کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

 
تنها فراداده‌های دارای منابع دیجیتالی را بازیابی کن
جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 23956
رساله وبائيه [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
طهراني, خليل
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
4364
منابع دیجیتالی :
تاريخ جنگ چين با دول متحده اروپا  [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
لندر , آرنولد هنري سويچ, 1865 -‎1924م
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
1379
منابع دیجیتالی :
رساله در علم قوافي [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
کافی, قاسم
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
موضوع :
شماره ثبت:
3626
منابع دیجیتالی :
[ديوان فضولي][منبع الکترونیکی]
نویسنده:
فضولي بغدادي, محمد بن سليمان, ‎913؟ - ‎976؟ق
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
1931
منابع دیجیتالی :
تاريخ فرانسه  [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
اعتمادالسلطنة , محمد حسن بن علي, 1259-‎1313ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
عربی , فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
1394
منابع دیجیتالی :
نان و حلوا به ضميمه شير و شکر. رباعيات بابا طاهر[منبع الکترونیکی]
نویسنده:
بابا طاهر, -, -قرن ‎5ق
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
1943
منابع دیجیتالی :
اصفهان [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
جناب اصفهاني, علي, 1249-1309
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
287
منابع دیجیتالی :
کشف الوجوه العز لمعاني نظم الدرر شرح تائيه ابن فارض الکبري [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
هزار جریبی, احمد بن محمد
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
عربی , فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
3706
منابع دیجیتالی :
غزليات کليم[منبع الکترونیکی]
نویسنده:
کتابفروش خوانساري, محمد صادق
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
فارسي
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
1952
منابع دیجیتالی :
بهجة المرضيه المسمي بسيوطي [منبع الکترونیکی]
نویسنده:
سيوطي, عبدالرحمن بن ابي‌بکر, 849-911ق
وضعیت نشر الکترونیکی :
مشهد: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب سنگی
شماره ثبت:
2873
منابع دیجیتالی :
  • تعداد رکورد ها : 23956

تعداد کل فراداده ها

2373050

تعداد منبع دیجیتال

133665255

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .