کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 659
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه محرم
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۲
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
پایین پای مبارک , کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , دربان , هزینه ها , قیمت ها , برخی صفحات , حرم امام رضا (ع) , روشنایی , خادم , نقاره خانه , شمع پیه , شمع مومی , شمع گچی , گزارش ها , کشیک های پنج گانه , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , رضوی، میرزا عبدالجواد بن محمد مهدی، مشرف روشنایی , اماکن متبرکه , دفتر روزنامچه , العبد ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۹۱) , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , رضوی، حاجی میرزا عبدالعلی، خادم باشی کشیک پنجم , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمد محسن، خادم باشی کشیک سوم , کاغذ نقش برجسته , حسینی، میرزا داود، نایب خادم باشی کشیک اول , عبدالجواد الحسینی (مهر؟) , رواق دارالسیاده , رواق توحیدخانه , تعمیر , کشیک خانه , روغن چراغ , ‎۱۳۰۲ق , موقوفه امین السلطنه , مقاطعه کاری , دیوارکوب ها , شمع قالبی , گلدسته های طلای حرم رضوی , چاه خانه ها , سرویس های بهداشتی , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , چراغ چدنی , مشعل ها , هیمه , موقوفه عباس قلی خان , ضریح امام رضا , اسقاطی , رضوی، میرزا محمد علی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۳۱۱ق , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎۱۲۴۴) , مدیرالتولیه شریف، میرزا اسدالله بن عبدالعلی، نایب خادم باشی کشیک دوم , ملک التجار , چلچراغ امین السلطان , چلچراغ شاهی , شرفه ضریح , معبرها , واقفان , عبده عبدالعلی (مهر‎۱۲۷۰) , مدیرالتولیه شریف، میرزا عبدالعلی بن اسدالله، خادم باشی کشیک دوم , قندیل شیشه , شماعی خانه , بالاسر مبارک , مراسم تعزیه ایمه , درهای حرم امام رضا , صفه خدام , عبده داود الحسینی (مهر؟) , کویزه بلور , لاله ها , حافظ , مسجد ریاض (مسجد زنانه) , فراش , چلچراغ رکن الدوله , عبدالحسین الرضوی (مهر‎۱۲۸۷) , ‎۱،۴ , یا اسدالله (مهر‎۱۳۰۰) , عبده عبدالعلی (مهر‎۱۲۷۷) , محمد علی الرضوی (مهر‎۱۲۹۹) , حافظ مزار جلال الدوله , دستورالعمل های اداری , فراش مزار جلال الدوله , حاجی رضا خان، تحویلدار , صاحب جمع , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمد محسن، خادم باشی کشیک دوم , ضابط , لنتر بارفتن , عبدالجواد بن محمد مهدی الرضوی (مهر‎۱۲۸۸) , اعتضاد التولیه شریف حسینی، میرزا عبدالرضا بن میرزا ابوالحسن، سرکشیک پنجم , چراغ لامپ , ماه محرم , ‎۴،۱۷ , عبدالرضا الشریف (مهر‎۱۳۰۱) , رکن التولیه رضوی، میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۳۲۰ , حافظ پیش روی مبارک , رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , مزار سپهسالار , ‎۲۷،۴۸،۵۴ , ‎۳۰،۵۸،۶۰ , ماه عاشورا , ‎۳۴،۴۱،۵۲ , ‎۵۸،۶۹ , یا وهاب (مهر‎۱۲۹۰) , سقاخانه طلا (نادری)
شماره ثبت:
۵۳۳
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۵۳۳
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه شعبان
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۲
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
پایین پای مبارک , مزار جلال الدوله , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , هزینه ها , قیمت ها , برخی صفحات , ‎۴،۸ , حرم امام رضا (ع) , روشنایی , نقاره خانه , شمع پیه , شمع مومی , شمع گچی , گزارش ها , رضوی، میرزا عبدالجواد بن محمد مهدی، مشرف روشنایی , اماکن متبرکه , الراجی عبدالجواد بن محمد مهدی الرضوی (مهر‎۱۲۸۸) , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , دفتر روزنامچه , العبد ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۹۱) , رضوی، حاجی میرزا عبدالعلی، خادم باشی کشیک پنجم , کاغذ نقش برجسته , حسینی، میرزا داود، نایب خادم باشی کشیک اول , کشیک خانه , لاله شیشه , روغن چراغ , ‎۱۳۰۲ق , موقوفه امین السلطنه , مقاطعه کاری , دیوارکوب ها , شمع قالبی , گلدسته های طلای حرم رضوی , چاه خانه ها , سرویس های بهداشتی , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , چراغ چدنی , مشعل ها , هیمه , موقوفه عباس قلی خان , اعتضادالتولیه شریف حسینی، میرزا عبدالرضا بن میرزا ابوالحسن، سرکشیک پنجم , اسقاطی , ملک التجار , مدیرالتولیه شریف، میرزا اسدالله بن عبدالعلی، خادم باشی کشیک دوم , داود الحسینی (مهر؟) , شرفه ضریح , شمع اشکی , شماعی خانه , درهای حرم امام رضا , چلچراغ رکن الدوله , عبدالحسین الرضوی (مهر‎۱۲۸۷) , ‎۱،۴ , یا اسدالله (مهر‎۱۳۰۰) , رکن التولیه رضوی، میرزا عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , عبده عبدالعلی الرضوی (مهر‎۱۲۷۰) , رواق ها , دستورالعمل های اداری , گلدسته طلا (نادری) , عبدالرضا الشریف (مهر؟) , حاجب التولیه حسینی، میرزا داود، فراش باشی کل، ؟ - ‎۱۳۲۱ق , ‎۱۰،۱۱
شماره ثبت:
۵۳۶
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۵۳۶
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه شوال
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۰۲
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
عید فطر , مزار جلال الدوله , کارکنان , مشاغل , صحن قدیم (صحن انقلاب) , سوخت , هزینه ها , قیمت ها , برخی صفحات , حرم امام رضا (ع) , اعیاد مذهبی , روشنایی , نقاره خانه , شمع پیه , شمع مومی , شمع گچی , گزارش ها , کشیک های پنج گانه , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن میرزا مرتضی، خادم باشی کشیک چهارم , رضوی، میرزا عبدالجواد بن محمد مهدی، مشرف روشنایی , اماکن متبرکه , الراجی عبدالجواد بن محمد مهدی الرضوی (مهر‎۱۲۸۸) , قوام التولیه رضوی، میرزا ذبیح الله بن حاجی میرزا محمد جعفر، مهردار , دفتر روزنامچه , العبد ذبیح الله الرضوی (مهر‎۱۲۹۱) , عمادالتولیه حسینی، میرزا عبدالجواد بن عبدالکریم، سرکشیک سوم , رضوی، حاجی میرزا عبدالعلی، خادم باشی کشیک پنجم , حسینی، میرزا عبدالوهاب بن محمد محسن، خادم باشی کشیک سوم , کاغذ نقش برجسته , حسینی، میرزا داود، نایب خادم باشی کشیک اول , روغن چراغ , ‎۱۳۰۲ق , موقوفه امین السلطنه , مقاطعه کاری , دیوارکوب ها , شمع قالبی , گلدسته های طلای حرم رضوی , کشیک خانه دربانان , چاه خانه ها , سرویس های بهداشتی , صحن جدید (صحن ازادی) , ایوان طلا (نادری) , چراغ چدنی , مشعل ها , هیمه , موقوفه عباس قلی خان , ضریح امام رضا , اسقاطی , رضوی، میرزا محمد علی بن عبدالجواد، سرکشیک چهارم، ؟ - ‎۱۳۱۱ق , عبدالوهاب الحسینی (مهر‎۱۲۴۴) , ملک التجار , مدیرالتولیه شریف، میرزا اسدالله بن عبدالعلی، خادم باشی کشیک دوم , کشیک خانه خدام , شمع اشکی , شماعی خانه , درهای حرم امام رضا , عبدالجواد الحسینی (مهر‎۱۲۹۲) , پیشخدمت باشی , لاله ها , چلچراغ رکن الدوله , عبدالحسین الرضوی (مهر‎۱۲۸۷) , یا اسدالله (مهر‎۱۳۰۰) , تحویل خانه فراشان , عید غدیر , محمد علی الرضوی (مهر‎۱۲۹۹) , رواق ها , دستورالعمل های اداری , گلدسته طلا (نادری) , راتبه , اعتضاد التولیه شریف حسینی، میرزا عبدالرضا بن میرزا ابوالحسن، سرکشیک پنجم , عبدالرضا الشریف (مهر‎۱۳۰۱) , مساعده , رکن التولیه رضوی، عبدالحسین بن محمد مهدی، سرکشیک اول، ؟ - ‎۱۳۲۰ق , داود الحسینی (مهر‎۱۳۰۰) , بدرقه شب های جمعه , شب های قدر
شماره ثبت:
۵۳۷
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۵۳۷
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه جمادي‌الاول
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۹
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
اماکن متبرکه استان قدس رضوی , دارالحفاظ , پایین پای مبارک , رواقها , توحید خانه , مقابر , سوخت , هزینه‌ها , نذورات , نقاره خانه , شمع‌ها , شمع پیه , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شمع گچی , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول , لوسترها , ایوان طلا , ایوان عباسی , صحن ازادی (صحن‌نو) , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , اشک شمع , چراغها , کشیک خانه دربان ها , چاهخانه‌ها , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , دارالسعاده , ضریح مطهر امام رضا (ع) , حفاط دوره , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم , صحن ها , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادمباشی کشیک چهارم , ایوانها , بازار اغچه , بازار خفاجان , کفشکن هندی , کفش داری ها , شمعدانها , کشیک خانه خدام , تحویلخانه فراشان , شمع بدرقه , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول , معبرها , فراش بام حرم , مدرسه علی نقی میرزا , گنبد الهوردیخان , چهار حوض , اتاق سرکشیکان , رضوی، ابراهیم، مظفرالتولیه , رضوی، هدایت الله ابن عبدالجواد، مشرف روشنایی , مدیرالتولیه، خادمباشی کشیک دوم , احمد (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم , موتور بان , اب انبار , مدرسه میرزا جعفر , ایوان چهار سوق , ایوان شربت خانه , ممر شیخ بهایی , پنجره فولاد , رضوی، هدایت الله ابن عبدالجواد، مشرف روشنایی (مهر‎۱۳۲۳) , مدرسه موءتمن السلطنه , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم (مهر‎۱۳۲۴) , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول (مهر‎۱۳۲۷) , رضوی، عبدالعلی، نظام التولیه، سرکشیک چهارم , کشیک خانه ها , رضوی، محمد کاطم، معززالتولیه، خادمباشی کشیک پنجم , گلدسته طلا , سقاخانه , ‎۱۳۲۹ق , طاق بست , ممرها , مقبره نیرالدوله
شماره ثبت:
۴۰۴
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۰۴
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه رمضان
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۷
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
۴۲۹
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۲۹
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه صفر
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۸
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
دارالحفاظ , پایین پای مبارک , رواقها , توحید خانه , سوخت , هزینه‌ها , نذورات , نقاره خانه , شمع‌ها , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک پنجم , کشیک دوم , کشیک اول , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شمع گچی , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول , لوسترها , ایوان طلا , ایوان عباسی , چاهخانه , صحن ازادی (صحن‌نو) , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , اشک شمع , چراغها , دارالسعاده , حفاط دوره , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم , کشیک خانه دربانان , شریف، ابوالحسن، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم , صحن ها , ایوانها , بست شیخ طوسی (بالا خیابان) , بازار اغچه , بازار خفاجان , کفشکن هندی , کفش داری ها , کشیک خانه خدام , تحویلخانه فراشان , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول , لاله‌ها , فراش بام حرم , مدرسه علی نقی میرزا , رضوی، هدایت الله ابن عبدالجواد، مشرف روشنایی , مدیرالتولیه، خادمباشی کشیک دوم , ‎۱۳۲۸ق , موتور بان , اب انبار , مدرسه میرزا جعفر , بازار بزرگ , ایوان چهار سوق , ایوان شربت خانه , ممر شیخ بهایی , پنجره فولاد , رضوی، محمد جعفر، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎۱۳۲۶) , مدرسه موءتمن السلطنه , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول (مهر‎۱۳۲۷) , شریف، ابوالحسن، اعتضادالتولیه، سرکشیک پنجم (مهر‎۱۳۲۴) , رضوی، محمد کاطم، معززالتولیه، خادمباشی کشیک پنجم , اماکن متبرکه استان قدس , گلدسته طلا , سقاخانه , ممرها , رضوی، هدایت الله ابن عبدالجواد، مشرف روشنایی (مهر ) , رضوی، محمد کاطم، معززالتولیه، خادمباشی کشیک پنجم (مهر‎۱۳۲۸)
شماره ثبت:
۴۳۰
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۳۰
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه ذيحجه
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۲
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
شماره ثبت:
۴۵۱
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۵۱
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه محرم
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۲
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
استان قدس رضوی , هزینه‌ها , روشنایی , نقاره خانه , شمع پیه , شماعی , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک دوم , کشیک اول , شمع گچی , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول , اماکن متبرکه , لوسترها , صحن ازادی (صحن‌نو) , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , اشک شمع , چراغها , کشیک خانه دربان ها , چاهخانه‌ها , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , شریف، عبدالرضا، اعتضادالتولیه، سرکشیک پنجم , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم (مهر‎۱۳۱۱) , حفاط دوره , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم , رضوی، محمد، نظام التولیه، سرکشیک چهارم , رضوی، علیرضا، سرکشیک اول , صحن ها , رضوی، هدایت الله ابن عبدالجواد، مشرف روشنایی (مهر‎۱۳۱۳) , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادمباشی کشیک چهارم , حجره‌ها , بست شیخ طوسی (بالا خیابان) , مقبره نادری , تخت داروغه , بازار اغچه , مدرسه علی نقی میرزا , کارخانه خدام , بست شیخ حرعاملی (پایین خیابان) , احمد (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم , حسینی، عبدالله، دبیرالتولیه، خادم باشی کشیک چهارم (مهر‎۱۳۲۱) , رضوی، عبدالعلی ابن حسین، خادمباشی کشیک پنجم , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی، کشیک دوم (مهر‎۱۳۱۶) , شریف، عبدالرضا، اعتضاد التولیه، سرکشیک پنجم (مهر‎۱۳۱۶) , شریف، اسدالله، مدیرالتولیه، خادمباشی، کشیک دوم , رضوی، محمد جعفر ابن ذبیح الله، قوام التولیه، سرکشیک دوم (مهر‎۱۳۱۸) , رضوی، علیرضا، سرکشیک اول (مهر‎۱۳۱۶) , گلدسته‌ها , احمد (میرزا- ) خادمباشی کشیک سوم (مهر‎۱۳۲۲) , ‎۱۳۲۲ق , حسینی، علی اکبر، خادمباشی، کشیک اول (مهر‎۱۳۲۱)
شماره ثبت:
۴۵۷
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۵۷
مجموعه گزارش مصرف روشنايي حرم مطهر و صحنين مقدس در ماه ذيقعده
وضعیت نشر الکترونیکی :
, ۱۳۲۰
زبان :
فارسی
نوع منبع :
سند
موضوع :
سوخت , روشنایی , نقاره خانه , شمع‌ها , شمع پیه , حرم مطهر امام رضا (ع) , کشیک سوم , کشیک پنجم , کشیک چهارم , کشیک اول , اداره روشنایی حرم مطهرامام رضا(ع) , شمع گچی , حسینی، علی اکبر، خادمباشی کشیک اول , چراغهای نفت لامپا , لوسترها , ایوان طلا , ایوان عباسی , صحن ازادی (صحن‌نو) , صحن‌انقلاب(صحن قدیم) , حفاظ (دوره) , اشک شمع , چراغها , کشیک خانه دربان ها , چاهخانه‌ها , حسینی، اسماعیل، سرکشیک سوم , رضوی، عبدالعلی، خادمباشی کشیک پنجم , ضریح مطهر امام رضا (ع) , رضوی، محمد، نظام التولیه، سرکشیک چهارم , ‎۱۳۲۰ق , صحن ها , رضوی، هدایت الله ابن عبدالجواد، مشرف روشنایی (مهر‎۱۳۱۳) , ایوانها , حجره‌ها , کشیک خانه خدام , تحویلخانه فراشان , شمع بدرقه , رضوی، علیرضا، رکن التولیه، سرکشیک اول , چراغهای‌دیوارکوب , ابوالقاسم (میرزاـ ) , محمد ابن عبدالوهاب، خادمباشی کشیک سوم , چراغهای برق , رضوی، هدایت الله ابن عبدالجواد، مشرف روشنایی , گلدسته های طلا , حسینی، عبدالله، دبیرالتوله، خادمباشی کشیک چهارم , فانوس , قبه منوره , موقوفه معتمدالسلطان ،موءیدالممالک , شریف، عبدالرضا، اعتضاد التولیه ،سرکشیک پنجم
شماره ثبت:
۴۶۷
یادداشت :
محل تاليف / شماره سند :۴۶۷
  • تعداد رکورد ها : 659

تعداد کل فراداده ها

0

تعداد منبع دیجیتال

194,139,524

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .