کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

 
تنها فراداده‌های دارای منابع دیجیتالی را بازیابی کن
جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
Solutions manual to accompany an introduction to optical fibers
نویسنده:
Cherin, Allen H.
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
22656
منابع دیجیتالی :
Rouhollah from birth to exile
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
23298
English texts and terms in education (administration, planing, curriculum, and pre_ school education)
نویسنده:
Etemad Ahari, Alaedin, 1956_
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
35548
Sanctioning Iran; anatomy of a failed policy
نویسنده:
Alikhani, Husayn
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
35264
Histoire des grandes Puissances du Traite de Versailles aux Traite de Paris, 1919_1947
نویسنده:
Mourin, Maxime
وضعیت نشر الکترونیکی :
Paris: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
29240
Introduction to physics
نویسنده:
Kitaigorodsky, A.
وضعیت نشر الکترونیکی :
Moscow: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
62202
The philosophy of the Talmud
نویسنده:
Maccoby, Hyam
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
35293
Whales
عنوان :
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
127494
ج
عنوان :
نویسنده:
Persepolis, Pasargades, Naqch _ e Rostam, Naqch _ e Radjab
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
38302
Grammar spectrum 3; intermediate with answers
نویسنده:
Coe, Norman
وضعیت نشر الکترونیکی :
Tehran: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
36745

تعداد کل فراداده ها

2004577

تعداد منبع دیجیتال

138710495

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .