کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
مديريت استرس مدير يک دقيقه‌اي به مقابله با استرس مي‌رود
نویسنده:
بلانچارد، کنت، ‎1939 - م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: اوحدي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
452608
در اوج پيروزي: معجزه‌ي کار گروهي در رسيدن به "پيروزي ناب" و تمام عيار، يک اثر ...
نویسنده:
بلانچارد، کنت، ‎1939 - م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: فرا,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21130108
خودرهبري و مدير يک دقيقه‌اي: افزايش اثربخشي از راه خودرهبري موقعيتي ...
نویسنده:
بلانچارد، کنت، ‎1939 - م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: رسا,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
HD‎ 57/7‎ /ب‎8‎خ‎9 1385
گفتگو با مدير يک دقيقه‌اي
نویسنده:
بلانچارد، کنت، ‎1939 - م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: آواي رعنا,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
HD‎ 31‎ /ب‎8‎م‎37 1384
داستان جادوي خود رهبري و مدير يک دقيقه‌اي
نویسنده:
بلانچارد، کنت، ‎1939 - م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نسل نوانديش,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
HD‎ 57/7‎ /ب‎8‎خ‎9‎ 1386الف
پيش، با تمام قدرت
نویسنده:
اعرابي، غلامحسين، ‎1329 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: افرنگ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
22123520
راز: رهبران بزرگ چه مي‌دانند و چه چيزي انجام مي‌دهند
نویسنده:
بلانچارد، کنت، ‎1939 - م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: رسا,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11380138
مدير يک دقيقه‌اي
نویسنده:
جانسون، اسپنسر، ‎1938 - م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: آواي رعنا,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
11373003
مديريت رفتار سازماني: استفاده از منابع انساني
نویسنده:
کبيري، قاسم، ‎1317 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: جهاد دانشگاهي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
344403
مدير وقت‌شناس و هدف‌دار
نویسنده:
بلانچارد، کنت، ‎1939 - م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: جيحون,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11382529

تعداد کل فراداده ها

2,689,660

تعداد منبع دیجیتال

169,229,957

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .