کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 1092
عربي براي سال اول دبيرستان (تمام رشته‌ها به جز اول علوم انساني)
نویسنده:
رياحي، مراد، ‎1311 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تهران]: سازمان نوارهاي درسي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
115564
عربي براي سال اول علوم انساني شامل ترجمه کليه دروس و پاسخ تمرينهاي کتاب درسي
نویسنده:
رياحي، مراد، ‎1311 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: سازمان نوارهاي درسي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11280215
البستان: معجم لغوي مطول
نویسنده:
بستاني، عبدالله، 1845 - ‎1930م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: مکتبه لبنان,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1218275
...جمهرة الامثال
نویسنده:
ابراهيم، محمد ابوالفضل
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دارالجيل,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1182365
ترجمه مفاتيح العلوم
نویسنده:
خديوجم، حسين، 1306 - ‎1365.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: مرکز انتشارات علمي و فرهنگي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
207956
من قضايا المعجم العربي قديما و حديثا
نویسنده:
حمزاوي، محمد بن رشاد
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دارالغرب الاسلامي,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11173194
لسان العرب لابن منظور دراسه و تحليل و نقد
نویسنده:
فواز، حکمت بنت کشلي
وضعیت نشر الکترونیکی :
بيروت: دارالکتب العلمية,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11174409
تهذيب اللغة
نویسنده:
ازهري، محمد بن احمد، 282 - ‎370ق.
وضعیت نشر الکترونیکی :
مصر: الهيئة المصريه العامه للکتاب,
زبان :
عربی
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1154731
گام به گام با آموزش و حل عربي (‎۳) سال اول نظام جديد متوسطه براي کليه رشته‌ها
نویسنده:
مهدوي يوسفي، غلامرضا، ‎1335 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تبريز: خوروش,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111‎شد وجين‎1
عربي ‎۳ (نظام جديد)، شامل: معاني دروس و پاسخ تمرينات و...
نویسنده:
اتقاني، حسين، ‎1321 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: راه انديشه,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
11182294
  • تعداد رکورد ها : 1092

تعداد کل فراداده ها

2,527,245

تعداد منبع دیجیتال

164,296,436

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .