account ...
نویسنده:
Hume_ Griffith, M. E
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1115499
منابع دیجیتالی :
  History of the Saracens; comprising the lives of Mohammed and his successors, to the death of Abdalmelik, the eleventh caliph...
نویسنده:
Ockley, Simon
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1115514
منابع دیجیتالی :
Drake and his yeomen: a true accounting of the character and adventures of Sir Francis Drake
نویسنده:
Barnes , James
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1115515
منابع دیجیتالی :
 Conflict Angora to Afghanistan
نویسنده:
Forbes , Rosita
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1115516
منابع دیجیتالی :
The Sir Roger de Coverley papers from the spectator
نویسنده:
Abbott, Herbert Vaughan
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1120362
منابع دیجیتالی :
The story of the Greeks
نویسنده:
Guerber, H. A
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
1120381
منابع دیجیتالی :
Burma
نویسنده:
Scott , J. George
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
انگلیسی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1115524
منابع دیجیتالی :
Simplified grammar of Hindustani, Persian and Arabic
نویسنده:
Palmer, E. H
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
عربی , فارسی , انگلیسی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1120471
منابع دیجیتالی :

تعداد کل فراداده ها

2012491

تعداد منبع دیجیتال

139838363

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .