کتابخانه دیجیتـــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

جستجو
  برای جستجوی عین عبارت , عبارت مورد نظر را درون گیومه ("") قرار دهید . مانند "تاریخ ایران"
انتخاب همه   
  • تعداد رکورد ها : 76
سه سال در ايران
نویسنده:
منصوري، ذبيح‌الله، 1288 - ‎1365.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: نگارستان کتاب,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
DSR‎ 1379‎ /گ‎9‎س‎7 1384
افکار اجتماعي و سياسي و اقتصادي در آثار منتشر نشده دوران قاجار
نویسنده:
آدميت، فريدون، 1299 - ‎1387.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: آگاه,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111225290
سه سال در ايران
نویسنده:
منصوري، ذبيح‌الله، 1288 - ‎1365.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: موسسه مطبوعاتي فرخي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111188568
سرگذشت حاجي باباي اصفهاني
نویسنده:
موريه، جيمز جاستي نين، ‎1780؟ - ‎1849م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: اميرکبير,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ویرایش:
ويرايش ؟
شرح زندگاني من، يا، تاريخ اجتماعي و اداري دوره قاجاريه
نویسنده:
مستوفي، عبدالله، 1255 - ‎1329.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: کتابفروشي محمدعلي علمي,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
1128877
کمال مطلوب يا ايده‌آل‌هاي ايراني (تير - آبان ‎۱۳۰۲)
نویسنده:
آذري شهرضايي، رضا، ‎1342 -
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: موسسه فرهنگي - هنري جهان کتاب,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111237390
محيط سياسي و زندگاني مشيرالدوله (حسن پيرنيا)
نویسنده:
باستاني پاريزي، محمد ابراهيم، 1304 - ‎1393.
وضعیت نشر الکترونیکی :
تهران: ابن سينا,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111131858
سرگذشت حاجي باباي اصفهاني در ايران: بانضمام فرهنگ لغات و اصطلاحات
نویسنده:
موريه، جيمز جاستي نين، ‎1780؟ - ‎1849م.
وضعیت نشر الکترونیکی :
[تبريز]: حقيقت,
نوع منبع :
کتاب چاپی
شماره ثبت:
111131859
  • تعداد رکورد ها : 76

تعداد کل فراداده ها

2,584,819

تعداد منبع دیجیتال

166,146,951

logo-samandehi
کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

کتابخانه دیجیتــــــــال آستان قدس رضوی

Digital Library of Astan-e Quds-e Razavi

digital.aqr.ir

کلیه حقوق این سایت مربوط به آستان قدس رضوی می باشد .