کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

 
تنها فراداده‌های دارای منابع دیجیتالی را بازیابی کن
جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 23956
قوانين المحکمه [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
قزويني, علي بن اسماعيل, 1237 - 1298ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
5351
منابع دیجیتالی :
تاريخ جهانگشاي نادري [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
استرآبادی, محمد مهدي بن محمد نصير, -‎1180؟ق
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
1063
منابع دیجیتالی :
شرح البدايه المسمي به الهدايه [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
لکنوي, عبدالحي بن عبدالحليم, 1264-‎1304ق
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
5367
منابع دیجیتالی :
وقايع نعمت خان عالي[منبع الکترونیکی]
نویسنده:
عالي شيرازي, محمد, -‎1121ق
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
2135
منابع دیجیتالی :
[ديوان مجنون] کتاب [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
والبي, ابوبکر
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
2978
منابع دیجیتالی :
جهانگشا مشهور به تاريخ نادري به ضميمه مجمع الانشاء. ترسل  [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
استرآبادي, محمد مهدي بن محمد نصير, - ‎1180؟ق
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
1071
منابع دیجیتالی :
فصول في علم الاصول [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
حائري اصفهاني, محمد حسين بن عبدالرحيم, -‎1254؟ق
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
1863
منابع دیجیتالی :
قرآن کريم [منبع الکترونیکی]
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
224
منابع دیجیتالی :
تحفة الاحرار [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
جامی, عبدالرحمن بن احمد, 817-898ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
3798
منابع دیجیتالی :
تاريخ ابن خلکان  [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
ابن خلکان , احمد بن محمد, 608 -‎681ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
3465
منابع دیجیتالی :
  • تعداد رکورد ها : 23956

تعداد کل فراداده ها

2373050

تعداد منبع دیجیتال

133665255

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .