کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 14
تحليل پوششي داده‌ها: مدل‌هاي کمي در ارزيابي عملکرد سازمان‌ها
نویسنده:
مهرگان، محمدرضا، ‎1334 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نشر کتاب دانشگاهي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ویرایش:
ويرايش ‎2
پژوهش عملياتي "برنامه‌ريزي خطي و کاربردهاي آن"
نویسنده:
مهرگان، محمدرضا، ‎1334 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
سالکان,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11158387
مدل‌هاي تصميم‌گيري با چندين هدف
نویسنده:
مهرگان، محمدرضا، ‎1334 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دانشگاه تهران، دانشکده مديريت,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
20148211
آشنايي با مباني تحقيق در عمليات نرم: مدلسازي سيستم‌ها تئوري و عمل
نویسنده:
مهرگان، محمدرضا، ‎1334 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: شرکت نشر نقد افکار,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11816036
پژوهش عملياتي: برنامه‌ريزي خطي و کاربردهاي آن
نویسنده:
مهرگان، محمدرضا، ‎1334 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نشر کتاب دانشگاهي: مرکز خدمات فرهنگي سالکان,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ویرایش:
ويرايش ‎3
مدل‌سازي رياضي
نویسنده:
مهرگان، محمدرضا، ‎1334 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: دانشکده مديريت,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
3389976
مفاهيم و نکات پژوهش عملياتي با استفاده از سوالات چهار جوابي
نویسنده:
مهرگان، محمدرضا، ‎1334 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز خدمات فرهنگي سالکان,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
2059314
تحقيق در عمليات
نویسنده:
مهرگان، محمدرضا، ‎1334 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت),
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
237338
پژوهش عملياتي پيشرفته
نویسنده:
مهرگان، محمدرضا، ‎1334 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نشر کتاب دانشگاهي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11471873
  • تعداد رکورد ها : 14

تعداد کل فراداده ها

2373050

تعداد منبع دیجیتال

136044610

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .