کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

 
تنها فراداده‌های دارای منابع دیجیتالی را بازیابی کن
جستجو
  *برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند : "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 46211
<The> Bobbsey Twins at their schoolmates
نویسنده:
Hope, Laura Lee
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21404
<The> egg and I
عنوان :
نویسنده:
MacDonald, Betty
وضعیت نشر الکترونیکی :
Philadelphia: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21406
Collins Spanish Gem dictionary: Spanish_ English, English_ Spanish
نویسنده:
Spanish Gem dictionary: Spanish_ English, English_ Spanish
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21407
Sound of mystery
عنوان :
نویسنده:
Martin, Bill, 1916 - 2004
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21410
How to develop self_ confidence and influence people by public speaking
نویسنده:
Carnegie, Dale
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
21411
<A> home for digby
عنوان :
نویسنده:
Westwood, Gwen
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21412
How to read and what to say
نویسنده:
Cody, Sherwin
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21413
Dastardly and muttley and friends
نویسنده:
Hanna, Barbara
وضعیت نشر الکترونیکی :
London: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
21414
Mystery of the glowing eye
نویسنده:
Keene, Carolyn
وضعیت نشر الکترونیکی :
New York: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
21415
Manifesto of the communist party
نویسنده:
Marx, Karl, 1818 - 1883
وضعیت نشر الکترونیکی :
Moscow: ,
نوع منبع :
کتاب چاپی
موضوع :
شماره ثبت:
21416
  • تعداد رکورد ها : 46211

تعداد کل فراداده ها

2373050

تعداد منبع دیجیتال

136071393

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .