کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 38645
Information technology and the teaching of history
وضعیت نشر الکترونیکی :
Amesterdom: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
19278
Les Produits chimiques: employes en medecine: chimie analytique et industrielle
نویسنده:
Trillat, Auguste
وضعیت نشر الکترونیکی :
Paris: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
32772
Australia
عنوان :
وضعیت نشر الکترونیکی :
[Sidney]: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
16955
Sri Rama to Sri Ramakrishna
نویسنده:
Warty, Kashinath
وضعیت نشر الکترونیکی :
Madras: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
17672
Revolt in the desert
نویسنده:
Lawrence, Thomas Edward, 1888_ 1935
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
7539
Why England slept
عنوان :
نویسنده:
Kennedy, John Fitzgerald
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1204
Stars and planets
عنوان :
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
9442
Home Ludens: a study of the play element in culture
نویسنده:
Huizinga, Johan
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
666
Racism and aportheid in southern Africa: South Africa and Namibia ...
وضعیت نشر الکترونیکی :
Paris: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
18214
Operating manual for spaceship earth
نویسنده:
Fuller, R. Buckminister
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
20197
  • تعداد رکورد ها : 38645

تعداد کل فراداده ها

2,584,819

تعداد منبع دیجیتال

166,123,695

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .